ประวัติเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธ โฆษาจารย์
( ุิ พุฒ สุว ฑฺฒ นมหาเถร ป.ธ. ๗)

ชีวประวัติ
ชื่อ สมเด็จพระพุทธ โฆษาจารย์ ฉายา สุว ฑฺฒ โน อายุ ๑๐๒ ปี พรรษา ๘๒ ปี วิทย ฐานะ น.ธ. เอก ป.ธ. ๗
ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัด สุวรรณา ราม ราชวรวิหารพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร

- กรรมการมหาเถรสมาคม
- ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๒
- กรรมการสมัชชา มหาคณิสสรณ์
- ประธานมูลนิธิสมเด็จพระพุทธโฆษ จารย์ วัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ
- ที่ปรึกษา สห ภูมิอยุธยา
- ประธานกรรมการสภาพพระธรรม กถึ กวัด พระเช ตุพน วิมลมัง คลาราม

สถานะเดิม
นามเดิม พุฒ นามสกุล สุวัฒ นกุล (นามสกุลใหม่)
เกิดเมื่อวันพุธที่ ๑๑ เดือนมีนาคม ๒๔๕ o ที่บ้านมะขามเรียง ตำบลจำปา อำเภอท่าเรือ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
บิดาชื่อ นายเพชร
มาดาชื่อ นาง ทองคำ นามสกุล สุวรรณฉาย

บรรพชา
บรรพชาเมื่อ พ.ศ.๒๔๖๗ ขระ อายุได้ ๑๗ ปี ณ วัดตะลุง ต.งิ้วราย อ.เมือง จ.ลพบุรี
โดยมีหลวงพ่อเพชร (บิดา) วัดตะลุง ต.งิ้วราย อ.เมือง จ.ลพบุรี เป็นพระ อุปัชฌาย ์
เมื่อบรรพชาแล้วได้เดินทางมาอยู่ที่คณะ ๔ วัดสุ ทัศนเทพว ราราม อำเภอพระนคร กรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาพระปริยัติธรรม (เป็นศิษย์เอก)พระอาจารย์ เจริญ นิ่มดิษฐ์ เป็นพระที่มีภูมิลำเนาอยู่ที่ตำบลงิ้วราย จังหวัดลพบุรี ภายหลังได้ลาสิกขาประกอบอาชีพแพทย์แผนโบราณ มีบุตรชื่อ พ.อ. จรวย นิ่มดิษฐ์ (เส จรวย นิ่มดิษฐ์)

อุปสมบท
เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗ o ณ พัทธ สีมาวัดบัวงาม ต.จำปา อ.ท่าเรือ จ.อยุธยา โดยมีพระญาณไตรโลก ( ฉาย) วัดพนัญ เชิงวร วิหาร จ ังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นพระอุปัชฌาย์ พระอาจารย์บัตร วัดสะตือ อําเภอ ท่าเรือเป็นพระกรรมวา จารย์ พระอธิการอุ่น วัดหนองแห้ว
อำเภอ ท่าเรือ เป็นพระอนุสาวนา จารย์ ได้รับฉายาทางพระศาสนาว่า "สุว ฑฺฒ โน ภิกขุ "

การศึกษา
พ.ศ. ๒๔๖ o - ๒๔๖๓ เรียนหนังสือไทย และหนังสือขอมกับหลวงอาน้อยวัดธรรมเสนา อำเภอบ้านหมอ และเรียนที่วัดตะลุงจนครูใหญ่บอกว่าเรียนจบภาษาไทยและเลขแล้ว เรียนหนังสือขอมกับหลวงพ่อเพชร ซึ่งบวชเป็นพระอยู่ที่วัดสะพานช้าง
( วัดสุนทรเทพมุนี)อำเภอบ้านหมอ จังหวัดลพบุรี
พ.ศ. ๒๔๖๗ สอบได้ น.ธ. ตรี สำนักเรียนวัดสุ ทัศนเทพว ราราม กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๔๖๘ สอบได้ น.ธ. โท สำนักเรียนวัดสุ ทัศนเทพว ราราม กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๔๖๙ สอบได้ น.ธ. เอก สำนักเรียนวัดสุ ทัศนเทพว ราราม กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๔๗๑ สอบได้ ป.ธ ๓ สำนักเรียนวัดสุ ทัศนเทพว ราราม กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๔๗๔ สอบได้ ป.ธ ๔ สำนักเรียนวัดสุ ทัศนเทพว ราราม กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๔๗๕ สอบได้ ป.ธ ๕ สำนักเรียนวัดสุ ทัศนเทพว ราราม กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๔๗๗ สอบได้ ป.ธ ๖ สำนักเรียนวัดสุ ทัศนเทพว ราราม กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๔๗๙ สอบได้ ป.ธ ๗ สำนักเรียนวัดสุ ทัศนเทพว ราราม กรุงเทพมหานคร
เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธ โฆษาจารย์ เป็นผู้ที่มีความรู้แตกฉานในการแสดงธรรมเทศนา การบรรยายธรรมและในการสอน จัดได้ว่าเป็นพระธรรม กถึก เอกองค์หนึ่งของประเทศไทย

