หมวด : จัดชื้อจัดจ้าง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพุธที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 17:06:47 น. เข้าดู 19 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้ยาระงับปวดด้วยตัวผู้ป่วยเอง (Patient-Controlled Anai

เครื่องควบคุมการให้ยาระงับปวดด้วยตัวผู้ป่วยเอง (Patient-Controlled Anaigesia) จำนวน ๑ เครื่อง

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อศุกร์ที่ 05 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 17:21:37 น. เข้าดู 27 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดค่าสายตา NON CONTACT แบบ MOBILE จำนวน 1 เครื่อง

เครื่องวัดค่าสายตา NON CONTACT แบบ MOBILE  จำนวน 1 เครื่อง  

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อศุกร์ที่ 05 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 17:17:17 น. เข้าดู 24 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องมือตรวจจอประสาทตา indirect ophthalmoscope จำนวน 1 เครื่อง

เครื่องมือตรวจจอประสาทตา indirect ophthalmoscope จำนวน 1 เครื่อง

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อศุกร์ที่ 05 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 17:14:49 น. เข้าดู 31 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพชนิดซับซ้อน จำนวน 1 เครื่อ

เครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพชนิดซับซ้อน จำนวน 1 เครื่อง

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพฤหัสบดีที่ 04 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 17:20:05 น. เข้าดู 32 ครั้ง

ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ น้ำยาไตเทียม จำนวน 2 รายการ

วัสดุการแพทย์ น้ำยาไตเทียม จำนวน 2 รายการ

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพฤหัสบดีที่ 04 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 17:16:16 น. เข้าดู 26 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เลนส์ส่องตรวจแบบ HOPKINS จำนวน 4 ชิ้น

ได้แก่ บริษัท โกสินทร์เวชภัณฑ์ จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพุธที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10:52:33 น. เข้าดู 34 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ

ได้แก่ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพุธที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10:46:50 น. เข้าดู 33 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการคัดเลือกการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้อง Negative Pressure จำนวน 1 รายการ

ผู้ชนะการคัดเลือกการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้อง Negative Pressure จำนวน 1 รายการ

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่ออังคารที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09:10:14 น. เข้าดู 36 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ ถุงมือไนไตร จำนวน 3 ขนาด

ได้แก่ บริษัท โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 15:18:47 น. เข้าดู 31 ครั้ง

ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อชุดโต๊ะตรวจหู คอ จมูก จำนวน 1 ชุด

ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อชุดโต๊ะตรวจหู คอ จมูก  จำนวน 1 ชุด  

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 11:54:54 น. เข้าดู 34 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดแปลงสัญญาณภาพเอ็กซเรย์เป็นภาพดิจิตอล ชนิดไร้สาย จำนวน 1 ชุด

ชุดแปลงสัญญาณภาพเอ็กซเรย์เป็นภาพดิจิตอล ชนิดไร้สาย จำนวน 1 ชุด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่ออังคารที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 16:38:22 น. เข้าดู 45 ครั้ง

ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อชุดเครื่องตรวจใส่เคร่องช่วยฟัง จำนวน 1 ชุด

ชุดเครื่องตรวจใส่เคร่องช่วยฟัง จำนวน 1 ชุด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่ออังคารที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13:25:08 น. เข้าดู 45 ครั้ง

ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ น้ำยาไตเทียม จำนวน 2 รายการ

ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ น้ำยาไตเทียม จำนวน 2 รายการ  

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 17:21:07 น. เข้าดู 37 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 16 รายการ

ได้แก่ บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อศุกร์ที่ 08 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 16:11:59 น. เข้าดู 61 ครั้ง

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ Intelligent Network จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อศุกร์ที่ 08 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 15:33:32 น. เข้าดู 53 ครั้ง

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อ ประจำปี 2563

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อน้ำยาไตเทียม จำนวน 2 รายการ

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่ออังคารที่ 05 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 18:41:10 น. เข้าดู 60 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการสอบเทียบและบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ค่าบริการสอบเทียบและบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 18:21:05 น. เข้าดู 52 ครั้ง

ประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ผ่าตัดท่อน้ำตาด้านใน (ENDO DACROCYSTORHINOSTOMY) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีประกว

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพุธที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 15:25:43 น. เข้าดู 69 ครั้ง

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ Private Cloud และ VDI 20 license จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีประกวดร

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพุธที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 15:16:14 น. เข้าดู 69 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจการทำงานของหัวใจพร้อมเชื่อมกับ e-phis จำนวน 1 เค

