ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ได้แก่ บริษัท เน็กซ์ วิชั่น เทคโนโลยี จำกัดไฟล์เอกสารประกอบ

โดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อ จันทร์ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 10:35:45 น. เข้าดู 135 ครั้ง