หัวดูดเสมหะ(Vacuum Regulator)
รายละเอียดหัวดูดเสมหะ(Vacuum Regulator)