หมวด : จัดชื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาซื้อก๊าซออกซิเจนเหลว จำนวน 150,000 ลูกบาศก์เมตร

ก๊าซออกซิเจนเหลว จำนวน 150,000 ลูกบาศก์เมต

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพุธที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 18:18:25 น. เข้าดู 7 ครั้ง

ประกาศเผยแพร่ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 41 รายการ

น้ำยาตรวจทางห้องปฏิบัติการ  จำนวน 41 รายการ

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพุธที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13:10:47 น. เข้าดู 17 ครั้ง

ประกาศประกวดราคาจ้างตรวจสิ่งส่งตรวจภายนอก จำนวน 180 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

เป็นเงินทั้งสิ้น 1,782,000.- บาท

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อศุกร์ที่ 02 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 16:32:58 น. เข้าดู 22 ครั้ง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 13 รายการ

จำนวน 13 รายการ

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่ออังคารที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 15:40:28 น. เข้าดู 34 ครั้ง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จำนวน 13 รายการ

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่ออังคารที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 11:14:19 น. เข้าดู 25 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อสารหนืด จำนวน 800 กล่อง

สารหนืด จำนวน 800 กล่อง

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่ออังคารที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 11:35:41 น. เข้าดู 17 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการเสอราคาซื้อเตียงนอผู้ป่วยปรับด้วยระบบไฟฟ้า จำนวน 10 เตียง

เตียงนอผู้ป่วยปรับด้วยระบบไฟฟ้า จำนวน 10 เตียง

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่ออังคารที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 11:34:39 น. เข้าดู 18 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 10 รายการ

ได้แก่  รายการที่ 1. บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด

          รายการที่ 2. บริษัท แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จำกัด (มหาชน)

          รายการที่ 3. บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08:37:25 น. เข้าดู 49 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน 2562 - มิถุนายน 2562)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน 2562 - มิถุนายน 2562)

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่ออังคารที่ 09 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 16:31:58 น. เข้าดู 37 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 8 รายการ

ได้แก่ บริษัท คอสม่า เทรดดิ้ง จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อศุกร์ที่ 05 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 14:48:43 น. เข้าดู 39 ครั้ง

ประกาศประกวดราคาซื้อสารหนืด จำนวน 800 กล่อง

ซื้อสารหนืด จำนวน 800 กล่อง

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่ออังคารที่ 02 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 15:16:54 น. เข้าดู 30 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในลมหายใจออก (CO2 Monitor) จำนวน 2

เครื่องวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในลมหายใจออก (CO2 Monitor)  จำนวน 2 เครื่อง

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่ออังคารที่ 02 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 15:15:35 น. เข้าดู 28 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด่้วยไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง

เครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด่้วยไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 08:58:59 น. เข้าดู 39 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อรถเข็นจัดเตรียมฉีดยา จำนวน 10 คัน

ได้แก่ บริษัท เอส.เจ. (1993) จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่ออังคารที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 08:43:17 น. เข้าดู 33 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเลนส์ (แก้วตา) เทียม จำนวน 710 กล่อง

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเลนส์ (แก้วตา) เทียม จำนวน 710 กล่อง

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อจันทร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 16:51:17 น. เข้าดู 42 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) แบบที่ 2 จำนวน 1

ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall)  แบบที่ 2  จำนวน 1 รายการ   

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 10:33:51 น. เข้าดู 61 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch) ขนาด 24 ช่อง จำนวน 3 เครื่อง

ได้แก่ บริษัท ไอที แมนเนจเมนท์ จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 09:41:26 น. เข้าดู 48 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อเครื่องอัดอากาศผสมออกซิเจนอัตราไหลสูง จำนวน 2 เครื่อง

ได้แก่ บริษัท ไพส์ซีส เมดิคอล จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 09:37:00 น. เข้าดู 48 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน จำนวน 10 ชุด

ได้แก่บริษัท ไอที แมนเนจเมนท์ จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 09:35:06 น. เข้าดู 63 ครั้ง

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

สร้างโดย กลุ่มงานเภสัชกรรม เมื่อพุธที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 14:38:00 น. เข้าดู 69 ครั้ง

ประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) แบบที่ 2 จำนวน 1 รายการ

อนุมัติจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall)  แบบที่ 2  จำนวน 1 รายการ   

