ประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน และแบบ CHILLER จำนวน 2 ระบบ

ประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน และแบบ CHILLER จำนวน 2 ระบบไฟล์เอกสารประกอบ

โดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อ อังคารที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 13:05:15 น. เข้าดู 68 ครั้ง