เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ
รายละเอียดเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ

คุณลักษณะเฉพาะ

 1. สามารถวัดความดันโลหิตได้มากกว่า 300 ครั้งต่อการชาร์จเพียงครั้งเดียว
 2. ตัวเครื่องมีขนาดเล็กกะทัดรัดสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก มีที่หิ้ว น้ำหนักตัวเครื่องไม่เกิน 1 กิโลกรัม ตัวเครื่องมีขนาดไม่มากกว่า 130 mm x 120 mm x 180 mm (กxยxส)
 3. ปอกแขน มีหลายขนาด สามารถวัดได้ตั้งแต่ 12-50 cm
 4. มีขอบยางกันกระแทกด้านข้าง ปลอดภัยหากตกจากโต๊ะหรือที่วางล้อเลื่อน
 5. มีที่วางล้อเลื่อนเคลื่อนย้ายสะดวก
 6. จอภาพแสดงผลมีไฟ Backlight สามารถมองเห็นค่าความดันโลหิต ชีพจรได้ในที่มืด
 7. ใช้ได้กับไฟฟ้า AC 100-240 โวลต์ 50/60 เฮิรตซ์
 8. เป็นเครื่องที่ได้รับมาตรฐาน FDA, CE, ISO 13485, ISO 9002, GMP, หรือดีกว่า

คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค

 • ช้เทคนิคการวัดแบบ Oscillometric
 • มีโปรแกรมตรวจอัตราการเต้นของหัวใจหรือชีพจรที่ไม่ปกติ
 • สามารถวัดค่าความดันบน SYS 60-250 มม.ปรอท หรือกว้างกว่า
 • สามารถวัดค่าความดันล่าง DIA 40-200 มม.ปรอท หรือกว้างกว่า
 • สามารถวัดค่าอัตราการเต้นของหัวใจ 40-200 ครั้ง/นาที หรือกว้างกว่า
 • เครื่องสามารถวัดค่าได้แม่นยำสูงโดยมีค่าความคลาดเคลื่อนของค่าความดันโลหิตไม่เกิน ±3 mmHg หรือ ±2 mmHg และค่าชีพจรไม่เกิน ±5 %
 • ตัวเครื่องมีระบบความปลอดภัยจากแรงดันลม 0-300 มม.ปรอท
 • มีระบบเช็คการเคลื่อนไหวของร่างกายขณะวัดความดัน ถ้ามีการเคลื่อนไหวเครื่องจะหยุดวัดประมาณ 5 วินาที