ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิยวเตอร์ Private Cloud และ VDI 20 license จำนวน 1 ระบบ

รายละเอียดตามเอกสารแนบไฟล์เอกสารประกอบ

โดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อ จันทร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 10:39:59 น. เข้าดู 93 ครั้ง