รายการครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ใช้ในการอุปัฏฐากพระสงฆ์อาพาธ

No. เครื่องมือแพทย์ จำนวนความต้องการ ราคาต่อหน่วย รายละเอียด
1 ชุดอุดฟัน (ประกอบด้วยเครื่องมือจานวน 4 ชิ้น) 20 8,000 รายละเอียด (Spec)
2 เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ 10 17,000 รายละเอียด (Spec)
3 เครื่องควบคุมการให้สารอาหารทางสายยาง 20 38,000 รายละเอียด (Spec)
4 ชุดป้องกันรังสี พร้อมไทรอยด์คอลล่า - แบบแยกชิ้น 4 40,000 รายละเอียด (Spec)
5 เครื่องขูดหินปูนไฟฟ้า 4 40,000 รายละเอียด (Spec)
6 อุปกรณ์จับชิ้นเนื้อ 1 42,000 รายละเอียด (Spec)
7 อุปกรณ์ผ่าตัดทางโพรงจมูกแบบ Blakesley 1 47,000 รายละเอียด (Spec)
8 เครื่องฉายแสง (ให้วัสดุอุดฟันแข็งตัว) 1 50,000 รายละเอียด (Spec)
9 ตู้เย็นแซ่น้ายาวิทยาศาสตร์ อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส(ความจุ 989 ลิตร) 2 50,000 รายละเอียด (Spec)
10 เตียงไฟฟ้า(แบบเตี้ย) 50 60,000 รายละเอียด (Spec)
11 เครื่องขยายคลองรากฟัน 1 70,000 รายละเอียด (Spec)
12 เครื่องชั่งสารเคมี ชั่งน้าหนักสูงสุด 6,200 กรัม 1 75,000 รายละเอียด (Spec)
13 เครื่องปั่นเหวียง (Centrifuge) 2 100,000 รายละเอียด (Spec)
14 เตียงนอนสำหรับผู้ป่วยปรับด้วยระบบไฟฟ้า 6 100,000 รายละเอียด (Spec)
15 เตียงนอนบนรถพยาบาล 2 100,000 รายละเอียด (Spec)
16 ชุดเลนส์ส่องตรวจ หู คอ จมูก แบบครบชุด 1 115,000 รายละเอียด (Spec)
17 เครื่องเฝ้าติดตามคลื่นหัวใจ และสัญญาณชีพ 5 150,000 รายละเอียด (Spec)
18 เครื่องมือตรวจจอประสาทตาindirect opthalmoscope 1 170,000 รายละเอียด (Spec)
19 เครื่องตรวจติดตามการทางานของหัวใจ 72 ชั่วโมง 1 180,000 รายละเอียด (Spec)
20 ตู้เย็นแช่พลาสม่างานธนาคารเลือด - ตู้เย็น Deep freezer (-30°c) สาหรับแช่พลาสม่า (FFP) 1 250,000 รายละเอียด (Spec)
21 ชุดเครื่องมือช่วยถ่างแผลสาหรับการผ่าตัด 1 530,000 รายละเอียด (Spec)
22 ชุดโต๊ะตรวจหู คอ จมูก 1 550,000 รายละเอียด (Spec)
23 เครื่องวัดความดันตา Non contact ชนิดสามารถวัดความหนากระจกตาได้ 1 650,000 รายละเอียด (Spec)
24 เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยความดันและเวลาชนิดไม่สอดใส่ท่อ(Non-invasive ventilator) 4 800,000 รายละเอียด (Spec)
25 หัวดูดเสมหะ(Vacuum Regulator) 12 17,500 รายละเอียด (Spec)
26 เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด zebra รุ่น GC420t 10 8,900 รายละเอียด (Spec)
27 เครื่องวัดค่าสายตา NON CONTACT แบบ MOBILE 1 250,000 รายละเอียด (Spec)
28 เครื่องตรวจติดตามการทางานของหัวใจ 48 ชั่วโมง 1 160,000 รายละเอียด (Spec)
29 ตู้เย็นแช่เวชภัณฑ์ยา ชนิด 2 ประตู ควบคุมอุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส 1 70,000 รายละเอียด (Spec)
30 เครื่องควบคุมน้าเกลือ 15 55,000 รายละเอียด (Spec)