ตู้เย็นแช่พลาสม่างานธนาคารเลือด - ตู้เย็น Deep freezer (-30°c) สาหรับแช่พลาสม่า (FFP)
รายละเอียดตู้เย็นแช่พลาสม่างานธนาคารเลือด - ตู้เย็น Deep freezer (-30°c) สาหรับแช่พลาสม่า (FFP)