ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ (เข็มแทงหลอดเลือดให้สารน้ำ) จำนวน 5 รายการ

ได้แก่ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัดไฟล์เอกสารประกอบ

โดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อ พฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 07:34:14 น. เข้าดู 125 ครั้ง