ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อชุดเครื่องตรวจใส่เคร่องช่วยฟัง จำนวน 1 ชุด

ชุดเครื่องตรวจใส่เคร่องช่วยฟัง จำนวน 1 ชุดไฟล์เอกสารประกอบ

โดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อ อังคารที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13:25:08 น. เข้าดู 73 ครั้ง