หมวด : จัดชื้อจัดจ้าง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะคร่อมเตียง จำนวน 55 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะคร่อมเตียง จำนวน  55 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่ออังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 09:03:04 น. เข้าดู 3 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องมือผ่าตัดพิเศษ (Extra Long Set) จำนวน 1 ชุด

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องมือผ่าตัดพิเศษ (Extra Long Set) จำนวน 1 ชุด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 17:29:48 น. เข้าดู 3 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องมือผ่าตัด (Major Set) จำนวน 3 ชุด

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องมือผ่าตัด (Major Set) จำนวน 3 ชุด 

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 17:27:02 น. เข้าดู 2 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศพร้อมเปลี่ยนฉนวนหุ้มท่อและฝ้าเพดานห

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศพร้อมเปลี่ยนฉนวนหุ้มท่อและฝ้าเพดานห้องน้ำหญิง จำนวน 2 ห้อง (ห้องผ่าตัดชั้น 3 อาคาร 90ปี) จำนวน 3 รายกา

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 15:54:45 น. เข้าดู 3 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ CPE Gown จำนวน 20,000 ชิ้น

ได้แก่ บริษัท ฉัตรแก้ว โปรดักส์ จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 15:04:31 น. เข้าดู 14 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ Femtosecond Laser patient interface จำนวน 1 กล่อง (10

ได้แก่ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 14:58:47 น. เข้าดู 11 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 9 รายการ

ได้แก่ บริษัท ไทยก๊อส จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อศุกร์ที่ 05 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 10:10:40 น. เข้าดู 14 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 6 รายการ

ได้แก่ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อศุกร์ที่ 05 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 10:04:01 น. เข้าดู 17 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อถุงมือตรวจโรค Glove Disposable No.S จำนวน 1,400 กล่อง

ได้แก่ บริษัท เอส.เอ็น.โอ.มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพฤหัสบดีที่ 04 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 11:00:59 น. เข้าดู 17 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อแถบตรวจน้ำตาลในเลือดรุ่น Accu - Chek Performa จำนวน 600 กล่อง

ได้แก่ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่ออังคารที่ 02 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 17:12:38 น. เข้าดู 15 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาการจ้างบำรุงเครื่องในหน่วยจ่ายกลาง จำนวน 6 เครื่อง

การจ้างบำรุงเครื่องในหน่วยจ่ายกลาง จำนวน 6 เครื่อง

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อศุกร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 15:01:45 น. เข้าดู 22 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบสารสนเทศห้องปฏิบัติการ (LIS) จำนวน 1 รายการ

จ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบสารสนเทศห้องปฏิบัติการ (LIS) จำนวน 1 รายการ

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อศุกร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 14:56:54 น. เข้าดู 25 ครั้ง

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อชุดจัดเก็บข้อมูลจากการส่องกล้อง จำนวน 1 ชุด

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อชุดจัดเก็บข้อมูลจากการส่องกล้อง จำนวน 1 ชุด  

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพุธที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 16:26:24 น. เข้าดู 23 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างห้องตรวจคัดกรองและตรวจผู้เสี่ยงติด Covid-19 (ARI Clinic)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างห้องตรวจคัดกรองและตรวจผู้เสี่ยงติด Covid-19 (ARI Clinic)

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่ออังคารที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 16:13:06 น. เข้าดู 28 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 8 รายการ

ได้แก่ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่ออังคารที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 09:58:00 น. เข้าดู 20 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ น้ำยาไตเทียม จำนวน 2 รายการ

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ น้ำยาไตเทียม จำนวน 2 รายการ

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อจันทร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 14:10:38 น. เข้าดู 29 ครั้ง

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องมือผ่าตัด (Major Set) จำนวน 3 ชุด

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องมือผ่าตัด (Major Set) จำนวน 3 ชุด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 09:47:53 น. เข้าดู 40 ครั้ง

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องมือผ่าตัดพิเศษ (Extra Long Set) จำนวน 1 ชุด

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องมือผ่าตัดพิเศษ (Extra Long Set) จำนวน 1 ชุด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 09:46:57 น. เข้าดู 31 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อสติ๊กเกอร์พิมพ์ฉลากยา จำนวน 1 รายการ

