ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจวิเคราะห์จอประสาทตาสำหรับต่อกล้องจุลทรรศน์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง

ครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจวิเคราะห์จอประสาทตาสำหรับต่อกล้องจุลทรรศน์  แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร  จำนวน 1 เครื่องไฟล์เอกสารประกอบ

โดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อ ศุกร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 09:15:23 น. เข้าดู 144 ครั้ง