ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้ยาระงับปวดด้วยตัวผู้ป่วยเอง (Patient-Controlled Anaigesia) จำนวน ๑ เครื่อง

เครื่องควบคุมการให้ยาระงับปวดด้วยตัวผู้ป่วยเอง (Patient-Controlled Anaigesia) จำนวน ๑ เครื่องไฟล์เอกสารประกอบ

โดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อ ศุกร์ที่ 05 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 17:21:37 น. เข้าดู 61 ครั้ง