ได้แก่ บริษัท เคเอส 1689 จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพุธที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 15:52:45 น. เข้าดู 25 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 18 รายการ

ได้แก่ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพุธที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 12:26:36 น. เข้าดู 28 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 20 รายการ

ได้แก่ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพุธที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 12:26:36 น. เข้าดู 36 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ

ได้แก่ บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพุธที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 09:30:10 น. เข้าดู 30 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อเครื่องมือผ่าตัด (Minor Set) จำนวน 3 ชุด

ได้แก่ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่ออังคารที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 17:08:03 น. เข้าดู 24 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 20 รายการ

ได้แก่ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่ออังคารที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 17:05:56 น. เข้าดู 26 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานรถเข็น Note book or all in one พยาบาลใช้ Round จ

ได้แก่ บริษัท บุญเจริญ เซ็นเตอร์ จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพุธที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 16:09:37 น. เข้าดู 35 ครั้ง

ประกาศเผยแพร่แผนเงินบำรุงปีงบประมาณ 2564

ประกาศเผยแพร่แผนเงินบำรุงปีงบประมาณ 2564

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพุธที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 15:41:35 น. เข้าดู 37 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตและชีพจรอัตโนมัติแบบดิจิตอล จำนวน 80 เครื่อ

ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส เค เพาเวอร์ทู

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อศุกร์ที่ 08 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 14:35:45 น. เข้าดู 40 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องเลเซอร์รักษานิ่วและต่อมลูกหมาก ชนิดโฮล์เมี่ยม กำลัง 120 วัตต์

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องเลเซอร์รักษานิ่วและต่อมลูกหมาก ชนิดโฮล์เมี่ยม กำลัง 120 วัตต์

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพุธที่ 06 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 17:37:44 น. เข้าดู 48 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อชุดผ่าตัดผ่านกล้องสามมิติ

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อชุดผ่าตัดผ่านกล้องสามมิติ

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพุธที่ 06 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 17:35:53 น. เข้าดู 51 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาระบบห้องผ่าตัดผ่านกล้องแบบควบคุมศูนย์กลางหน้าจอสัมผัส สำหรับห้องผ่าตัดแบบอิ

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาระบบห้องผ่าตัดผ่านกล้องแบบควบคุมศูนย์กลางหน้าจอสัมผัส สำหรับห้องผ่าตัดแบบอินทิเกรท พร้อมอุปกรณ์

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพุธที่ 06 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 17:32:13 น. เข้าดู 41 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการคัดเลือกการจ้างบำรุงรักษาเครื่องอบก๊าซ Hydrogen Peroxide Plasma จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศผู้ชนะการคัดเลือกการจ้างบำรุงรักษาเครื่องอบก๊าซ Hydrogen Peroxide Plasma จำนวน 1 เครื่อง

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพุธที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 11:29:45 น. เข้าดู 54 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการคัดเลือกการจ้างบำรุงรักษาระบบห้องความดันลบ (Negative Pressure) จำนวน 1 รายการ

 ประกาศผู้ชนะการคัดเลือกการจ้างบำรุงรักษาระบบห้องความดันลบ (Negative Pressure) จำนวน 1 รายการ

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพุธที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 11:28:07 น. เข้าดู 61 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบปรับปรุงกลุ่มงานทันตกรรม จำนวน 1 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบปรับปรุงกลุ่มงานทันตกรรม จำนวน 1 รายการ

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่ออังคารที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 17:03:12 น. เข้าดู 54 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวัดความแข็งเนื้อตับ (Fiboscan Compact) จำนวน 1 เค

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวัดความแข็งเนื้อตับ (Fiboscan Compact) จำนวน 1 เครื่อง

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่ออังคารที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09:01:29 น. เข้าดู 51 ครั้ง

ประกาศแผนการจ้างปรับปรุงห้องปลอดเชื้อความดันลบ (AIIR) จำนวน 1 งาน

แผนการจ้างปรับปรุงห้องปลอดเชื้อความดันลบ (AIIR) จำนวน 1 งาน

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อจันทร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 17:28:40 น. เข้าดู 57 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ Sanidex OPA จำนวน 150 แกลลอน

