ประกาศผลผู้ชนะการจัดจ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินสำหรับใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1,000 เล่ม

ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรรัตน์ เปเปอร์ไฟล์เอกสารประกอบ

โดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อ พุธที่ 06 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 15:59:43 น. เข้าดู 103 ครั้ง