3 โรคหายได้ ไม่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะ ได้แก่ หวัด เจ็บคอ  ท้องเสีย  แผลเลือดออก

ร่วมกันสร้าง Mind set RDU ส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุผลในโรงพยาบาลสงฆ์