ประกาศเผยแพร่เปลี่ยนแปลงแผนการจ้างดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน และแบบ CHILLER จำนวน 2 ระบบ

เปลี่ยนแปลงแผนการจ้างดูแลเครื่องปรับอากาศฯไฟล์เอกสารประกอบ

โดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อ จันทร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 14:26:30 น. เข้าดู 95 ครั้ง