ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) Fenofibric acid 135 mg prolonged-release capsule

ได้แก่ บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัดไฟล์เอกสารประกอบ

โดย กลุ่มงานเภสัชกรรม เมื่อ พฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 10:28:02 น. เข้าดู 112 ครั้ง