ตู้เย็นแช่เวชภัณฑ์ยา ชนิด 2 ประตู ควบคุมอุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส
รายละเอียดตู้เย็นแช่เวชภัณฑ์ยา ชนิด 2 ประตู ควบคุมอุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส