หมวด : จัดชื้อจัดจ้าง

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

สร้างโดย กลุ่มงานเภสัชกรรม เมื่อศุกร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10:55:10 น. เข้าดู 8 ครั้ง

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

สร้างโดย กลุ่มงานเภสัชกรรม เมื่อศุกร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10:53:09 น. เข้าดู 1 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ จำนวน 13 รายการ

ได้แก่ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อศุกร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09:37:13 น. เข้าดู 0 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์สำหรับตรวจตาระบบดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์ และระบบคอมพิวเตอร์เก็บภาพ

ได้แก่บริษัท นิวอาย จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพุธที่ 09 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 15:50:44 น. เข้าดู 3 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม 2562 - กันยายน 2562)

เป็นเงิน 177,780.47 บาท

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่ออังคารที่ 08 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 15:29:28 น. เข้าดู 5 ครั้ง

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างดูแลรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกชิ้นส่วน และแบบ CHILLER จำนวน 2 ระบบ ด้วยว

ยกเลิกประกวดราคาจ้างดูแลรักษาเครื่องปรับอากาศฯ

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่ออังคารที่ 01 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 11:40:48 น. เข้าดู 8 ครั้ง

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างดูแลรักษาความสะอาด จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bid

ยกเลิกการประกวดราคาจ้างดูแลรักษาความสะอาด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่ออังคารที่ 01 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 11:39:38 น. เข้าดู 8 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผักผลไม้ปลอดสารพิษ งวดที่ 1/2563 จำนวน 71 รายการ

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผักผลไม้ปลอดสารพิษ งวดที่ 1/2563 จำนวน 71 รายการ

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อจันทร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 17:16:58 น. เข้าดู 11 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างดูแลรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 รายการ

ได้แก่ บริษัท รักษาความปลอดภัย เอเซีย คลีนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อจันทร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 17:04:29 น. เข้าดู 6 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างดูแลรักษาความสะอาด จำนวน 1 รายการ

ได้แก่ บริษัท มัดชา เซอร์วิส จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อจันทร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 17:03:02 น. เข้าดู 8 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน และแบบ CHILLER จำนวน 2 ระบบ

ได้แก่ บริษัท อรุณสวัสดิ์ เอ็กซเพรส จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อจันทร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 17:02:01 น. เข้าดู 11 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 41 รายการ

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 41 รายการ

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 20:24:31 น. เข้าดู 12 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้ออาหารคนไข้ งวดที่ 1/2563 จำนวน 6 หมวด

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้ออาหารคนไข้ งวดที่ 1/2563 จำนวน 6 หมวด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 20:22:46 น. เข้าดู 12 ครั้ง

ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างดูแลรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 รายการ (1 ต.ค. 62 - 30 พ.ย. 62)

ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างดูแลรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 รายการ (1 ต.ค. 62 - 30 พ.ย. 62)

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 13:15:38 น. เข้าดู 13 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างตรวจด้วยเครื่องมือพิเศษภายนอก จำนวน 2 ประเภท

บริษัท รัชวิภา เอ็ม อาร์ ไอ เซ็นเตอร์ จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อศุกร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 11:03:03 น. เข้าดู 23 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ชนิด 12 Lead พร้อมวิเคราะห์ผล (Electrocardiogram

ได้แก่ บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 15:30:20 น. เข้าดู 25 ครั้ง

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างดูแลรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-b

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างดูแลรักษาความปลอดภัย

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 15:13:05 น. เข้าดู 17 ครั้ง

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 1 รายการ

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 1 รายการ

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพุธที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 17:07:18 น. เข้าดู 23 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างซัก อบ รีด ผ้าผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ

หจก.โรงงานซักฟอก ซินไฉฮั้ว

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพุธที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 16:33:25 น. เข้าดู 19 ครั้ง

ประกาศจ้างดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน และแบบ CHILLER จำนวน 2 ระบบ

ดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน และแบบ CHILLER จำนวน 2 ระบบ

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพุธที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 15:43:24 น. เข้าดู 34 ครั้ง

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนจ้างดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน และแบบ CHILLER จำนวน 2 ระบบ

เปลี่ยนแปลงแผนจ้างดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน และแบบ CHILLER จำนวน 2 ระบบ

