รายการครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ใช้ในการอุปัฏฐากพระสงฆ์อาพาธ

No. เครื่องมือแพทย์ จำนวนความต้องการ ราคาต่อหน่วย รายละเอียด
1 เครื่องวัดออซิเจนแบบปลายนิ้ว 20 3,000 รายละเอียด (Spec)
2 ชุดอุดฟัน (ประกอบด้วยเครื่องมือจานวน 4 ชิ้น) 20 8,000 รายละเอียด (Spec)
3 หัวดูดเสมหะ(Suction) 20 10,000 รายละเอียด (Spec)
4 เครื่องวัดความดันโลหิต 10 20,000 รายละเอียด (Spec)
5 เครื่องให้อาหาร 20 38,000 รายละเอียด (Spec)
6 ชุดป้องกันรังสี พร้อมไทรอยด์คอลล่า - แบบแยกชิ้น 4 40,000 รายละเอียด (Spec)
7 เครื่องขูดหินปูนไฟฟ้า 4 40,000 รายละเอียด (Spec)
8 อุปกรณ์จับชิ้นเนื้อ 1 42,000 รายละเอียด (Spec)
9 อุปกรณ์ผ่าตัดทางโพรงจมูกแบบ Blakesley 1 47,000 รายละเอียด (Spec)
10 เครื่องฉายแสง (ให้วัสดุอุดฟันแข็งตัว) 1 50,000 รายละเอียด (Spec)
11 ตู้เย็นแซ่น้ายาวิทยาศาสตร์ อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส(ความจุ 989 ลิตร) 2 50,000 รายละเอียด (Spec)
12 เตียงไฟฟ้า(แบบเตี้ย) 50 60,000 รายละเอียด (Spec)
13 เครื่องขยายคลองรากฟัน 1 70,000 รายละเอียด (Spec)
14 เครื่องชั่งสารเคมี ชั่งน้าหนักสูงสุด 6,200 กรัม 1 75,000 รายละเอียด (Spec)
15 เครื่องปั่นเหวียง (Centrifuge) 2 100,000 รายละเอียด (Spec)
16 เตียงไฟฟ้า 6 100,000 รายละเอียด (Spec)
17 เตียงนอนบนรถพยาบาล 2 100,000 รายละเอียด (Spec)
18 ชุดเลนส์ส่องตรวจ หู คอ จมูก แบบครบชุด 1 115,000 รายละเอียด (Spec)
19 เครื่องติดตามการทางานของหัวใจและสัญญาณชีพ 5 150,000 รายละเอียด (Spec)
20 เครื่องมือตรวจจอประสาทตาindirect opthalmoscope 1 170,000 รายละเอียด (Spec)
21 เครื่องตรวจติดตามการทางานของหัวใจ 72 ชั่วโมง 1 180,000 รายละเอียด (Spec)
22 ตู้เย็นแช่พลาสม่างานธนาคารเลือด - ตู้เย็น Deep freezer (-30°c) สาหรับแช่พลาสม่า (FFP) 1 250,000 รายละเอียด (Spec)
23 ชุดเครื่องมือช่วยถ่างแผลสาหรับการผ่าตัด 1 530,000 รายละเอียด (Spec)
24 ชุดโต๊ะตรวจหู คอ จมูก 1 550,000 รายละเอียด (Spec)
25 เครื่องวัดความดันตา Non contact ชนิดสามารถวัดความหนากระจกตาได้ 1 650,000 รายละเอียด (Spec)
26 เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยความดันและเวลาชนิดไม่สอดใส่ท่อ(Non-invasive ventilator) 4 800,000 รายละเอียด (Spec)
27 หัวดูดเสมหะ(Vacuum Regulator) 12 17,500 รายละเอียด (Spec)
28 เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด zebra รุ่น GC420t 10 8,900 รายละเอียด (Spec)
