ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ชนิด 12 Lead พร้อมวิเคราะห์ผล (Electrocardiogram : EKG) จำนวน 1 เครื่อง พร้อมค่าเชื่อมต่อระบบ

ได้แก่ บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จำกัดไฟล์เอกสารประกอบ

โดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อ พฤหัสบดีที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 15:30:20 น. เข้าดู 108 ครั้ง