ตู้เย็นแซ่น้ายาวิทยาศาสตร์ อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส(ความจุ 989 ลิตร)
รายละเอียดตู้เย็นแซ่น้ายาวิทยาศาสตร์ อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส(ความจุ 989 ลิตร)