29 กล้องจุลทรรศน์สาหรับตรวจตาระบบดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์ และระบบคอมพิวเตอร์เก็บภาพ 1 900,000 รายละเอียด (Spec)
30 ชุดเครื่องตรวจใส่เครื่องช่วยฟัง 1 600,000 รายละเอียด (Spec)
31 อุปกรณ์ผ่าตัดท่อน้าตาด้านใน (ENDO DACRYOCYSTORHINOSTOMY) 1 600,000 รายละเอียด (Spec)
32 เครื่องตรวจการทางานของหัวใจพร้อมเชื่อมกับ e-phis 1 400,000 รายละเอียด (Spec)
33 เครื่องวิเคราะห์ประสิทธิภาพเครื่องวัดสัญญาณชีพทางการแพทย์ 1 300,000 รายละเอียด (Spec)
34 เครื่องตรวจ SLIT LAMP ชนิด MOBILE SLIT LAMP 1 300,000 รายละเอียด (Spec)
35 อุปกรณ์แผ่นรับรังสี Sensor 2 280,000 รายละเอียด (Spec)
36 เครื่องวัดค่าสายตา NON CONTACT แบบ MOBILE 1 250,000 รายละเอียด (Spec)
37 เครื่องตรวจวิเคราะห์ ค่าสายตา และความผิดปกติของ กระจกตา ชนิด Non contact 1 250,000 รายละเอียด (Spec)
38 เครื่องตรวจติดตามการทางานของหัวใจ 48 ชั่วโมง 1 160,000 รายละเอียด (Spec)
39 เครื่องตัดเผือกพร้อมเครื่องดูดฝุ่น 1 150,000 รายละเอียด (Spec)
40 เครื่องกาจัดจุลชีพและกลิ่นจากการตรวจอุจจาระ (Stool Exam/Feces Exam) 1 150,000 รายละเอียด (Spec)
41 เครื่องควบคุมการให้ยาระงับปวดด้วยตัวผู้ป่วยเอง(Patient-Controlled Analgesia) 2 150,000 รายละเอียด (Spec)
42 เตียงนอนบนรถพยาบาล 2 100,000 รายละเอียด (Spec)
43 ตระแกรงล้างแผล 3 75,000 รายละเอียด (Spec)
44 ตู้เย็นแช่เวชภัณฑ์ยา ชนิด 2 ประตู ควบคุมอุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส 1 70,000 รายละเอียด (Spec)
45 เครื่องทดสอบสายตา( VA ) 1 60,000 รายละเอียด (Spec)
46 เครื่องควบคุมน้าเกลือ 15 55,000 รายละเอียด (Spec)
47 เครื่องฉายแสง (ให้วัสดุอุดฟันแข็งตัว) 1 50,000 รายละเอียด (Spec)
48 เจลจัดท่ารองรับส่วนต่างๆของร่างกายระหว่างผ่าตัดประกอบด้วย เจลรองศีรษะรูปโดนัส,เจลรูปเกือกม้าทรงสูงเจลรูปเกือกม้าเตี้ย
,เจลรองท่าตะแคงแบบสูง,เจลรองท่าตะแคงแบบเตี้ย,เจลรองแขนสองข้าง
1 50,000 รายละเอียด (Spec)
49 รถเข็นเปลหาม 3 48,000 รายละเอียด (Spec)
50 เครื่องมือหนีบตัดชิ้นเนื้อแบบ Blakesley 1 46,000 รายละเอียด (Spec)
51 ชุดป้องกันรังสี พร้อมไทรอยด์คอลล่า - แบบแยกชิ้น 4 40,000 รายละเอียด (Spec)
52 ชุดป้องกันรังสี พร้อมไทรอยด์คอลล่า - แบบชุดยาว 1 30,000 รายละเอียด (Spec)
53 ด้ามเครื่องขูดหินปูนไฟฟ้าแบบแสงสว่าง 2 15,000 รายละเอียด (Spec)
54 เครื่องวัดออกซิเจนแบบปลายนิ้ว 20 2,500 รายละเอียด (Spec)
55 ปรอทวัดไข้ 200 642 รายละเอียด (Spec)