ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพชนิดซับซ้อน จำนวน 1 เครื่อง

เครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพชนิดซับซ้อน จำนวน 1 เครื่องไฟล์เอกสารประกอบ

โดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อ พฤหัสบดีที่ 04 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 17:20:05 น. เข้าดู 60 ครั้ง