ชุดป้องกันรังสี พร้อมไทรอยด์คอลล่า - แบบแยกชิ้น
รายละเอียดชุดป้องกันรังสี พร้อมไทรอยด์คอลล่า - แบบแยกชิ้น