ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดตามเอกสารแนบโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อ พุธที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10:44:42 น. เข้าดู 112 ครั้ง