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่ออังคารที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 16:16:34 น. เข้าดู 26 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อก๊าซออกซิเจนเหลว จำนวน 150,000 ลูกบาศก์เมตร

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อก๊าซออกซิเจนเหลว จำนวน 150,000 ลูกบาศก์เมตร

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อจันทร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 16:12:13 น. เข้าดู 24 ครั้ง

ประกาศประกวดราคาจ้างดูแลรักษาความสะอาด จำนวน 1 รายการ

จ้างดูแลรักษาความสะอาด  จำนวน 1 รายการ

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพุธที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 14:49:37 น. เข้าดู 38 ครั้ง

ประกาศประกวดราคาจ้างดูแลรักษาความสะอาด จำนวน 1 รายการ

จ้างดูแลรักษาความสะอาด  จำนวน 1 รายการ

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพุธที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 14:48:20 น. เข้าดู 51 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะจ้างตรวจสิ่งส่งตรวจภายนอก จำนวน 180 รายการ

บ. กรุงเทพ พยาธิ - แลป จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อจันทร์ที่ 09 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 10:40:16 น. เข้าดู 28 ครั้ง

ประกาศปรับปรุงร่างประกวดราคาจ้างดูแลรักษาความสะอาด จำนวน 1 รายการ ครั้งที่ 2

ประกาศปรับปรุงร่างประกวดราคาจ้างดูแลรักษาความสะอาด จำนวน 1 รายการ ครั้งที่ 2

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพฤหัสบดีที่ 05 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 17:03:25 น. เข้าดู 47 ครั้ง

ประกาศประกวดราคาจ้างดูแลรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 รายการ

ประกาศประกวดราคาจ้างดูแลรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 รายการ

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพุธที่ 04 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 14:54:04 น. เข้าดู 38 ครั้ง

ประกาศประกวดราคาซื้ออาหารคนไข้ งวดที่ 1/2563 จำนวน 6 หมวด

ประกาศประกวดราคาซื้ออาหารคนไข้ งวดที่ 1/2563 จำนวน 6 หมวด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพุธที่ 04 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 14:12:17 น. เข้าดู 38 ครั้ง

ประกาศจ้างดูแลรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 รายการ

ประกาศจ้างดูแลรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 รายการ

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพุธที่ 04 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 13:03:11 น. เข้าดู 30 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องมือในการทำผ่าตัดจักษุ จำนวน 58 ชิ้น

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องมือในการทำผ่าตัดจักษุ จำนวน 58 ชิ้น

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อศุกร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 16:36:11 น. เข้าดู 38 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ (สารหนืดสำหรับผ่าตัดแผลใหญ่) จำนวน 100 หลอด

ได้แก่ บริษัท ทีอาร์บี เซอร์เม็ดดิก้า (ประเทศไทย) จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 11:58:43 น. เข้าดู 31 ครั้ง

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้ออาหารคนไข้ งวดที่ 1/2563 ประจำปี 2563

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้ออาหารคนไข้ งวดที่ 1/2563 ประจำปี 2563

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพุธที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 19:36:07 น. เข้าดู 34 ครั้ง

ประกาศร่างประกวดราคาจ้างดูแลรักษาความสะอาด จำนวน 1 รายการ

ประกาศร่างประกวดราคาจ้างดูแลรักษาความสะอาด จำนวน 1 รายการ

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพุธที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 16:45:43 น. เข้าดู 40 ครั้ง

ประกาศประกวดราคาจ้างตรวจด้วยเครื่องมือพิเศษภายนอก จำนวน 2 ประเภท

วงเงิน 4,000,000 บาท

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพุธที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10:46:57 น. เข้าดู 45 ครั้ง

ประกาศประกวดราคาจ้างซัก อบ รีด ผ้าผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ

วงเงิน 2,920,000 บาท

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพุธที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10:28:31 น. เข้าดู 41 ครั้ง

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจ้างดูแลรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 รายการ ปี 2563

ปี 2563

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อจันทร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 14:01:10 น. เข้าดู 44 ครั้ง

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจ้างดูแลรักษาความสะอาด จำนวน 1 รายการ ปี 2563

ปี 2563

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อจันทร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13:59:01 น. เข้าดู 45 ครั้ง

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจ้างซัก อบ รีด ผ้าผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ ปี 2563

เป็นเงิน 2,920,000 บาท

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อจันทร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13:55:47 น. เข้าดู 41 ครั้ง

ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 41 รายการ

ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจทางห้องปฏิบัติการ  จำนวน 41 รายการ

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อศุกร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 12:43:36 น. เข้าดู 51 ครั้ง

ประกาศประกวดราคาซื้อก๊าซออกซิเจนเหลว จำนวน 150,000 ลูกบาศก์เมตร

ก๊าซออกซิเจนเหลว จำนวน 150,000 ลูกบาศก์เมต

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพุธที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 18:18:25 น. เข้าดู 54 ครั้ง

ประกาศเผยแพร่ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 41 รายการ

น้ำยาตรวจทางห้องปฏิบัติการ  จำนวน 41 รายการ

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพุธที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13:10:47 น. เข้าดู 78 ครั้ง

ประกาศประกวดราคาจ้างตรวจสิ่งส่งตรวจภายนอก จำนวน 180 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

เป็นเงินทั้งสิ้น 1,782,000.- บาท

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อศุกร์ที่ 02 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 16:32:58 น. เข้าดู 77 ครั้ง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 13 รายการ

จำนวน 13 รายการ

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่ออังคารที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 15:40:28 น. เข้าดู 94 ครั้ง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จำนวน 13 รายการ

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่ออังคารที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 11:14:19 น. เข้าดู 89 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อสารหนืด จำนวน 800 กล่อง

สารหนืด จำนวน 800 กล่อง

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่ออังคารที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 11:35:41 น. เข้าดู 65 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการเสอราคาซื้อเตียงนอผู้ป่วยปรับด้วยระบบไฟฟ้า จำนวน 10 เตียง

เตียงนอผู้ป่วยปรับด้วยระบบไฟฟ้า จำนวน 10 เตียง

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่ออังคารที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 11:34:39 น. เข้าดู 62 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 10 รายการ

ได้แก่  รายการที่ 1. บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด

          รายการที่ 2. บริษัท แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จำกัด (มหาชน)

          รายการที่ 3. บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08:37:25 น. เข้าดู 99 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน 2562 - มิถุนายน 2562)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน 2562 - มิถุนายน 2562)

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่ออังคารที่ 09 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 16:31:58 น. เข้าดู 84 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 8 รายการ

ได้แก่ บริษัท คอสม่า เทรดดิ้ง จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อศุกร์ที่ 05 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 14:48:43 น. เข้าดู 80 ครั้ง

ประกาศประกวดราคาซื้อสารหนืด จำนวน 800 กล่อง

ซื้อสารหนืด จำนวน 800 กล่อง

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่ออังคารที่ 02 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 15:16:54 น. เข้าดู 80 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในลมหายใจออก (CO2 Monitor) จำนวน 2

เครื่องวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในลมหายใจออก (CO2 Monitor)  จำนวน 2 เครื่อง

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่ออังคารที่ 02 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 15:15:35 น. เข้าดู 72 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด่้วยไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง

เครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด่้วยไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 08:58:59 น. เข้าดู 80 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อรถเข็นจัดเตรียมฉีดยา จำนวน 10 คัน

ได้แก่ บริษัท เอส.เจ. (1993) จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่ออังคารที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 08:43:17 น. เข้าดู 78 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเลนส์ (แก้วตา) เทียม จำนวน 710 กล่อง

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเลนส์ (แก้วตา) เทียม จำนวน 710 กล่อง

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อจันทร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 16:51:17 น. เข้าดู 94 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) แบบที่ 2 จำนวน 1

ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall)  แบบที่ 2  จำนวน 1 รายการ   

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 10:33:51 น. เข้าดู 106 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch) ขนาด 24 ช่อง จำนวน 3 เครื่อง

ได้แก่ บริษัท ไอที แมนเนจเมนท์ จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 09:41:26 น. เข้าดู 94 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อเครื่องอัดอากาศผสมออกซิเจนอัตราไหลสูง จำนวน 2 เครื่อง

ได้แก่ บริษัท ไพส์ซีส เมดิคอล จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 09:37:00 น. เข้าดู 101 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน จำนวน 10 ชุด

ได้แก่บริษัท ไอที แมนเนจเมนท์ จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 09:35:06 น. เข้าดู 117 ครั้ง