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อศุกร์ที่ 07 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 15:19:02 น. เข้าดู 81 ครั้ง

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศแผน

สร้างโดย กลุ่มงานเภสัชกรรม เมื่อพุธที่ 05 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 08:42:42 น. เข้าดู 77 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ

ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีอาร์ ซัพพอร์ต

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่ออังคารที่ 04 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 14:35:37 น. เข้าดู 67 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ จำนวน 10 เครื่อ

ได้แก่ บริษัท ไอที แมนเนจเมนท์ จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 16:03:11 น. เข้าดู 94 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเลนส์ส่องตรวจและผ่าตัดทางเดินปัสสาวะ และเครื่องมือบังคับเส้นลวด จำนวน 2 ช

ได้แก่ บริษัท โกสินทร์เวชภัณฑ์ จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 14:47:33 น. เข้าดู 70 ครั้ง

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

สร้างโดย กลุ่มงานเภสัชกรรม เมื่อศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13:51:25 น. เข้าดู 85 ครั้ง

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

สร้างโดย กลุ่มงานเภสัชกรรม เมื่อศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13:49:18 น. เข้าดู 91 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 9 รายการ

ได้แก่ บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพุธที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08:28:08 น. เข้าดู 72 ครั้ง

ประกาศประกวดราคาซื้อเลนส์ (แก้วตา) เทียม จำนวน 710 กล่อง

เลนส์ (แก้วตา) เทียม จำนวน 710 กล่อง

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่ออังคารที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13:15:47 น. เข้าดู 85 ครั้ง

ประกาศผลผุ้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดเนื้อเยื่อในโพรงจมูกด้วยระบบตัด ปั่น ดูด และเครื่องก

ชุดเครื่องมือผ่าตัดเนื้อเยื่อในโพรงจมูกด้วยระบบตัด ปั่น ดูด และเครื่องกรอกระดูกฯ

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 16:17:28 น. เข้าดู 76 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดแขวนเพดาน ชนิดหลอดแอลอีดี แบบโคมคู่ จำนวน 1 ชุด

โคมไฟผ่าตัดแขวนเพดาน ชนิดหลอดแอลอีดี แบบโคมคู่ จำนวน 1 ชุด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 15:57:10 น. เข้าดู 77 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้า แบบสไลด์พื้นเตียงด้วยรีโมทคอนโทรล จำนวน 1 เตีย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 15:54:47 น. เข้าดู 68 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารให้ภาพรายละเอียดฯ จำนวน 1 ชุด

ได้แก่ บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10:42:26 น. เข้าดู 91 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล้องส่องตรวจลำใส้ส่วนต้นระบบวิดิทัศน์ (ERCP) จำนวน 1 ชุด

ได้แก่ บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10:36:32 น. เข้าดู 63 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ

ได้แก่ บริษัท สัปปายะ สยาม จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10:34:33 น. เข้าดู 97 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 8 รายการ

ได้แก่ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพุธที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 14:17:31 น. เข้าดู 88 ครั้ง

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อ ประจำปี 2562

วัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่ออังคารที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 17:47:34 น. เข้าดู 75 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 13 รายการ

ได้แก่ บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่ออังคารที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 14:23:42 น. เข้าดู 64 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 10 รายการ

ได้แก่ บริษัท ไทยก๊อส จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่ออังคารที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 14:18:59 น. เข้าดู 53 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ

ได้แก่ บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน)

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่ออังคารที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 14:06:25 น. เข้าดู 59 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 11 รายการ

ได้แก่ บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพฤหัสบดีที่ 02 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 11:20:58 น. เข้าดู 121 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ

รายการที่ 1 ได้แก่ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด

รายการที่ 2 ได้แก่ บริษัท เอราวัณ ไฮเทค จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพฤหัสบดีที่ 02 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10:59:59 น. เข้าดู 63 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ

ได้แก่ บริษัท เมดิทอป จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพุธที่ 01 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 11:52:15 น. เข้าดู 107 ครั้ง

ประกาศประกาศผู้ชนะจ้างตรวจด้วยเครื่องมือพิเศษภายนอก จำนวน 2 ประเภท

เป็นเงิน 1,435,700.- บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสามหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพุธที่ 01 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 11:05:36 น. เข้าดู 100 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะจ้างตรวจสิ่งส่งตรวจภายนอก จำนวน 148 รายการ

