รายการครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ใช้ในการอุปัฏฐากพระสงฆ์อาพาธ

เครื่องควบคุมการให้สารละลายด้วยกระบอกฉีดยา (Syringe Pump)
จำนวน 3

ราคาต่อหน่วย : 60,000

เครื่องวัดอุณหภูมิ +พร้อมจ่ายน้ำยาล้างมืออัตโนมัติ
จำนวน 3

ราคาต่อหน่วย : 1,200

เตียงผู้ป่วยไฟฟ้า 3 Motors CPR bed (Total lock caster)
จำนวน 52

ราคาต่อหน่วย : 38,000

เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ (ใช้สำหรับออกหน่วย/ถวายพระ)
จำนวน 125

ราคาต่อหน่วย : 1,500

เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายแบบไม่สัมผัสชนิดอินฟราเรด
จำนวน 20

ราคาต่อหน่วย : 1,320

เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติมีแบตเตอรี่ชนิดชาร์จไฟได้ พร้อมรถเข็น
จำนวน 2

ราคาต่อหน่วย : 15,000

เครื่องควบคุมการให้สารอาหารทางสายยาง อัตโนมัติ
จำนวน 5

ราคาต่อหน่วย : 38,000

เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดที่ปลายนิ้ว (Oximeter Fingertrip)
จำนวน 5

ราคาต่อหน่วย : 980

เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ ระบบอตัโนมัติ
จำนวน 13

ราคาต่อหน่วย : 35,000

เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ
จำนวน 3

ราคาต่อหน่วย : 130,000

เครื่องวัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในลมหายใจออก (ET CO2)
จำนวน 2

ราคาต่อหน่วย : 120,000

รถเข็นจัดเตรียมยาฉีด และอุปกรณ์ช่วยชีวิต
จำนวน 2

ราคาต่อหน่วย : 55,000

ปรอทวัดไข้ดิจิตอลสำหรับใช้ในโรงพยาบาล
จำนวน 120

ราคาต่อหน่วย : 650

เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ พร้อมระบบวิเคราะห์ผล
จำนวน 2

ราคาต่อหน่วย : 250,000

เครื่องตรวจสมรรถภาพปอด วิเคราะห์ผลด้วยคอมพิวเตอร์
จำนวน 1

ราคาต่อหน่วย : 2,500,000

เตียงนอนผู้ป่วยที่ควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าแบบชั่งน้ำหนักและเอกซเรย์ได้
จำนวน 6

ราคาต่อหน่วย : 100,000

เครื่องวัดความดันอัตโนมัติชนิดสอดแขน
จำนวน 3

ราคาต่อหน่วย : 58,000

เครื่องเฝ้าติดตามคลื่นหัวใจ และสัญญาณชีพ
จำนวน 2

ราคาต่อหน่วย : 150,000

เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผล จัดเก็บภาพ dicom หรือส่งเข้าระบบ PACS
จำนวน 2

ราคาต่อหน่วย : 250,000

เครื่องตรวจสมรรถภาพปอดแบบเคลื่อนที่ (Portable spirometry)
จำนวน 1

ราคาต่อหน่วย : 180,000

เครื่องวัดดัชนีมวลกายพร้อมภาควัดความดันโลหิตอัตโนมัติแบบสอดแขน
จำนวน 2

ราคาต่อหน่วย : 300,000

แผ่นแปะแผลกดทับ (ช่วยดูดซับของเหลวจากแผล ให้ความชุ่มชื่นกับผิวหนัง ช่วยในการสมานแผล)
จำนวน 100

ราคาต่อหน่วย : 120

เจลสำหรับใส่แผล (เจลเรียกเนื้อ)
จำนวน 30

ราคาต่อหน่วย : 265

หัวดูดเสมหะ(Vacuum Regulator Intermittent/Continuous)
จำนวน 5

ราคาต่อหน่วย : 17,500

Foam Non-adhesive แผ่นแปะแผลกดทับ 10x10 ซม.
จำนวน 100

ราคาต่อหน่วย : 190

เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและควบคุมความดัน
จำนวน 2

ราคาต่อหน่วย : 650,000

ชุดปรับและควบคุมแรงดูด (VACUUM REGULATOR)
จำนวน 12

ราคาต่อหน่วย : 9,500

เครื่องควบคุมการให้สารละลายและส่วนประกอบของเลือดทางหลอดเลอืดดำ ระบบอตัโนมัติ
จำนวน 13

ราคาต่อหน่วย : 55,000