ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถเข็นอาหารสแตนเลสติดตั้งมอเตอร์แบบชุดเพลาข้าง จำนวน 10 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เนื่องจากไม่มีผู้เสนอราคารายใดผ่านคุณสมบัติตามที่ทางราชการกำหนด (ตามเอกสารแนบ)ไฟล์เอกสารประกอบ

โดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อ พุธที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 16:03:27 น. เข้าดู 89 ครั้ง