จำนวนเงิน 429,585.- บาท

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อจันทร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 13:20:57 น. เข้าดู 94 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ

ได้แก่ บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่ออังคารที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 15:04:39 น. เข้าดู 120 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อระบบสัญญาณขอความช่วยเหลือตามเตียงผู้ป่วยเป็นระบบไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด

ได้แก่ บริษัท โบว์เมด ยู.เค. (เอเชีย) จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อจันทร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 08:02:32 น. เข้าดู 99 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดโฟกัสส่องระดับให้ภาพรายละเอี

ครุภัณฑ์การแพทย์ กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดโฟกัสส่องระดับให้ภาพรายละเอียดสูง

จำนวน 2 กล้อง   

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 17:27:39 น. เข้าดู 97 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องบันทึก และแจ้งเตือนค่าอุณหภูมิ พร้อมหน้าจอแสดงผลย้อนหลัง จำนวน

เครื่องบันทึก และแจ้งเตือนค่าอุณหภูมิ พร้อมหน้าจอแสดงผลย้อนหลัง 

จำนวน 5 เครื่อง

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 13:49:16 น. เข้าดู 96 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาช่วยขจัดสนิมและน้ำยาล้างเครื่องมือแพทย์ จำนวน 2 รายการ

ได้แก่ บริษัท บอร์เนียว เมดิคัล จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 13:46:16 น. เข้าดู 105 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อชุดตรวจสอบเครื่องอบพลาสม่า จำนวน 3 รายการ

ได้แก่ บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 13:45:21 น. เข้าดู 108 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดตรวจสอบเครื่องนึ่ง-อบแก๊ส จำนวน 2 รายการ

ได้แก่ บริษัท บอร์เนียว เมดิคัล จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 13:44:36 น. เข้าดู 102 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อซองอบฆ่าเชื้อแบบม้วน จำนวน 6 รายการ

ได้แก่ บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 13:43:05 น. เข้าดู 94 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 21 รายการ

ได้แก่ บริษัท ไทยก๊อส จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 13:42:00 น. เข้าดู 103 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล้องส่องตรวจปอดและหลอดลมชนิดให้ภาพรายละเอียดสูง จำนวน 1 ชุด

ได้แก่ บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 13:34:05 น. เข้าดู 94 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดแขวนเพดาน ชนิดหลอดแอลอีดีแบบโคมคู่ จำนวน 1 ชุด

โคมไฟผ่าตัดแขวนเพดาน ชนิดหลอดแอลอีดีแบบโคมคู่ จำนวน 1 ชุด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 13:17:25 น. เข้าดู 96 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวัดสมรรถภาพการทำงานของหูชั้นกลาง จำนวน 1 เครื่อง

เครื่องตรวจวัดสมรรถภาพการทำงานของหูชั้นกลาง จำนวน 1 เครื่อง

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 13:14:50 น. เข้าดู 86 ครั้ง

ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างตรวจด้วยเครื่องมือพิเศษภายนอก จำนวน 2 ประเภท

ระยะเวลาดำเนินการจ้าง เม.ย. - ก.ย. 62 เป็นเงิน 2,000,000.- บาท

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 11:05:53 น. เข้าดู 108 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม - มีนาคม 2562)

จำนวน 116 รายการ เป็นเงิน 284,002.49 บาท

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพุธที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 15:30:50 น. เข้าดู 116 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม - มีนาคม 2562)

จำนวน 116 รายการ เป็นเงิน 284,002.49 บาท

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพุธที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 15:24:58 น. เข้าดู 124 ครั้ง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562

จ้างตรวจสิ่งส่งตรวจภายนอก จำนวน 148 รายการ

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่ออังคารที่ 09 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 11:29:21 น. เข้าดู 105 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องจี้และตัดด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงพร้อมระบบการจี้แอดวานซ์ไบโพล่าร์ จำนว

ได้แก่ บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อศุกร์ที่ 05 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 10:55:14 น. เข้าดู 125 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องช่วยใส่ท่อช่วยหายใจระบบวิดีทัศน์ชนิด Rausable Blade

