เครื่องชั่งสารเคมี ชั่งน้าหนักสูงสุด 6,200 กรัม
รายละเอียดเครื่องชั่งสารเคมี ชั่งน้าหนักสูงสุด 6,200 กรัม