ได้แก่ บริษัท ฮีลลอน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพุธที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09:11:54 น. เข้าดู 54 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบอาคารส่วนต่อขยาย อาคาร 90 ปี (Annex) และระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 1 รา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบอาคารส่วนต่อขยาย อาคาร 90 ปี (Annex) และระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 1 รายการ

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่ออังคารที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 16:09:31 น. เข้าดู 58 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบอาคารคิลานเภสัช (ใหม่) จำนวน 1 รายการ

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบอาคารคิลานเภสัช (ใหม่) จำนวน 1 รายการ

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่ออังคารที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 16:06:36 น. เข้าดู 56 ครั้ง

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ แถบตรวจน้ำตาลในเลือด จำนวน 1 รายการ

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ แถบตรวจน้ำตาลในเลือด จำนวน 1 รายการ

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อจันทร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 17:03:37 น. เข้าดู 61 ครั้ง

ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาไตเทียม จำนวน 2 รายการ

ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาไตเทียม จำนวน 2 รายการ

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่ออังคารที่ 08 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 18:12:08 น. เข้าดู 70 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องผ่าตัดน้ำวุ้นในลูกตาทางส่วนหลังและสลายต้อกระจก จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องผ่าตัดน้ำวุ้นในลูกตาทางส่วนหลังและสลายต้อกระจก จำนวน 1 เครื่อง

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อศุกร์ที่ 04 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 17:01:39 น. เข้าดู 55 ครั้ง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ แถบตรวจน้ำตาลในเลือด จำนวน 1 รายการ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ แถบตรวจน้ำตาลในเลือด จำนวน 1 รายการ

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพฤหัสบดีที่ 03 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 14:26:34 น. เข้าดู 62 ครั้ง

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ น้ำยาไตเทียม จำนวน 2 รายการ

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ น้ำยาไตเทียม จำนวน 2 รายการ

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพฤหัสบดีที่ 03 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 14:19:59 น. เข้าดู 65 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพชนิดซับซ้อน จำนวน 1 เค

ได้แก่ บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด 

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพฤหัสบดีที่ 03 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13:52:50 น. เข้าดู 55 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการคัดเลือกการจ้างบำรุงรักษาระบบคิดเงินค่าจอดรถอัตโนมัติ อาคารพิธีสงฆ์ จำนวน 1 รายการ โด

ประกาศผู้ชนะการคัดเลือกการจ้างบำรุงรักษาระบบคิดเงินค่าจอดรถอัตโนมัติ อาคารพิธีสงฆ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพุธที่ 02 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13:30:34 น. เข้าดู 70 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ตู้ปลอดเชื้อชนิด Class II (ตู้ Biological safety

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ตู้ปลอดเชื้อชนิด Class II (ตู้ Biological safety carbinet class II สำหรับห้องปฏิบัติ COVID) จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 10:33:54 น. เข้าดู 84 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ

ได้แก่ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพุธที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 10:52:25 น. เข้าดู 63 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ตู้เย็นเก็บศพ แบบ 2 ช่อง เปิดด้านข้าง ควบคุมอุณห

ได้แก่ บริษัท พี.ซี.เมดิคอล มาร์เก็ตติ้ง จำกัด 

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพุธที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 08:56:38 น. เข้าดู 57 ครั้ง

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวัดความแข็งเนื้อตับ (Fiboscan Compact) จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวัดความแข็งเนื้อตับ (Fiboscan Compact) จำนวน 1 เครื่อง 

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่ออังคารที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 11:07:21 น. เข้าดู 72 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ได้แก่ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด

สร้างโดย กลุ่มงานเภสัชกรรม เมื่ออังคารที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 09:00:04 น. เข้าดู 62 ครั้ง

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเลเซอร์รักษานิ่วและต่อมลูกหมาาก ชนิดโฮล์เมี่ยม กำลัง 120 วัตต์ จำนวน 1 เค

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเลเซอร์รักษานิ่วและต่อมลูกหมาาก ชนิดโฮล์เมี่ยม กำลัง 120 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 17:04:20 น. เข้าดู 66 ครั้ง

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดผ่าตัดผ่านกล้องสามมิติ จำนวน 1 ชุด

