หมวด : จัดชื้อจัดจ้าง

ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 37 รายการ

ยกเลิกประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์  จำนวน 37 รายการ

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพฤหัสบดีที่ 02 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 15:24:30 น. เข้าดู 4 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเก้าอี้พนักพิงทรงสูง จำนวน 7 ตัว

ซื้อเก้าอี้พนักพิงทรงสูง จำนวน 7 ตัว

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่ออังคารที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 18:15:34 น. เข้าดู 4 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ เจลล้างมือชนิดไม่ต้องใช้น้ำ (1 ขวด บรรจุ 1,000 ml) จำนวน 200 ข

ได้แก่ บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่ออังคารที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 16:29:40 น. เข้าดู 5 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อระบบจัดเก็บและส่งภาพทางการแพทย์ (PACS) จำนวน 1 รายการ

ผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อระบบจัดเก็บและส่งภาพทางการแพทย์ (PACS) จำนวน 1 รายการ

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่ออังคารที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 15:01:23 น. เข้าดู 9 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจติดตามการทำงานของหัวใจ 48 ชั่วโมง จำน

ได้แก่ บริษัท เมดิทอป จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่ออังคารที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10:24:09 น. เข้าดู 5 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงแบบหิ้วถือ จำนวน 1 เครื่อ

เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงแบบหิ้วถือ จำนวน 1 เครื่อง

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อศุกร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 17:31:25 น. เข้าดู 5 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือช่วยถ่างแผลสำหรับการผ่าตัด จำนวน 1 ชุด

ชุดเครื่องมือช่วยถ่างแผลสำหรับการผ่าตัด จำนวน 1 ชุด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อศุกร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 16:57:25 น. เข้าดู 7 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องจี้และตัดด้วยก๊าซอาร์กอน จำนวน 1 เครื่อง

เครื่องจี้และตัดด้วยก๊าซอาร์กอน  จำนวน 1 เครื่อง  

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อศุกร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 16:23:07 น. เข้าดู 6 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผักและผลไม้ปลอดภัย งวดที่ 2 /2563 จำนวน 71 รายการ

ผักและผลไม้ปลอดภัย งวดที่ 2 /2563  จำนวน 71 รายการ

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 19:18:46 น. เข้าดู 4 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ HARMONIC ACE PLUS 36 CM จำนวน 5 ชิ้น/กล่อง

ได้แก่ บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 15:18:54 น. เข้าดู 5 ครั้ง

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 14:32:26 น. เข้าดู 13 ครั้ง

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพุธที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10:44:42 น. เข้าดู 9 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้ออาหารคนไข้ งวดที่ 2/2563 จำนวน 6 หมวด

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้ออาหารคนไข้ งวดที่ 2/2563 จำนวน 6 หมวด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่ออังคารที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 17:52:28 น. เข้าดู 11 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องเลเซอร์รักษาโรคต้อหินทั้งชนิดมุมปิดและมุมเปิด พร้อมฟังก์ชั่นยิ

เครื่องเลเซอร์รักษาโรคต้อหินทั้งชนิดมุมปิดและมุมเปิด พร้อมฟังก์ชั่นยิงรักษาตะกอนน้ำวุ้นตาได้ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร  จำนวน 1 เครื่อง  

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่ออังคารที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 16:00:42 น. เข้าดู 6 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) Metformin hydrochloride 500 mg film-coated tablet

ได้แก่บริษัท พรอสฟาร์มา จำกัด

สร้างโดย กลุ่มงานเภสัชกรรม เมื่ออังคารที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 15:06:02 น. เข้าดู 14 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาโปรแกรม Antivirus จำนวน 1 รายการ

จ้างบำรุงรักษาโปรแกรม Antivirus จำนวน 1 รายการ

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 19:19:56 น. เข้าดู 8 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อรถเข็นอาหารสแตนเลสติดตั้งมอเตอร์แบบชุดเพลาข้าง จำนวน 10 คัน

ได้แก่ บริษัท เคพี ดีไวส์ เซอร์วิส จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 16:30:54 น. เข้าดู 7 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 17 รายการ

ได้แก่ บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อศุกร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10:39:14 น. เข้าดู 18 ครั้ง

ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศยกเลิกประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สร้างโดย กลุ่มงานเภสัชกรรม เมื่อพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10:54:04 น. เข้าดู 28 ครั้ง

ประกาศประกวดราคาซื้อเตียงไฟฟ้า จำนวน 6 เตียง

ประกาศประกวดราคาซื้อเตียงไฟฟ้า จำนวน 6 เตียง

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพุธที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 17:40:36 น. เข้าดู 11 ครั้ง

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 37 รายการ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม

ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 37 รายการ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่ออังคารที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 18:54:56 น. เข้าดู 30 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องกำจัดจุลชีพและกลิ่นจากการตรวจอุจจาระ (Sto

ได้แก่ บริษัท ซายน์เทค จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อศุกร์ที่ 06 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10:00:47 น. เข้าดู 18 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องขูดหินปูนไฟฟ้า จำนวน 4 เครื่อง และ ชุดอุด

ได้แก่ 

1. บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 

2. บริษัท แอคคอร์ดคอร์ปอเรชั่น จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อศุกร์ที่ 06 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09:24:59 น. เข้าดู 14 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น จำนวน 1 ตัว

ได้แก่ บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อศุกร์ที่ 06 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09:00:30 น. เข้าดู 16 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารชนิดช่องใส่เครื่องมือขนาดใหญ่และให้ภาพรายละเอียดสูง

ได้แก่ บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อศุกร์ที่ 06 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08:55:56 น. เข้าดู 13 ครั้ง

ประกาศประกวดราคาซื้ออาหารคนไข้ งวดที่ 2/2563 จำนวน 6 หมวด

ประกาศประกวดราคาซื้ออาหารคนไข้ งวดที่ 2/2563 จำนวน 6 หมวด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพฤหัสบดีที่ 05 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 15:13:34 น. เข้าดู 23 ครั้ง

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถเข็นอาหารสแตนเลสติดตั้งมอเตอร์แบบชุดเพลาข้าง จำนวน 10 คัน ด้วยวิธีประกว

ตามเอกสารแนบ

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพุธที่ 04 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 11:00:11 น. เข้าดู 23 ครั้ง

ประกาศประกวดราคาพร้อมเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) Metformin โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

1.ประกาศประกวดราคา

2.เอกสารประกสดราคา

3.รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

4.ตารางแสดงวงเงิน

สร้างโดย กลุ่มงานเภสัชกรรม เมื่อพุธที่ 04 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10:50:39 น. เข้าดู 37 ครั้ง

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 37 รายการ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 16:03:43 น. เข้าดู 44 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์จอประสาทตาสำหรับต่อกล้องจุลทรรศน์ จำนวน 1 เครื่อง

เครื่องตรวจวิเคราะห์จอประสาทตาสำหรับต่อกล้องจุลทรรศน์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร  จำนวน 1 เครื่อง

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่ออังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 13:48:31 น. เข้าดู 30 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต จำนวน 1 คัน

ซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต จำนวน 1 คัน

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่ออังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 13:44:47 น. เข้าดู 28 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ ความสว่างสูง (Laser Projector WUXGA 10000 Lumens) จำนว

ได้แก่ บริษัท สหธุรกิจ จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่ออังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 11:08:51 น. เข้าดู 29 ครั้ง

ประกาศประกวดราคาซื้อระบบจัดเก็บและส่งภาพทางการแพทย์ (PACS) จำนวน 1 รายการ ครั้งที่ 2

ซื้อระบบจัดเก็บและส่งภาพทางการแพทย์ (PACS) จำนวน 1 รายการ ครั้งที่ 2

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 13:01:27 น. เข้าดู 23 ครั้ง

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือช่วยถ่างแผลสำหรับผ่าตัด จำนวน 1 ชุด

ชุดเครื่องมือช่วยถ่างแผลสำหรับผ่าตัด จำนวน 1 ชุด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 14:49:18 น. เข้าดู 30 ครั้ง

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องจี้และตัดด้วยก๊าซอาร์กอน จำนวน 1 เครื่อง

