ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเลเซอร์รักษาโรคต้อหินทั้งชนิดมุมปิดและมุมเปิด พร้อมฟังชั่นก์ยิงรักษาตะกอนน้ำวุ้นตาได้ จำนวน 1 เครื่อง

เครื่องเลเซอร์รักษาโรคต้อหินทั้งชนิดมุมปิดและมุมเปิด พร้อมฟังชั่นก์ยิงรักษาตะกอน    น้ำวุ้นตาได้ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่องไฟล์เอกสารประกอบ

โดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อ อังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 16:09:05 น. เข้าดู 123 ครั้ง