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดผ่าตัดผ่านกล้องสามมิติ จำนวน 1 ชุด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 17:02:55 น. เข้าดู 58 ครั้ง

ประกาศประกวดราคาซื้อระบบห้องผ่าตัดผ่านนกล้องแบบควบบคุมผ่านศูนยืกลางหน้าจอสัมผัสสำหรับห้องผ่าตัดแบบอิ

ประกาศประกวดราคาซื้อระบบห้องผ่าตัดผ่านนกล้องแบบควบบคุมผ่านศูนยืกลางหน้าจอสัมผัสสำหรับห้องผ่าตัดแบบอินทิเกรท พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ระบบ

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 17:00:35 น. เข้าดู 57 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม) จำนวน 1 รายการ

ได้แก่ บริษัท รีมส์ แอนด์ โรลส์ จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 10:26:57 น. เข้าดู 65 ครั้ง

ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวัดความแข็งเนื้อตับ (Fiboscan Compact) โรงพยาบาลสงฆ์ แขวงทุ่งพญาไ

ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวัดความแข็งเนื้อตับ (Fiboscan Compact) โรงพยาบาลสงฆ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพุธที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 09:21:41 น. เข้าดู 80 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องพักผู้ป่วยพิเศษ 90 โรงพยาบาลสงฆ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องพักผู้ป่วยพิเศษ 90 โรงพยาบาลสงฆ์

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่ออังคารที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 09:46:21 น. เข้าดู 89 ครั้ง

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องผ่าตัดน้ำวุ้นในลูกตาทางส่วนหลังและสลายต้อกระจก โรงพยาบาลสงฆ์ แขวงทุ่งพญาไ

เครื่องผ่าตัดน้ำวุ้นในลูกตาทางส่วนหลังและสลายต้อกระจก โรงพยาบาลสงฆ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร  จำนวน  1  เครื่อง  

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อจันทร์ที่ 09 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 16:48:31 น. เข้าดู 89 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) Gliclazide 60 mg

ได้แก่ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด

สร้างโดย กลุ่มงานเภสัชกรรม เมื่อจันทร์ที่ 09 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 09:55:03 น. เข้าดู 75 ครั้ง

ประกาศเผยแพร่ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อระบบห้องผ่าตัดผ่านกล้องแบบควบคุมผ่านศูนย์กลางหน้าจอสัมผัสฯ จำนว

ประกาศเผยแพร่ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อระบบห้องผ่าตัดผ่านกล้องแบบควบคุมผ่านศูนย์กลางหน้าจอสัมผัสฯ จำนวน 1 ระบบ

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อศุกร์ที่ 06 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 19:30:55 น. เข้าดู 81 ครั้ง

ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเลเซอร์รักษานิวและต่อมลูกหมาก ชนิดโฮล์เมี่ยม กำลัง 120 ว

ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเลเซอร์รักษานิวและต่อมลูกหมาก ชนิดโฮล์เมี่ยม กำลัง 120 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อศุกร์ที่ 06 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 19:24:42 น. เข้าดู 87 ครั้ง

ประกาศร่างประกวดราคาซื้อชุดผ่าตัดผ่านกล้องสามมิติ จำนวน 1 ชุด

ประกาศร่างประกวดราคาซื้อชุดผ่าตัดผ่านกล้องสามมิติ จำนวน 1 ชุด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อศุกร์ที่ 06 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 19:21:20 น. เข้าดู 82 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างซัก อบ รีด ผ้าผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ ครั้งที่ 2

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างซัก อบ รีด ผ้าผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ ครั้งที่ 2 

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อจันทร์ที่ 02 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 10:19:23 น. เข้าดู 74 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาสอบเทียบและบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำ

จ้างเหมาสอบเทียบและบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 268 รายการ

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อจันทร์ที่ 02 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 10:16:31 น. เข้าดู 73 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ

ได้แก่ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 17:52:48 น. เข้าดู 75 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

เวชภัณฑ์ (ยา)  จำนวน 12 รายการ

สร้างโดย กลุ่มงานเภสัชกรรม เมื่อพุธที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10:16:54 น. เข้าดู 87 ครั้ง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สร้างโดย กลุ่มงานเภสัชกรรม เมื่ออังคารที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 15:12:33 น. เข้าดู 92 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ

ได้แก่ บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพุธที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 17:08:33 น. เข้าดู 80 ครั้ง

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาสอบเทียบและบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ ประจำปี 2564

จ้างเหมาสอบเทียบและบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ ประจำปี 2564 

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อจันทร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 17:01:45 น. เข้าดู 112 ครั้ง

ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาเวชภัณฑ์ (ยา) Gliclazide 60 mg modified release tablet

1.ประกาศประกวดราคา

2.เอกสารประกวดราคา

3.รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

4.ตารางแสดงวงเงินราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

สร้างโดย กลุ่มงานเภสัชกรรม เมื่อศุกร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08:37:36 น. เข้าดู 116 ครั้ง

ประกาศประกวดราคาจ้างซัก อบ รีด ผ้าผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ ครั้งที่ 2

จ้างซัก อบ รีด จำนวน 1 รายการ ครั้งที่ 2

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 18:12:38 น. เข้าดู 103 ครั้ง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ซื้อชุดผ่าตัดผ่านกล้อง

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพุธที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 18:09:48 น. เข้าดู 104 ครั้ง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ซื้อเครื่องตรวจวัดความแข็งเนื้อตับ

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพุธที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 18:09:09 น. เข้าดู 98 ครั้ง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ซื้อเครื่องผ่าตัดน้ำวุ้นในลุกตาทางส่วนหลังฯ

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพุธที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 18:07:30 น. เข้าดู 166 ครั้ง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เครื่องตรวจวัดความแข็งเนื้อตับ

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพุธที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 15:35:49 น. เข้าดู 110 ครั้ง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เครื่องผ่าตัดน้ำวุ้นในลูกตา

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพุธที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 15:35:19 น. เข้าดู 101 ครั้ง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 ชุดผ่าตัดผ่านกล้องสามมิติ

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพุธที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 15:34:45 น. เข้าดู 107 ครั้ง

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดจ้างซัก อบ รีด ผ้าผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จ้างซัก อบ รีด ผ้าผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพุธที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 15:18:30 น. เข้าดู 108 ครั้ง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ (เงินงบประมาณปี 2564)

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพุธที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 14:45:09 น. เข้าดู 135 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานเวรเปลฯ จำนวน 1 รายการ

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานเวรเปลฯ จำนวน 1 รายการ

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพุธที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 23:45:39 น. เข้าดู 105 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างดูแลรักษาความสะอาด จำนวน 1 รายการ

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างดูแลรักษาความสะอาด จำนวน 1 รายการ

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพุธที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 23:44:43 น. เข้าดู 86 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างดูแลรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 รายการ

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างดูแลรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 รายการ

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพุธที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 23:44:18 น. เข้าดู 108 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศฯ จำนวน 1 รายการ

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศฯ จำนวน 1 รายการ

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพุธที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 23:43:51 น. เข้าดู 90 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างตรวจด้วยเครื่องมือพิเศษภายนอก จำนวน 2 ประเภท

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างตรวจด้วยเครื่องมือพิเศษภายนอก จำนวน 2 ประเภท

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพุธที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 23:42:43 น. เข้าดู 111 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างตรวจสิ่งส่งตรวจภายนอก จำนวน 195 รายการ

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างตรวจสิ่งส่งตรวจภายนอก จำนวน 195 รายการ

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพุธที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 23:41:47 น. เข้าดู 109 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อก๊าซออกซิเจนเหลว จำนวน 150,000 ลบม.

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อก๊าซออกซิเจนเหลว จำนวน 150,000 ลบม.