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

สร้างโดย กลุ่มงานเภสัชกรรม เมื่อพุธที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 14:38:00 น. เข้าดู 122 ครั้ง

ประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) แบบที่ 2 จำนวน 1 รายการ

อนุมัติจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall)  แบบที่ 2  จำนวน 1 รายการ   

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อศุกร์ที่ 07 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 15:19:02 น. เข้าดู 131 ครั้ง

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศแผน

สร้างโดย กลุ่มงานเภสัชกรรม เมื่อพุธที่ 05 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 08:42:42 น. เข้าดู 116 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ

ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีอาร์ ซัพพอร์ต

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่ออังคารที่ 04 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 14:35:37 น. เข้าดู 115 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ จำนวน 10 เครื่อ

ได้แก่ บริษัท ไอที แมนเนจเมนท์ จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 16:03:11 น. เข้าดู 147 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเลนส์ส่องตรวจและผ่าตัดทางเดินปัสสาวะ และเครื่องมือบังคับเส้นลวด จำนวน 2 ช

ได้แก่ บริษัท โกสินทร์เวชภัณฑ์ จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 14:47:33 น. เข้าดู 129 ครั้ง

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

สร้างโดย กลุ่มงานเภสัชกรรม เมื่อศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13:51:25 น. เข้าดู 140 ครั้ง

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

สร้างโดย กลุ่มงานเภสัชกรรม เมื่อศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13:49:18 น. เข้าดู 143 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 9 รายการ

ได้แก่ บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพุธที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08:28:08 น. เข้าดู 128 ครั้ง

ประกาศประกวดราคาซื้อเลนส์ (แก้วตา) เทียม จำนวน 710 กล่อง

เลนส์ (แก้วตา) เทียม จำนวน 710 กล่อง

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่ออังคารที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13:15:47 น. เข้าดู 137 ครั้ง

ประกาศผลผุ้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดเนื้อเยื่อในโพรงจมูกด้วยระบบตัด ปั่น ดูด และเครื่องก

ชุดเครื่องมือผ่าตัดเนื้อเยื่อในโพรงจมูกด้วยระบบตัด ปั่น ดูด และเครื่องกรอกระดูกฯ

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 16:17:28 น. เข้าดู 127 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดแขวนเพดาน ชนิดหลอดแอลอีดี แบบโคมคู่ จำนวน 1 ชุด

โคมไฟผ่าตัดแขวนเพดาน ชนิดหลอดแอลอีดี แบบโคมคู่ จำนวน 1 ชุด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 15:57:10 น. เข้าดู 148 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้า แบบสไลด์พื้นเตียงด้วยรีโมทคอนโทรล จำนวน 1 เตีย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 15:54:47 น. เข้าดู 118 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารให้ภาพรายละเอียดฯ จำนวน 1 ชุด

ได้แก่ บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10:42:26 น. เข้าดู 147 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล้องส่องตรวจลำใส้ส่วนต้นระบบวิดิทัศน์ (ERCP) จำนวน 1 ชุด

ได้แก่ บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10:36:32 น. เข้าดู 104 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ

ได้แก่ บริษัท สัปปายะ สยาม จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10:34:33 น. เข้าดู 148 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 8 รายการ

ได้แก่ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพุธที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 14:17:31 น. เข้าดู 143 ครั้ง

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อ ประจำปี 2562

วัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่ออังคารที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 17:47:34 น. เข้าดู 115 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 13 รายการ

ได้แก่ บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่ออังคารที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 14:23:42 น. เข้าดู 111 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 10 รายการ

ได้แก่ บริษัท ไทยก๊อส จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่ออังคารที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 14:18:59 น. เข้าดู 101 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ

ได้แก่ บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน)

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่ออังคารที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 14:06:25 น. เข้าดู 106 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 11 รายการ

ได้แก่ บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพฤหัสบดีที่ 02 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 11:20:58 น. เข้าดู 177 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ

รายการที่ 1 ได้แก่ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด

รายการที่ 2 ได้แก่ บริษัท เอราวัณ ไฮเทค จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพฤหัสบดีที่ 02 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10:59:59 น. เข้าดู 101 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ

ได้แก่ บริษัท เมดิทอป จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพุธที่ 01 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 11:52:15 น. เข้าดู 163 ครั้ง

ประกาศประกาศผู้ชนะจ้างตรวจด้วยเครื่องมือพิเศษภายนอก จำนวน 2 ประเภท

เป็นเงิน 1,435,700.- บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสามหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพุธที่ 01 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 11:05:36 น. เข้าดู 152 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะจ้างตรวจสิ่งส่งตรวจภายนอก จำนวน 148 รายการ

จำนวนเงิน 429,585.- บาท

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อจันทร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 13:20:57 น. เข้าดู 140 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ

ได้แก่ บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่ออังคารที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 15:04:39 น. เข้าดู 170 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อระบบสัญญาณขอความช่วยเหลือตามเตียงผู้ป่วยเป็นระบบไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด

ได้แก่ บริษัท โบว์เมด ยู.เค. (เอเชีย) จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อจันทร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 08:02:32 น. เข้าดู 140 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดโฟกัสส่องระดับให้ภาพรายละเอี

ครุภัณฑ์การแพทย์ กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดโฟกัสส่องระดับให้ภาพรายละเอียดสูง

จำนวน 2 กล้อง   

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 17:27:39 น. เข้าดู 143 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องบันทึก และแจ้งเตือนค่าอุณหภูมิ พร้อมหน้าจอแสดงผลย้อนหลัง จำนวน

เครื่องบันทึก และแจ้งเตือนค่าอุณหภูมิ พร้อมหน้าจอแสดงผลย้อนหลัง 

จำนวน 5 เครื่อง

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 13:49:16 น. เข้าดู 139 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาช่วยขจัดสนิมและน้ำยาล้างเครื่องมือแพทย์ จำนวน 2 รายการ

ได้แก่ บริษัท บอร์เนียว เมดิคัล จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 13:46:16 น. เข้าดู 159 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อชุดตรวจสอบเครื่องอบพลาสม่า จำนวน 3 รายการ

ได้แก่ บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 13:45:21 น. เข้าดู 160 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดตรวจสอบเครื่องนึ่ง-อบแก๊ส จำนวน 2 รายการ

ได้แก่ บริษัท บอร์เนียว เมดิคัล จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 13:44:36 น. เข้าดู 155 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อซองอบฆ่าเชื้อแบบม้วน จำนวน 6 รายการ

ได้แก่ บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 13:43:05 น. เข้าดู 146 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 21 รายการ

ได้แก่ บริษัท ไทยก๊อส จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 13:42:00 น. เข้าดู 158 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล้องส่องตรวจปอดและหลอดลมชนิดให้ภาพรายละเอียดสูง จำนวน 1 ชุด

ได้แก่ บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 13:34:05 น. เข้าดู 142 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดแขวนเพดาน ชนิดหลอดแอลอีดีแบบโคมคู่ จำนวน 1 ชุด

โคมไฟผ่าตัดแขวนเพดาน ชนิดหลอดแอลอีดีแบบโคมคู่ จำนวน 1 ชุด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 13:17:25 น. เข้าดู 144 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวัดสมรรถภาพการทำงานของหูชั้นกลาง จำนวน 1 เครื่อง

เครื่องตรวจวัดสมรรถภาพการทำงานของหูชั้นกลาง จำนวน 1 เครื่อง

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 13:14:50 น. เข้าดู 150 ครั้ง

ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างตรวจด้วยเครื่องมือพิเศษภายนอก จำนวน 2 ประเภท

ระยะเวลาดำเนินการจ้าง เม.ย. - ก.ย. 62 เป็นเงิน 2,000,000.- บาท

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 11:05:53 น. เข้าดู 152 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม - มีนาคม 2562)

จำนวน 116 รายการ เป็นเงิน 284,002.49 บาท

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพุธที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 15:30:50 น. เข้าดู 169 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม - มีนาคม 2562)

จำนวน 116 รายการ เป็นเงิน 284,002.49 บาท

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพุธที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 15:24:58 น. เข้าดู 177 ครั้ง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562

จ้างตรวจสิ่งส่งตรวจภายนอก จำนวน 148 รายการ

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่ออังคารที่ 09 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 11:29:21 น. เข้าดู 148 ครั้ง