ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์จอประสาทตาสำหรับต่อกล้องจุลทรรศน์ จำนวน 1 เครื่อง

เครื่องตรวจวิเคราะห์จอประสาทตาสำหรับต่อกล้องจุลทรรศน์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร  จำนวน 1 เครื่องไฟล์เอกสารประกอบ

โดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อ อังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 13:48:31 น. เข้าดู 120 ครั้ง