เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยความดันและเวลาชนิดไม่สอดใส่ท่อ(Non-invasive ventilator)
รายละเอียดเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยความดันและเวลาชนิดไม่สอดใส่ท่อ(Non-invasive ventilator)

1 วัตถุประสงค์การใช้งาน

                เครื่องช่วยหายใจสำหรับช่วยในกระบวนการหายใจของผู้ป่วยเด็กโตถึงผู้ใหญ่ ชนิดไม่รุกล้ำ (Non-Invasive Ventilation) มีระบบชดเชยการรั่วไหลของอากาศเพื่อความสอดคล้องระหว่างผู้ป่วยและเครื่องช่วยหายใจ พร้อมระบบการติดตามสภาวะการทำงานของปอด ระบบสัญญาณเตือนรักษาความปลอดภัย

2. คุณสมบัติทั่วไป

                2.1 ควบคุมการทำงานด้วยระบบ Microprocessor Controlled ให้การช่วยหายใจในรูปแบบ Bi Level Positive Airway Pressure Ventilation  

                2.2 มีระบบผลิตอากาศภายในตัวเครื่องชนิด Integrated Blower

                2.3 สามารถใช้งานด้วยแบตเตอรี่ชนิด Lithiumไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมงในสภาวะการใช้งานปกติ

                2.4 จอแสดงผลขนาดใหญ่พร้อมควบคุมด้วยระบบ Touch Screen ชนิดสี และมีปุ่มควบคุมชนิด Navigation Ring เพื่อความสะดวกในการปรับค่าต่างๆ              

                2.5 มีเทคโนโลยีการวัดอัตราการรั่วทั้ง Patient Leak และ Total Leak

                2.6 ตัวเครื่องติดตั้งบนรถเข็นชนิด 4 ล้อสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกพร้อมระบบล็อกล้อที่ป้องกันไม่ให้เคลื่อนที่เมื่อใช้กับผู้ป่วย

                2.7 สามารถเลือกแสดงกราฟได้ไม่น้อยกว่า 3 ชนิดได้แก่ Pressure, Flow, Volume Waveform

                2.8 มีระบบชดเชยการรั่วของอากาศโดยอัตโนมัติ และควบคุมการจ่ายอากาศตามสภาพปอดด้วยกลไกการปรับรูปแบบการหายใจโดยอัตโนมัติเพื่อให้เกิดการสอดคล้อง (Synchronize) ทั้งปรับการส่งสัญญาณการหายใจเข้า (Triggering) โดยอัตโนมัติและการสิ้นสุดการหายใจเข้า (Cycling) โดยอัตโนมัติ