เครื่องควบคุมการให้สารอาหารทางสายยาง
รายละเอียดเครื่องควบคุมการให้สารอาหารทางสายยาง

เป็นเครื่องควบคุมการให้สารอาหารทางหลอดอาหารโดยอัตโนมัติ ตัวเครื่องมีขนาดเล็กกะทัดรัดน้ำหนักเบา เคลื่อนย้ายง่าย สะดวกต่อการใช้งาน สามารถยึดติดกับเสาน้ำเกลือได้ ใช้งานได้ทั้งในโรงพยาบาลและที่บ้าน

- ให้สารอาหารได้ในอัตราตั้งแต่ 1 – 600 มิลลิลิตร/ชั่วโมง

- กำหนดปริมาตรของการให้สารอาหารได้ตั้งแต่ 1 – 10,000 มิลลิลิตร

- ใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง ที่อัตราการไหล 125 มิลลิลิตร/ชั่วโมง เมื่อชาร์จเต็ม

- มีระบบความปลอดภัยและระบบเตือน (Alarm) โดยมีสัญญาณเตือนทั้งเสียงและแสง