เครื่องจี้และตัดด้วยก๊าซอาร์กอน จำนวน 1 เครื่อง 

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 14:46:52 น. เข้าดู 28 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) Fenofibric acid 135 mg prolonged-release capsule

ได้แก่ บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด

สร้างโดย กลุ่มงานเภสัชกรรม เมื่อพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 10:28:02 น. เข้าดู 24 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ (เข็มแทงหลอดเลือดให้สารน้ำ) จำนวน 5 รายการ

ได้แก่ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 07:34:14 น. เข้าดู 28 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ แถบตรวจน้ำตาลในเลือด จำนวน 1 รายการ

วัสดุการแพทย์ แถบตรวจน้ำตาลในเลือด จำนวน 1 รายการ

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 10:59:05 น. เข้าดู 27 ครั้ง

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาเวชภัณฑ์ (ยา) Metformin hydrochloride 500 mg film-coated tablet

1.ร่างประกาศประกวดราคา

2.ร่างเอกสารประกวดราคา

3.รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

4.ตารางแสดงวงเงินราคากลาง

สร้างโดย กลุ่มงานเภสัชกรรม เมื่อพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 09:47:42 น. เข้าดู 34 ครั้ง

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเลเซอร์รักษาโรคต้อหินทั้งชนิดมุมปิดและมุมเปิด พร้อมฟังชั่นก์ยิงรักษาตะกอน

เครื่องเลเซอร์รักษาโรคต้อหินทั้งชนิดมุมปิดและมุมเปิด พร้อมฟังชั่นก์ยิงรักษาตะกอน    น้ำวุ้นตาได้ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่ออังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 16:09:05 น. เข้าดู 35 ครั้ง

ประกาศประกวดราคาซื้อรถเข็นอาหารสแตนเลสติดตั้งมอเตอร์แบบชุดเพลาข้าง จำนวน 10 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่ออังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 15:42:33 น. เข้าดู 58 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ

ได้แก่ บริษัท บอร์เนียว เมดิคัล จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่ออังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 07:34:57 น. เข้าดู 34 ครั้ง

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อระบบจัดเก็บและส่งภาพทางการแพทย์ (PACS) จำนวน 1 รายการ ครั้งที่ 2

ระบบจัดเก็บและส่งภาพทางการแพทย์ (PACS) จำนวน 1 รายการ

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 15:36:12 น. เข้าดู 28 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดแขวนเพดานชนิดหลอดแอลอีดีแบบโคมคู่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอน

ได้แก่ บริษัท เกท์ทิงเก (ไทยแลนด์) จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 13:22:48 น. เข้าดู 23 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องถ่ายภาพมุมตา 360 องศา แบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง

เครื่องถ่ายภาพมุมตา 360 องศา แบบอัตโนมัติ  จำนวน 1 เครื่อง

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 12:49:14 น. เข้าดู 33 ครั้ง

ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถเข็นอาหารสแตนเลสติดตั้งมอเตอร์แบบชุดเพลาข้าง จำนวน 10 คัน ด้วยวิธีประกวด

เนื่องจากไม่มีผู้เสนอราคารายใดผ่านคุณสมบัติตามที่ทางราชการกำหนด (ตามเอกสารแนบ)

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 16:03:27 น. เข้าดู 28 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 30 รายการ

ได้แก่ บริษัท ไบโอมีเดีย (ประเทศไทย) จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่ออังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 09:51:29 น. เข้าดู 36 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ (ถุงมือผ่าตัดชนิดปลอดเชื้อ) จำนวน 4 รายการ

ได้แก่ บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่ออังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 09:43:39 น. เข้าดู 27 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ

ได้แก่ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่ออังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 09:35:36 น. เข้าดู 24 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ

ได้แก่ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่ออังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 09:18:40 น. เข้าดู 26 ครั้ง

ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อระบบจัดเก็บเเละส่งภาพทางการแพทย์ (PACS) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อระบบจัดเก็บเเละส่งภาพทางการแพทย์ (PACS) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ จำนวน 1 รายการ

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อจันทร์ที่ 03 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 16:11:17 น. เข้าดู 24 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างดูแลรักษาความสะอาด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding

ได้แก่บริษัท มัดชา เซอร์วิส จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อจันทร์ที่ 03 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 12:01:34 น. เข้าดู 41 ครั้ง

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ ความสว่างสูง (Laser Projector WUXGA 10000 Lumens) จำนวน 1

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ ความสว่างสูง (Laser Projector WUXGA 10000 Lumens) จำนวน 1 เครื่อง

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 10:28:02 น. เข้าดู 43 ครั้ง

ประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จำน

ประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คัน ครั้งที่ 2  

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพุธที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 16:32:37 น. เข้าดู 25 ครั้ง

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ แถบตรวจน้ำตาลในเลือด จำนวน 1 รายการ

วัสดุการแพทย์ แถบตรวจน้ำตาลในเลือด จำนวน 1 รายการ

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่ออังคารที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 09:28:41 น. เข้าดู 29 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (ชุดป้องกันรังสี พร้อมไทรอยด์คอลล่า แบบแยกชิ้น จ

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (ชุดป้องกันรังสี พร้อมไทรอยด์คอลล่า แบบแยกชิ้น จำนวน 4 ชุด และ ชุดป้องกันรังสี พร้อมไทรอยด์คอลล่า แบบชุดยาว จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่ออังคารที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 09:14:25 น. เข้าดู 32 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ (สารหนืดสำหรับผ่าตัดตัดตาต้อกระจกชนิดแผลใหญ่) จำนวน 150 กล่อง

ได้แก่ บริษัท ทีอาร์บี เซอร์เม็ดดิก้า (ประเทศไทย) จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่ออังคารที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 08:48:18 น. เข้าดู 33 ครั้ง

ประกวดราคาซื้อรถเข็นอาหารสแตนเลสติดตั้งมอเตอร์แบบชุดเพลาข้าง จำนวน 10 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อจันทร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 16:21:37 น. เข้าดู 37 ครั้ง

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจวิเคราะห์จอประสาทตาสำหรับต่อกล้องจุลทรรศน์ แขวงทุ่ง

ครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจวิเคราะห์จอประสาทตาสำหรับต่อกล้องจุลทรรศน์  แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร  จำนวน 1 เครื่อง

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อศุกร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 09:15:23 น. เข้าดู 47 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดูแลบำรุงษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนและแบบ CHILLER จำนวน 2 ระบบ โดยวิธีค

ได้แก่ บริษัท อรุณสวัสดิ์ เอ็กซเพรส จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อศุกร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 08:34:17 น. เข้าดู 42 ครั้ง

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องถ่ายภาพมุมตา 360 องศา แบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง

เครื่องถ่ายภาพมุมตา 360 องศา  แบบอัตโนมัติ  จำนวน 1 เครื่อง

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 16:09:44 น. เข้าดู 99 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมความดันและเวลาชนิดไม่สอดใส่ท่อฯ

เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมความดันและเวลาชนิดไม่สอดใส่ท่อฯ

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 14:55:38 น. เข้าดู 36 ครั้ง

ประกาศประกวดราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดแขวนเพดานชนิดหลอดแอลอีดีแบบโคมคู่ จำนวน 2 ชุด

โคมไฟผ่าตัดแขวนเพดานชนิดหลอดแอลอีดีแบบโคมคู่ จำนวน 2 ชุด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 14:49:26 น. เข้าดู 61 ครั้ง

ประกาศประกวดราคาพร้อมเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1.ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) Coenzyme Q10 (Ubidecrenone) 100 mg capsule

2.เอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) Coenzyme Q10 (Ubidecrenone) 100 mg capsule

3.ตารางแสดงวงเงินราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

4.รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเวชภัณฑ์ (ยา) Coenzyme Q10 (Ubidecrenone) 100 mg capsule

สร้างโดย กลุ่มงานเภสัชกรรม เมื่อพุธที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 08:37:53 น. เข้าดู 34 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนสลิงฉุดลิฟท์ จำนวน 2 รายการ

จ้างเปลี่ยนสลิงฉุดลิฟท์ จำนวน 2 รายการ

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่ออังคารที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 13:51:37 น. เข้าดู 44 ครั้ง

ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถรถพยาบาลฉุกเฉิน พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กร

รถพยาบาลฉุกเฉิน พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี        กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คัน  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่ออังคารที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 09:44:44 น. เข้าดู 44 ครั้ง

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อวัสดุการแพทย์ แถบตรวจน้ำตาลในเลือด จำนวน 1 รายการ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อจันทร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 15:22:17 น. เข้าดู 37 ครั้ง

ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ ความสว่างสูง (Laser Projector WUXGA 1000 Lumens) จำน

เนื่องจากชื่อโครงการผิดจาก เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ ความสว่างสูง (Laser Projector WUXGA 1000 Lumens) จำนวน 1 เครื่อง เป็น เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ ความสว่างสูง (Laser Projector WUXGA 10000 Lumens) จำนวน 1 เครื่อง

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อจันทร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 15:13:57 น. เข้าดู 34 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ตู้เย็นแช่พลาสม่า งานธนาคารเลือด (ตู้เย็น Deep F

ได้แก่ บริษัท ธเนศพัฒนา จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อจันทร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 07:33:57 น. เข้าดู 39 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เตียงนอนบนรถพยาบาล) จำนวน 2 ชุด

ได้แก่ บริษัท พูลภัณฑ์พัฒนา จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อจันทร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 07:29:21 น. เข้าดู 45 ครั้ง

ประกาศเผยแพร่ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์จอประสาทตาสำหรับต่อกล้องจุลทรรศน์ แขวงทุ่งพ

เครื่องตรวจวิเคราะห์จอประสาทตาสำหรับต่อกล้องจุลทรรศน์  แขวงทุ่งพญาไท

เขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร  จำนวน 1 เครื่อง 

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อศุกร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 16:17:21 น. เข้าดู 40 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องปั่นเหวี่ยง Centrifuge) จำนวน 2เครื่อง

ได้แก่ บริษัท ยูโรสแกน จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพุธที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 07:08:00 น. เข้าดู 45 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องปั่นเหวี่ยง Centrifuge) จำนวน 2เครื่อง

ได้แก่ บริษัท ยูโรสแกน จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพุธที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 07:06:42 น. เข้าดู 44 ครั้ง

ร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เวชภัณฑ์ (ยา) Coenzyme Q10

1. ร่างประกาศประกวดราคา

2. ร่างเอกสารประกวดราคา

3. ตารางแสดงวงเงินราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

4. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเวชภัณฑ์ (ยา) Coenzyme Q10

สร้างโดย กลุ่มงานเภสัชกรรม เมื่ออังคารที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 09:24:13 น. เข้าดู 46 ครั้ง

ประกาศเผยแพร่แผนจ้างเปลี่ยนสลิงลิฟท์ จำนวน 2 รายการ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่ออังคารที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 08:50:57 น. เข้าดู 44 ครั้ง

ประกาศประกวดราคาซื้อระบบจัดเก็บและส่งภาพทางการแพทย์ (PACS) จำนวน 1 รายการ

ระบบจัดเก็บและส่งภาพทางการแพทย์ (PACS) จำนวน 1 รายการ

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อจันทร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 11:58:12 น. เข้าดู 48 ครั้ง

ประกวดราคาซื้อเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ ความสว่างสูง (Laser Projector WUXGA 1000 Lumens) จำนวน 1 เครื่อง

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อจันทร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 11:34:11 น. เข้าดู 58 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เลนส์ส่องตรวจ หู คอ จมูก) แบบครบชุด จำนวน 1 ชุด

ได้แก่ บริษัท โกสินทร์เวชภัณฑ์ จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อศุกร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 10:35:55 น. เข้าดู 58 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้ออุปกรณ์แผ่นรับรังสี Sensor จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ได้แก่บริษัท อุดม เมดิคอล อิควิปเม้นท์ จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อศุกร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 09:03:17 น. เข้าดู 32 ครั้ง

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อระบบจัดเก็บและส่งภาพทางการแพทย์ (PACS) จำนวน 1 รายการ

ระบบจัดเก็บและส่งภาพทางการแพทย์ (PACS) จำนวน 1 รายการ

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่ออังคารที่ 07 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 09:17:13 น. เข้าดู 38 ครั้ง

