• perm_phone_msg+(02) 6409537

หมวด : รับสมัครงาน

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขครั้งที่2-2562

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

สร้างโดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เมื่อพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 11:19:01 น. เข้าดู 74 ครั้ง

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถด้านสมรรถนะ(สัมภาษณ์)พนักงานกระทรวงสาธารณสุขครั้ง

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถด้านสมรรถนะ(สัมภาษณ์)พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

สร้างโดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เมื่อพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 11:18:15 น. เข้าดู 29 ครั้ง

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ครั้งที่ 1/2562

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 – 29 มีนาคม 2562 

จำนวน 13 ตำแหน่ง ดังนี้ ในตำแหน่งเภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ เจ้าพนักงานเภสัชกรรม พนักงานเภสัชกรรม ผู้ช่วยพยาบาล ผู้ช่วยทันตแพทย์ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (กลุ่มงานทันตกรรม) พนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานประจำห้องยา พนักงานซักฟอก พนักงานบริการ (คนงาน) พนักงานประกอบอาหาร และพนักงานประจำตึก ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลสงฆ์

 

สร้างโดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เมื่อศุกร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10:10:06 น. เข้าดู 212 ครั้ง

ขยายเวลารับสมัครสรรหาและคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวครั้งที่3-2562

18 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

สร้างโดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เมื่อพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 15:33:16 น. เข้าดู 193 ครั้ง

รับสมัครสรรหาและคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินสวัสดิการครั้งที่1-2562.p

ตำแหน่งพนักงานเก็บเงิน

สร้างโดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เมื่อศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 16:20:38 น. เข้าดู 128 ครั้ง

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างด้วยเงินมูลนิธิครั้งที่2-2562

ตำแหนงเจ้าพนักงานธุรการ และตำแหน่งพนักงานบริการ

สร้างโดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เมื่อพุธที่ 06 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 16:20:33 น. เข้าดู 155 ครั้ง

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างด้วยเงินมูลนิธิครั้งที่1-2562

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างด้วยเงินมูลนิธิครั้งที่1-2562

สร้างโดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เมื่อพุธที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 14:37:29 น. เข้าดู 157 ครั้ง

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ครั้งที่ 6/2561

ในตำแหน่งนายช่างเทคนิค เจ้าพนักงานธุรการ (วุฒิ ปวส.) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เจ้าพนักงานพัสดุ (วุฒิ ปวส.) และพนักงานพัสดุ (วุฒิ ปวช.)

สร้างโดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เมื่ออังคารที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 13:53:44 น. เข้าดู 164 ครั้ง

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถด้านสมรรถนะ(สัมภาษณ์)

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถด้านสมรรถนะ(สัมภาษณ์)

สร้างโดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เมื่ออังคารที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 09:05:54 น. เข้าดู 107 ครั้ง

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 7/2561

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 7/2561

ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ผู้ช่วยพยาบาล ผู้ช่วยทันตแพทย์ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (กลุ่มงานทันตกรรม) พนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานซักฟอก  พนักงานบริการ (คนงาน) พนักงานประกอบอาหาร และพนักงานประจำตึก

สร้างโดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เมื่ออังคารที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 17:08:37 น. เข้าดู 112 ครั้ง

รายชื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (พกส.6/61)

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งนายช่างเทคนิค เจ้าพนักงานธุรการ (วุฒิ ปวส.) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานพัสดุ (วุฒิ ปวส.) และพนักงานพัสดุ (วุฒิ ปวช.)

สร้างโดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เมื่อพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 16:59:51 น. เข้าดู 149 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้สิทธิสอบความรู้ความสามารถและสมรรถนะครั้งที่2-2562

ประกาศรายชื่อผู้สิทธิสอบความรู้ความสามารถและสมรรถนะครั้งที่2-2562

สร้างโดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เมื่อพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 16:51:13 น. เข้าดู 116 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้สิทธิสอบความรู้ความสามารถและสมรรถนะครั้งที่1-2562

ประกาศรายชื่อผู้สิทธิสอบความรู้ความสามารถและสมรรถนะครั้งที่1-2561

สร้างโดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เมื่อพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 16:50:07 น. เข้าดู 71 ครั้ง