ประกาศเผยแพร่ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 41 รายการ

น้ำยาตรวจทางห้องปฏิบัติการ  จำนวน 41 รายการโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อ พุธที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13:10:47 น. เข้าดู 187 ครั้ง