ประกาศเผยแพร่แผนจ้างดูและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน และแบบ CHILLER ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถีงวันที่ 30 กันยายน 2563

รายละเอียดตามเอกสารแนบไฟล์เอกสารประกอบ

โดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อ ศุกร์ที่ 03 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 09:43:24 น. เข้าดู 24 ครั้ง