ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน และแบบ CHILLER จำนวน 2 ระบบ ระยะเวลา 2 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 - 31 มกราคม 2563

ได้แก่บริษัท อรุณสวัสดิ์ เอ็กซเพรส จำกัดไฟล์เอกสารประกอบ

โดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อ จันทร์ที่ 02 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 11:17:39 น. เข้าดู 40 ครั้ง