image

จุลสารคิลานเภสัช เดือนธันวาคม 2562

1. ยาธาตุน้ำขาว vs ยาลดกรดในกระเพาะ , 2. ฉันน้ำเต้าหู้พร้อมยาดีหรือไม่ ??


image

จุลสารคิลานเภสัช เดือนตุลาคม 2562

1. ยาลดกรดในกระเพราะอาหาร กลุ่ม PPIs ใช้ไม่ถูกต้องมีผลเสียอย่างไร ? 2. เครื่องดื่มที่ไม่ควรดื่มกับการรับประทานยา


image

จุลสารคิลานเภสัช เดือนมิถุนายน 2562

ยาบางตัว ฉันยาแล้วต้องดื่มน้ำมากๆ


image

จุลสารคิลานเภสัช เดือนกันยายน 2562

สถานการณ์เชื้อ CRE และ CRAB โรงพยาบาลสงฆ์


image

จุลสารคิลานเภสัช เดือนกุมภาพันธ์ 2562

การใช้ยาอย่างสมเหตุผล