ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) Alogliptin 25 mg + Pioglitazone 15 mg film-coated tablet

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) Alogliptin 25 mg + Pioglitazone 15 mg film-coated tabletไฟล์เอกสารประกอบ

โดย กลุ่มงานเภสัชกรรม เมื่อ พฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 16:09:09 น. เข้าดู 35 ครั้ง