ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ได้แก่บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัดไฟล์เอกสารประกอบ

โดย กลุ่มงานเภสัชกรรม เมื่อ พุธที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 11:21:15 น. เข้าดู 52 ครั้ง