ผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :

                    

  กำหนดการทำบุญในโอกาสต่างๆ
กำหนดการทำบุญในโอกาสต่างๆ
 

ทำบุญในโอกาสต่าง ๆ

ได้แก่ ทำบุญวันเกิด, ฉลองเครื่องราชฯ, ครบรอบวันแต่งงาน, ทำบุญเลี้ยงรุ่น, พิธีบังสุกุลอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ที่ล่วงลับ

กำหนดการมงคลสมรสหมู่  (เช้า)
กำหนดการมงคลสมรสหมู่ (เช้า)
 

พิธีมงคลสมรสหมู่(เช้า)

การจัดงาแต่งงาน ได้กุศล และ ประหยัดที่โรงพยาบาลสงฆ์ เหมาะกับยุค เศรษกิจพอเพียง
จัดพิธีมงคลสมรสทั้งหมด 20 คู่ต่อวัน โดยทำพิธีทางศาสนาร่วมกัน และแยกทำพิธีตามห้อง

กำหนดการทำบุญในโอกาสต่างๆ
ทำบุญบริจาคทั่วไป
 

ทำบุญบริจาคทั่วไป

เปิดโอกาสให้ท่านเจ้าภาพผู้มีจิตศรัทธา ได้ร่วมกันจรรโลงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนา และเพื่อการหาเงินสมทบทุนไว้ดูแลรักษา พระภิกษุสามเณรอาพาธ โดยให้บริการแก่ท่านสาธุชนทั่วไปร่วมทำบุญ ค่าอาหาร, ค่ายา และเวชภัณฑ์, ค่าโลหิต, ค่าน้ำ ค่าไฟ, ค่าบริจาคบำรุงทั่วไป

กำหนดการมงคลสมรสหมู่ (เพล)
กำหนดการมงคลสมรสเดี่ยว (เพล)
 

พิธีมงคลสมรสเดี่ยว(เพล)

พิธีมงคลสมรสเดี่ยว 5 คู่ต่อวัน โดยแยกทำพิธีคู่ละ 1 ห้อง บรรยากาศเป็นกันเอง โดยพิธีกรมืออาชีพ พร้อมอาหารเลิศรส
 
Joomla 1.5