สมณ ศักดิ์
พ.ศ. ๒๔๙๓ ได้รับพระราชทานแต่งตั้งเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ พระ ุทธิญาณมุนี
พ.ศ. ๒๕ o ๒ ได้รับพระราชทานเลื่อน สมณ ศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่ พระราชพุทธิญาณ
พ.ศ. ๒๕ o ๙ ได้รับพระราชทานเลื่อน สมณศัก เป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่ พระเทพญาณสุธี
พ.ศ. ๒๕๑๕ ได้รับพระราชทานเลื่อน สมณศัก เป็นพระราชาคณะชั้นธรรมที่ พระธรรมราชานุวัตร
พ.ศ. ๒๕๒๑ ได้รับพระราชทานเลื่อน สมณศัก เป็นพระราชาคณะชั้นหิรัญบัฏที่ พระอุบาลี คุณูป มา จารย์
พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้รับสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชาคณะชั้นสุพรรณบัฏที่ สมเด็จพระพุทธโฆษ จารย์ ญาณอดุล สุนทรนายก ตรีปิฏกว ราลังการไพศาลอรรถธรรมโกศล วิมลศีลคุณากรสาทรศาสนากิจ มหาคณิสสร บวร สังฆา ราม คามวาสี อรัญวาสุ

  ปัจจุบัน ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธ โฆษาจารย์ เจ้าอาวาสวัด สุวรรณา ราม มีอายุ 102 ปี

ซึ่งจะมีอายุครบรอบเต็ม 103 ปี ในวันที่ 11 มีนาคม 2553 ที่จะ ถึงนี้ี้ นับว่าเป็นพระมหาเถระที่มีอายุพรรษากาล มากที่สุดในบรรดาพระมหาเถระในกรุงรัตนโกสินทร์

 

สมเด็จพระพุทธ โฆษาจารย์     ประธานคณะกรรมการสงฆ์ โรงพยาบาลสงฆ์

 

พ.ศ.    2527 – ปัจจุบัน       เป็นผู้ป่วยของโรงพยาบาลสงฆ์   ด้วยอาการ

                                                -   โรคเบาหวาน   มีอาการปอดอักเสบหลายครั้ง

                                                -    โรคเลือดออกทางเดินอาหาร

ประมาณ   1   เดือนก่อนการละสังขาร   ย้ายเข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยหนักด้วยอาการทางเดินหายใจล้มเหลวมีอาการปอดอักเสบติดเชื้อรุนแรง มีการติดเชื้อในกระแสเลือด   และมีภาวะเลือดออกในระบบทางเดินอาหารส่วนต้นร่วมด้วยต่อมาเกิดการติดเชื้อในกระแสเลือดอย่างรุนแรงเป็นเหตุให้ละสังขารด้วยอาการสงบ ในวันที่ 26   มกราคม   2553 เวลา  00.55 น.

กำหนดการดังนี้

เวลา 13.00 น.          เคลื่อนศพไปวัด สุวรรณา ราม   เขตบางกอกน้อย     ตึกกาญจนา ภิเษก   ชั้น 3   วัด สุวรรณา ราม

เวลา   15.00   น.        เปิด ให้ศิษ ยานุศิษย์   รดน้ำศพ

เวลา   17.00 น.         น้ำหลวงอาบศพ