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยความดันและเวลาชนิดไม่สอดใส่ท่อ (Non-invasive venti

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อจันทร์ที่ 06 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 08:52:06 น. เข้าดู 69 ครั้ง

ประกาศเผยแพร่แผนจ้างดูและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน และแบบ CHILLER ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพั

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อศุกร์ที่ 03 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 09:43:24 น. เข้าดู 49 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษถ่ายเอกสาร A4 ) จำนวน 2,325 รีม

ได้แก่ บริษัท รีมส์ แอนด์ โรลส์ จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อศุกร์ที่ 03 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 09:20:11 น. เข้าดู 47 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 14 รายการ

ได้แก่ บริษัท ไทยก๊อส จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อศุกร์ที่ 03 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 09:15:57 น. เข้าดู 39 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 14 รายการ

ได้แก่ บริษัท ไทยก๊อส จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อศุกร์ที่ 03 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 09:14:45 น. เข้าดู 37 ครั้ง

ประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จำ

รถพยาบาลฉุกเฉิน พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพฤหัสบดีที่ 02 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 17:25:22 น. เข้าดู 59 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ได้แก่บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด

สร้างโดย กลุ่มงานเภสัชกรรม เมื่อพุธที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 11:21:15 น. เข้าดู 85 ครั้ง

ประกาศประกวดราคาพร้อมเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1.ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2.เอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

3.รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

4.ตารางแสดงวงเงินราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

สร้างโดย กลุ่มงานเภสัชกรรม เมื่อพุธที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09:31:21 น. เข้าดู 86 ครั้ง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 38 รายการ

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อศุกร์ที่ 06 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09:14:44 น. เข้าดู 94 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างดูแลรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีคัดเลือก

ได้แก่ บริษัท รักษาความปลอดภัย เอเซีย คลีนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อจันทร์ที่ 02 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 15:31:31 น. เข้าดู 61 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน และแบบ CHILLER จำนวน 2 ระบบ ระยะเวล

ได้แก่บริษัท อรุณสวัสดิ์ เอ็กซเพรส จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อจันทร์ที่ 02 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 11:17:39 น. เข้าดู 66 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ และ ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ

ได้แก่ รายการที่ 1. บริษัท โกสินทร์เวชภัณฑ์ จำกัด

         รายการที่ 2. บริษัท คอนเนคไดแอกโนสติกส์ จำกัด

         รายการที่ 3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีนิท เทคโนโลยี

         รายการที่ 4. บริษัท กรุงเทพโทรคมนาคม ไอที แอนด์ โอเอ จำกัด 

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 13:50:39 น. เข้าดู 93 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา)

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) 

สร้างโดย กลุ่มงานเภสัชกรรม เมื่อศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 11:36:43 น. เข้าดู 72 ครั้ง

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน และแบบ CHILLER จำนวน 1 รายการ ด้

ตามเอกสารแนบ

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 15:22:06 น. เข้าดู 79 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา)

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) จำนวน 2 รายการ

สร้างโดย กลุ่มงานเภสัชกรรม เมื่อพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 09:40:30 น. เข้าดู 130 ครั้ง

ร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

1. ร่างประกาศประกวดราคา

2. ร่างเอการประกวดราคา

3. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

4. ตารางแสดงวงเงินราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

สร้างโดย กลุ่มงานเภสัชกรรม เมื่อพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 09:26:42 น. เข้าดู 88 ครั้ง

ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างดูแลรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 รายการ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 11:46:05 น. เข้าดู 79 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ

ได้แก่ บริษัท เอส ที เพอร์เฟคชั่น จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่ออังคารที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 09:21:30 น. เข้าดู 73 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ

ได้แก่ บริษัท เอส ที เพอร์เฟคชั่น จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่ออังคารที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 09:20:31 น. เข้าดู 57 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) Doxazosin 4 mg prolonged-release tablet

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) Doxazosin 4 mg prolonged-release tablet

สร้างโดย กลุ่มงานเภสัชกรรม เมื่อพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 16:13:30 น. เข้าดู 69 ครั้ง