• perm_phone_msg+(02) 6409537

หมวด : รับสมัครงาน

รับสมัครสรรหาและคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินสวัสดิการครั้งที่1-2562.p

ตำแหน่งพนักงานเก็บเงิน

สร้างโดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เมื่อศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 16:20:38 น. เข้าดู 1 ครั้ง

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างด้วยเงินมูลนิธิครั้งที่2-2562

ตำแหนงเจ้าพนักงานธุรการ และตำแหน่งพนักงานบริการ

สร้างโดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เมื่อพุธที่ 06 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 16:20:33 น. เข้าดู 42 ครั้ง

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างด้วยเงินมูลนิธิครั้งที่1-2562

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างด้วยเงินมูลนิธิครั้งที่1-2562

สร้างโดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เมื่อพุธที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 14:37:29 น. เข้าดู 79 ครั้ง

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ครั้งที่ 6/2561

ในตำแหน่งนายช่างเทคนิค เจ้าพนักงานธุรการ (วุฒิ ปวส.) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เจ้าพนักงานพัสดุ (วุฒิ ปวส.) และพนักงานพัสดุ (วุฒิ ปวช.)

สร้างโดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เมื่ออังคารที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 13:53:44 น. เข้าดู 66 ครั้ง

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถด้านสมรรถนะ(สัมภาษณ์)

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถด้านสมรรถนะ(สัมภาษณ์)

สร้างโดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เมื่ออังคารที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 09:05:54 น. เข้าดู 42 ครั้ง

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 7/2561

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 7/2561

ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ผู้ช่วยพยาบาล ผู้ช่วยทันตแพทย์ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (กลุ่มงานทันตกรรม) พนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานซักฟอก  พนักงานบริการ (คนงาน) พนักงานประกอบอาหาร และพนักงานประจำตึก

สร้างโดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เมื่ออังคารที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 17:08:37 น. เข้าดู 85 ครั้ง