ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 37 รายการ

รายละเอียดตามเอกสารแนบไฟล์เอกสารประกอบ

โดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อ พุธที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 16:03:43 น. เข้าดู 145 ครั้ง