เตียงนอนสำหรับผู้ป่วยปรับด้วยระบบไฟฟ้า
รายละเอียดเตียงนอนสำหรับผู้ป่วยปรับด้วยระบบไฟฟ้า

วัตถุประสงค์การใช้งาน           

  1. ใช้สำหรับผู้ป่วยที่เข้านอนพักรักษาตัวในหอผู้ของโรงพยาบาลสงฆ์
  2. สามารถควบคุมการทำงานในการปรับระดับหลัง,ปรับระดับเข่า,ปรับเตียงสูง – ต่ำ,ปรับเอียงหัว-ท้ายได้
  3. เพื่อสอดคล้องกับสรีระและอิริยาบถของผู้ป่วย 
  4. พร้อมฟังก์ชั่นชั่งน้ำหนักและพื้นเตียงสามารถเอกซเรย์ผ่านได้