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพุธที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 23:40:25 น. เข้าดู 99 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 55 รายการ

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 55 รายการ

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพุธที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 23:39:34 น. เข้าดู 96 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการคัดเลือกการจ้างซัก อบ รีด ผ้าผู้ป่วย ของโรงพยาบาลสงฆ์ จำนวน 1 รายการ

ประกาศผู้ชนะการคัดเลือกการจ้างซัก อบ รีด ผ้าผู้ป่วย ของโรงพยาบาลสงฆ์ จำนวน 1 รายการ

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพุธที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 18:15:29 น. เข้าดู 136 ครั้ง

ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างซัก อบ รีด ผ้าผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ

ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างซัก อบ รีด ผ้าผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่ออังคารที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 19:47:42 น. เข้าดู 130 ครั้ง

ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว

เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 36 ชุด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่ออังคารที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 19:45:37 น. เข้าดู 118 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้ออาหารคนไข้ งวดที่ 1/2564 จำนวน 6 หมวด

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้ออาหารคนไข้ งวดที่ 1/2564 จำนวน 6 หมวด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่ออังคารที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 19:09:46 น. เข้าดู 114 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผักและผลไม้ปลอดภัย งวดที่ 1/2564 จำนวน 70 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผักและผลไม้ปลอดภัย งวดที่ 1/2564  จำนวน 70 รายการ  

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่ออังคารที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 18:52:02 น. เข้าดู 107 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการคัดเลือกจ้างพัฒนาระบบบูรณาการข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์บนระบบบัตรดิจิทัล (Wallet Pass) จำนว

ประกาศผู้ชนะการคัดเลือกจ้างพัฒนาระบบบูรณาการข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์บนระบบบัตรดิจิทัล (Wallet Pass) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ด้วยเงินบำรุงปี 2563

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่ออังคารที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 15:32:18 น. เข้าดู 325 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการคัดเลือกจ้างพัฒนาระบบบัตรคิว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ด้วยเงินบำรุงปี 2563

ประกาศผู้ชนะการคัดเลือกจ้างพัฒนาระบบบัตรคิว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ด้วยเงินบำรุงปี 2563

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่ออังคารที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 15:30:34 น. เข้าดู 91 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการคัดเลือกจ้าง Mobile & Web App ติดตามผู้ป่วยหลังการผ่าตัด และสมุดสุขภาพพระสงฆ์ สามเณร

ประกาศผู้ชนะการคัดเลือกจ้าง Mobile & Web App ติดตามผู้ป่วยหลังการผ่าตัด และสมุดสุขภาพพระสงฆ์ สามเณร อิเล็กทรอนิกส์ ของโรงพยาบาลสงฆ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ด้วยเงินบำรุงปี 2563

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่ออังคารที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 11:01:27 น. เข้าดู 92 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการคัดเลือกจ้างปรับปรุงระบบ Backup Dataguard ของระบบe-PHIS โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการคัดเลือกจ้างปรับปรุงระบบ Backup Dataguard ของระบบe-PHIS โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่ออังคารที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 10:57:22 น. เข้าดู 89 ครั้ง

ตารางแสดงวงเงินราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เวชภัณฑ์ (ยา) จำนวน 12 รายการ

จำนวน 12 รายการ

สร้างโดย กลุ่มงานเภสัชกรรม เมื่อจันทร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 14:24:39 น. เข้าดู 113 ครั้ง

ตารางแสดงวงเงินราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เวชภัณฑ์ (ยา) จำนวน 3 รายการ

จำนวน 3 รายการ

สร้างโดย กลุ่มงานเภสัชกรรม เมื่อจันทร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 10:48:06 น. เข้าดู 87 ครั้ง

ร่างเอกสารประกวดราคา Gliclazide 60 mg modified-release tablet

1.ร่างประกาศประกวดราคา

2.ร่างเอกสารประกวดราคา

3.ตารางแสดงวงเงินราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

4.รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

สร้างโดย กลุ่มงานเภสัชกรรม เมื่อจันทร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 10:06:11 น. เข้าดู 89 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องดมยาสลบอิเล็กทรอนิกส์ชนิด 3 แก๊ส จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องดมยาสลบอิเล็กทรอนิกส์ชนิด 3 แก๊ส จำนวน 1 เครื่อง

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อศุกร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 16:47:36 น. เข้าดู 93 ครั้ง

ประกาศยกเลิกประเชิญชวนซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตตั้ง จำนวน 1 รายการ

ประกาศยกเลิกประเชิญชวนซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตตั้ง จำนวน 1 รายการ

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 18:43:37 น. เข้าดู 103 ครั้ง