เครื่องช่วยใส่ท่อช่วยหายใจระบบวิดีทัศน์ชนิด Rausable Blade 

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อศุกร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 20:12:19 น. เข้าดู 126 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผักและผลไม้ปลอดสารพิษ งวดที่ 2/2562

ผักและผลไม้ปลอดสารพิษ

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อศุกร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 20:09:19 น. เข้าดู 130 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้ออาหารคนไข้ งวดที่ 2/2562

อาหารคนไข้ งวดที่ 2/2562

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อศุกร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 20:08:04 น. เข้าดู 148 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ซื้อโปรแกรมสำหรับเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Shear Wave Kit) จำนวน 1 ชุด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อศุกร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 16:02:05 น. เข้าดู 103 ครั้ง

ประกาศประกวดราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดแขวนเพดาน ชนิดหลอดแอลอีดีแบบโคมคู่ จำนวน 1 ชุด

โคมไฟผ่าตัดแขวนเพดาน ชนิดหลอดแอลอีดีแบบโคมคู่ จำนวน 1 ชุด  

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อจันทร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 17:42:18 น. เข้าดู 130 ครั้ง

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องจี้และตัดด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงฯ จำนวน 1 ชุด

ซื้อเครื่องจี้และตัดด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงพร้อมระบบการจี้แอดวานซ์ไบโพล่าร์ จำนวน 1 ชุด ในวงเงิน 1,400,000.- บาท 

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อจันทร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 11:07:33 น. เข้าดู 96 ครั้ง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุการแพทย์ประจำปี 2562

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 11:11:00 น. เข้าดู 127 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiography) จำนวน 1 ชุด

ผู้ชนะคือ บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จำกัด 

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพุธที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 15:15:31 น. เข้าดู 130 ครั้ง

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจวัดสมรรถภาพการทำงานของหูชั้นกลาง จำนวน 1 เครื่อง

เครื่องตรวจวัดสมรรถภาพการทำงานของหูชั้นกลาง  จำนวน 1 เครื่อง  

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่ออังคารที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 18:20:47 น. เข้าดู 120 ครั้ง

ประกาศประกวดราคาซื้ออาหารคนไข้ งวดที่ 2/2562 จำนวน 6 หมวด

ประกวดราคาซื้ออาหารคนไข้ งวดที่ 2/2562 จำนวน 6 หมวด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อจันทร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 16:49:35 น. เข้าดู 116 ครั้ง

ร่างประกาศประกวดราคาซื้ออาหารคนไข้ งวดที่ 2/2562 จำนวน 6 หมวด

ร่างประกาศประกวดราคาซื้ออาหารคนไข้ งวดที่ 2/2562  จำนวน 6 หมวด  

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่ออังคารที่ 05 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 12:51:22 น. เข้าดู 121 ครั้ง

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้ออาหารคนไข้ งวดที่ 2/2562 จำนวน 6 หวมด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อศุกร์ที่ 01 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 18:16:47 น. เข้าดู 149 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องพิมพ์ขนาดใหญ่ จำนวน 1 เครื่อง

เครื่องพิมพ์ขนาดใหญ่ จำนวน 1 เครื่อง ของกลุ่มงานเวชนิทัศน์

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อศุกร์ที่ 01 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09:33:10 น. เข้าดู 111 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาเวชภัณฑ์ (ยา) Carboxy methylcellulose+Glycerol+Polysorbate eye drop

Carboxy methylcellulose+Glycerol+Polysorbate eye drop

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 16:39:31 น. เข้าดู 103 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาเวชภัณฑ์ (ยา) Menatetrenone 15 mg

Menatetrenone 15 mg

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 16:39:10 น. เข้าดู 139 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาเวชภัณฑ์ (ยา) Ertapenem 1 gm

Ertapenem 1 gm

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 16:38:43 น. เข้าดู 148 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาเวชภัณฑ์ (ยา) Epoetin alfa 4000 iu

Epoetin

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 16:38:11 น. เข้าดู 113 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาเวชภัณฑ์ (ยา) Pantoprazole 20 mg

Pantoprazole

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 16:37:35 น. เข้าดู 144 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติชนิดสอดแขน จำนวน 5 เครื่อง

ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติชนิดสอดแขน จำนวน 5 เครื่อง

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 08:36:30 น. เข้าดู 221 ครั้ง