ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ น้ำยาไตเทียม จำนวน 2 รายการ

วัสดุการแพทย์ น้ำยาไตเทียม จำนวน 2 รายการไฟล์เอกสารประกอบ

โดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อ พฤหัสบดีที่ 04 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 17:16:16 น. เข้าดู 49 ครั้ง