• perm_phone_msg+(02) 6409537

หมวด : จัดชื้อจัดจ้าง

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเลนส์ (แก้วตา) เทียม จำนวน 710 กล่อง

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเลนส์ (แก้วตา) เทียม จำนวน 710 กล่อง

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อจันทร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 16:51:17 น. เข้าดู 0 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) แบบที่ 2 จำนวน 1

ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall)  แบบที่ 2  จำนวน 1 รายการ   

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 10:33:51 น. เข้าดู 2 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch) ขนาด 24 ช่อง จำนวน 3 เครื่อง

ได้แก่ บริษัท ไอที แมนเนจเมนท์ จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 09:41:26 น. เข้าดู 3 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อเครื่องอัดอากาศผสมออกซิเจนอัตราไหลสูง จำนวน 2 เครื่อง

ได้แก่ บริษัท ไพส์ซีส เมดิคอล จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 09:37:00 น. เข้าดู 1 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน จำนวน 10 ชุด

ได้แก่บริษัท ไอที แมนเนจเมนท์ จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 09:35:06 น. เข้าดู 1 ครั้ง

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

สร้างโดย กลุ่มงานเภสัชกรรม เมื่อพุธที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 14:38:00 น. เข้าดู 8 ครั้ง

ประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) แบบที่ 2 จำนวน 1 รายการ

อนุมัติจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall)  แบบที่ 2  จำนวน 1 รายการ   

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อศุกร์ที่ 07 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 15:19:02 น. เข้าดู 27 ครั้ง

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศแผน

สร้างโดย กลุ่มงานเภสัชกรรม เมื่อพุธที่ 05 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 08:42:42 น. เข้าดู 37 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ

ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีอาร์ ซัพพอร์ต

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่ออังคารที่ 04 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 14:35:37 น. เข้าดู 17 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ จำนวน 10 เครื่อ

ได้แก่ บริษัท ไอที แมนเนจเมนท์ จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 16:03:11 น. เข้าดู 23 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเลนส์ส่องตรวจและผ่าตัดทางเดินปัสสาวะ และเครื่องมือบังคับเส้นลวด จำนวน 2 ช

ได้แก่ บริษัท โกสินทร์เวชภัณฑ์ จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 14:47:33 น. เข้าดู 21 ครั้ง

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

สร้างโดย กลุ่มงานเภสัชกรรม เมื่อศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13:51:25 น. เข้าดู 31 ครั้ง

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

สร้างโดย กลุ่มงานเภสัชกรรม เมื่อศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13:49:18 น. เข้าดู 27 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 9 รายการ

ได้แก่ บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพุธที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08:28:08 น. เข้าดู 21 ครั้ง

ประกาศประกวดราคาซื้อเลนส์ (แก้วตา) เทียม จำนวน 710 กล่อง

เลนส์ (แก้วตา) เทียม จำนวน 710 กล่อง

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่ออังคารที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13:15:47 น. เข้าดู 27 ครั้ง

ประกาศผลผุ้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดเนื้อเยื่อในโพรงจมูกด้วยระบบตัด ปั่น ดูด และเครื่องก

ชุดเครื่องมือผ่าตัดเนื้อเยื่อในโพรงจมูกด้วยระบบตัด ปั่น ดูด และเครื่องกรอกระดูกฯ

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 16:17:28 น. เข้าดู 23 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดแขวนเพดาน ชนิดหลอดแอลอีดี แบบโคมคู่ จำนวน 1 ชุด

โคมไฟผ่าตัดแขวนเพดาน ชนิดหลอดแอลอีดี แบบโคมคู่ จำนวน 1 ชุด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 15:57:10 น. เข้าดู 24 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้า แบบสไลด์พื้นเตียงด้วยรีโมทคอนโทรล จำนวน 1 เตีย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 15:54:47 น. เข้าดู 26 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารให้ภาพรายละเอียดฯ จำนวน 1 ชุด

ได้แก่ บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10:42:26 น. เข้าดู 24 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล้องส่องตรวจลำใส้ส่วนต้นระบบวิดิทัศน์ (ERCP) จำนวน 1 ชุด

ได้แก่ บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10:36:32 น. เข้าดู 21 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ

ได้แก่ บริษัท สัปปายะ สยาม จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10:34:33 น. เข้าดู 32 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 8 รายการ

ได้แก่ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพุธที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 14:17:31 น. เข้าดู 29 ครั้ง

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อ ประจำปี 2562

วัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่ออังคารที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 17:47:34 น. เข้าดู 33 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 13 รายการ

ได้แก่ บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่ออังคารที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 14:23:42 น. เข้าดู 18 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 10 รายการ

ได้แก่ บริษัท ไทยก๊อส จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่ออังคารที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 14:18:59 น. เข้าดู 20 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ

ได้แก่ บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน)

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่ออังคารที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 14:06:25 น. เข้าดู 23 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 11 รายการ

ได้แก่ บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพฤหัสบดีที่ 02 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 11:20:58 น. เข้าดู 59 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ

รายการที่ 1 ได้แก่ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด

รายการที่ 2 ได้แก่ บริษัท เอราวัณ ไฮเทค จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพฤหัสบดีที่ 02 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10:59:59 น. เข้าดู 31 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ

ได้แก่ บริษัท เมดิทอป จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพุธที่ 01 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 11:52:15 น. เข้าดู 50 ครั้ง

ประกาศประกาศผู้ชนะจ้างตรวจด้วยเครื่องมือพิเศษภายนอก จำนวน 2 ประเภท

เป็นเงิน 1,435,700.- บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสามหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพุธที่ 01 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 11:05:36 น. เข้าดู 44 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะจ้างตรวจสิ่งส่งตรวจภายนอก จำนวน 148 รายการ

จำนวนเงิน 429,585.- บาท

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อจันทร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 13:20:57 น. เข้าดู 36 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ

ได้แก่ บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่ออังคารที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 15:04:39 น. เข้าดู 59 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อระบบสัญญาณขอความช่วยเหลือตามเตียงผู้ป่วยเป็นระบบไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด

ได้แก่ บริษัท โบว์เมด ยู.เค. (เอเชีย) จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อจันทร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 08:02:32 น. เข้าดู 53 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดโฟกัสส่องระดับให้ภาพรายละเอี

ครุภัณฑ์การแพทย์ กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดโฟกัสส่องระดับให้ภาพรายละเอียดสูง

จำนวน 2 กล้อง   

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 17:27:39 น. เข้าดู 59 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องบันทึก และแจ้งเตือนค่าอุณหภูมิ พร้อมหน้าจอแสดงผลย้อนหลัง จำนวน

เครื่องบันทึก และแจ้งเตือนค่าอุณหภูมิ พร้อมหน้าจอแสดงผลย้อนหลัง 

จำนวน 5 เครื่อง

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 13:49:16 น. เข้าดู 51 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาช่วยขจัดสนิมและน้ำยาล้างเครื่องมือแพทย์ จำนวน 2 รายการ

ได้แก่ บริษัท บอร์เนียว เมดิคัล จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 13:46:16 น. เข้าดู 56 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อชุดตรวจสอบเครื่องอบพลาสม่า จำนวน 3 รายการ

ได้แก่ บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 13:45:21 น. เข้าดู 61 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดตรวจสอบเครื่องนึ่ง-อบแก๊ส จำนวน 2 รายการ

ได้แก่ บริษัท บอร์เนียว เมดิคัล จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 13:44:36 น. เข้าดู 55 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อซองอบฆ่าเชื้อแบบม้วน จำนวน 6 รายการ

ได้แก่ บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 13:43:05 น. เข้าดู 50 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 21 รายการ

ได้แก่ บริษัท ไทยก๊อส จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 13:42:00 น. เข้าดู 63 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล้องส่องตรวจปอดและหลอดลมชนิดให้ภาพรายละเอียดสูง จำนวน 1 ชุด

ได้แก่ บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 13:34:05 น. เข้าดู 57 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดแขวนเพดาน ชนิดหลอดแอลอีดีแบบโคมคู่ จำนวน 1 ชุด

โคมไฟผ่าตัดแขวนเพดาน ชนิดหลอดแอลอีดีแบบโคมคู่ จำนวน 1 ชุด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 13:17:25 น. เข้าดู 48 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวัดสมรรถภาพการทำงานของหูชั้นกลาง จำนวน 1 เครื่อง

เครื่องตรวจวัดสมรรถภาพการทำงานของหูชั้นกลาง จำนวน 1 เครื่อง

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 13:14:50 น. เข้าดู 52 ครั้ง

ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างตรวจด้วยเครื่องมือพิเศษภายนอก จำนวน 2 ประเภท

ระยะเวลาดำเนินการจ้าง เม.ย. - ก.ย. 62 เป็นเงิน 2,000,000.- บาท

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 11:05:53 น. เข้าดู 58 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม - มีนาคม 2562)

จำนวน 116 รายการ เป็นเงิน 284,002.49 บาท

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพุธที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 15:30:50 น. เข้าดู 62 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม - มีนาคม 2562)

จำนวน 116 รายการ เป็นเงิน 284,002.49 บาท

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพุธที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 15:24:58 น. เข้าดู 68 ครั้ง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562

จ้างตรวจสิ่งส่งตรวจภายนอก จำนวน 148 รายการ

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่ออังคารที่ 09 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 11:29:21 น. เข้าดู 70 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องจี้และตัดด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงพร้อมระบบการจี้แอดวานซ์ไบโพล่าร์ จำนว

ได้แก่ บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อศุกร์ที่ 05 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 10:55:14 น. เข้าดู 71 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องช่วยใส่ท่อช่วยหายใจระบบวิดีทัศน์ชนิด Rausable Blade

เครื่องช่วยใส่ท่อช่วยหายใจระบบวิดีทัศน์ชนิด Rausable Blade 

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อศุกร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 20:12:19 น. เข้าดู 73 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผักและผลไม้ปลอดสารพิษ งวดที่ 2/2562

ผักและผลไม้ปลอดสารพิษ

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อศุกร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 20:09:19 น. เข้าดู 67 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้ออาหารคนไข้ งวดที่ 2/2562

อาหารคนไข้ งวดที่ 2/2562

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อศุกร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 20:08:04 น. เข้าดู 76 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ซื้อโปรแกรมสำหรับเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Shear Wave Kit) จำนวน 1 ชุด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อศุกร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 16:02:05 น. เข้าดู 73 ครั้ง

ประกาศประกวดราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดแขวนเพดาน ชนิดหลอดแอลอีดีแบบโคมคู่ จำนวน 1 ชุด

โคมไฟผ่าตัดแขวนเพดาน ชนิดหลอดแอลอีดีแบบโคมคู่ จำนวน 1 ชุด  

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อจันทร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 17:42:18 น. เข้าดู 75 ครั้ง

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องจี้และตัดด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงฯ จำนวน 1 ชุด

ซื้อเครื่องจี้และตัดด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงพร้อมระบบการจี้แอดวานซ์ไบโพล่าร์ จำนวน 1 ชุด ในวงเงิน 1,400,000.- บาท 

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อจันทร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 11:07:33 น. เข้าดู 64 ครั้ง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุการแพทย์ประจำปี 2562

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 11:11:00 น. เข้าดู 79 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiography) จำนวน 1 ชุด

ผู้ชนะคือ บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จำกัด 

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพุธที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 15:15:31 น. เข้าดู 72 ครั้ง

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจวัดสมรรถภาพการทำงานของหูชั้นกลาง จำนวน 1 เครื่อง

เครื่องตรวจวัดสมรรถภาพการทำงานของหูชั้นกลาง  จำนวน 1 เครื่อง  

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่ออังคารที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 18:20:47 น. เข้าดู 79 ครั้ง

ประกาศประกวดราคาซื้ออาหารคนไข้ งวดที่ 2/2562 จำนวน 6 หมวด

ประกวดราคาซื้ออาหารคนไข้ งวดที่ 2/2562 จำนวน 6 หมวด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อจันทร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 16:49:35 น. เข้าดู 63 ครั้ง

ร่างประกาศประกวดราคาซื้ออาหารคนไข้ งวดที่ 2/2562 จำนวน 6 หมวด

ร่างประกาศประกวดราคาซื้ออาหารคนไข้ งวดที่ 2/2562  จำนวน 6 หมวด  

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่ออังคารที่ 05 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 12:51:22 น. เข้าดู 75 ครั้ง

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้ออาหารคนไข้ งวดที่ 2/2562 จำนวน 6 หวมด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อศุกร์ที่ 01 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 18:16:47 น. เข้าดู 94 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องพิมพ์ขนาดใหญ่ จำนวน 1 เครื่อง

เครื่องพิมพ์ขนาดใหญ่ จำนวน 1 เครื่อง ของกลุ่มงานเวชนิทัศน์

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อศุกร์ที่ 01 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09:33:10 น. เข้าดู 71 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาเวชภัณฑ์ (ยา) Carboxy methylcellulose+Glycerol+Polysorbate eye drop

Carboxy methylcellulose+Glycerol+Polysorbate eye drop

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 16:39:31 น. เข้าดู 73 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาเวชภัณฑ์ (ยา) Menatetrenone 15 mg

Menatetrenone 15 mg

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 16:39:10 น. เข้าดู 76 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาเวชภัณฑ์ (ยา) Ertapenem 1 gm

Ertapenem 1 gm

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 16:38:43 น. เข้าดู 95 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาเวชภัณฑ์ (ยา) Epoetin alfa 4000 iu

Epoetin

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 16:38:11 น. เข้าดู 58 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาเวชภัณฑ์ (ยา) Pantoprazole 20 mg

Pantoprazole

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 16:37:35 น. เข้าดู 75 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติชนิดสอดแขน จำนวน 5 เครื่อง

ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติชนิดสอดแขน จำนวน 5 เครื่อง

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 08:36:30 น. เข้าดู 164 ครั้ง