ประกาศประกวดราคาจ้างตรวจด้วยเครื่องมือพิเศษภายนอก จำนวน 2 ประเภท

วงเงิน 4,000,000 บาทโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อ พุธที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10:46:57 น. เข้าดู 127 ครั้ง