ได้แก่ บริษัท เอ็มดี เฮลท์แคร์ จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่ออังคารที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 14:05:06 น. เข้าดู 74 ครั้ง

ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิยวเตอร์ Private Cloud และ VDI 20 license จำนวน 1 ระบบ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อจันทร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 10:39:59 น. เข้าดู 58 ครั้ง

ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิยวเตอร์ Intelligent Network จำนวน 1 ระบบ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อจันทร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 10:25:44 น. เข้าดู 65 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 13 รายการ

ได้แก่  บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อศุกร์ที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 16:38:33 น. เข้าดู 66 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ TOTAL PLUS 25+10K VALVE WD จำนวน 10 ชิ้น

ได้แก่ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อศุกร์ที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 16:27:13 น. เข้าดู 56 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ

ได้แก่ บริษัท เดอะ อินฟินิตี้ ดาต้า จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 11:52:28 น. เข้าดู 68 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) Canagliflozin 100 mg film-coated tablet

ได้แก่บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด

สร้างโดย กลุ่มงานเภสัชกรรม เมื่อพุธที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 14:03:19 น. เข้าดู 70 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเตียงไฟฟ้า จำนวน 6 เตียง

เตียงไฟฟ้า จำนวน 6 เตียง 

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อจันทร์ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 13:41:57 น. เข้าดู 77 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็

ได้แก่ บริษัท เน็กซ์ วิชั่น เทคโนโลยี จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อจันทร์ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 10:35:45 น. เข้าดู 91 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำรวม ชั้น 1 และ ชั้น 2 อาคาร 90 ปี สมเด็จพระบรมราชชนนี โรงพยาบ

ได้แก่ บริษัท เอกฤดี จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อจันทร์ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 09:57:19 น. เข้าดู 79 ครั้ง

ประกวดราคาซื้อชุดโต๊ะตรวจหู คอ จมูก จำนวน 1 ชุด

ชุดโต๊ะตรวจหู คอ จมูก จำนวน 1 ชุด  ชุด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อจันทร์ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 09:53:57 น. เข้าดู 71 ครั้ง

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเครื่องตรวจใส่เครื่องช่วยฟัง จำนวน 1 ชุด

ชุดเครื่องตรวจใส่เครื่องช่วยฟัง จำนวน 1 ชุด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อศุกร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 17:38:49 น. เข้าดู 65 ครั้ง

ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 37 รายการ

ยกเลิกประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์  จำนวน 37 รายการ

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพฤหัสบดีที่ 02 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 15:24:30 น. เข้าดู 83 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเก้าอี้พนักพิงทรงสูง จำนวน 7 ตัว

ซื้อเก้าอี้พนักพิงทรงสูง จำนวน 7 ตัว

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่ออังคารที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 18:15:34 น. เข้าดู 70 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ เจลล้างมือชนิดไม่ต้องใช้น้ำ (1 ขวด บรรจุ 1,000 ml) จำนวน 200 ข

ได้แก่ บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่ออังคารที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 16:29:40 น. เข้าดู 83 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อระบบจัดเก็บและส่งภาพทางการแพทย์ (PACS) จำนวน 1 รายการ

ผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อระบบจัดเก็บและส่งภาพทางการแพทย์ (PACS) จำนวน 1 รายการ

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่ออังคารที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 15:01:23 น. เข้าดู 92 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจติดตามการทำงานของหัวใจ 48 ชั่วโมง จำน

ได้แก่ บริษัท เมดิทอป จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่ออังคารที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10:24:09 น. เข้าดู 77 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงแบบหิ้วถือ จำนวน 1 เครื่อ

เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงแบบหิ้วถือ จำนวน 1 เครื่อง

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อศุกร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 17:31:25 น. เข้าดู 76 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือช่วยถ่างแผลสำหรับการผ่าตัด จำนวน 1 ชุด

ชุดเครื่องมือช่วยถ่างแผลสำหรับการผ่าตัด จำนวน 1 ชุด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อศุกร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 16:57:25 น. เข้าดู 74 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องจี้และตัดด้วยก๊าซอาร์กอน จำนวน 1 เครื่อง

เครื่องจี้และตัดด้วยก๊าซอาร์กอน  จำนวน 1 เครื่อง  

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อศุกร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 16:23:07 น. เข้าดู 72 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผักและผลไม้ปลอดภัย งวดที่ 2 /2563 จำนวน 71 รายการ

ผักและผลไม้ปลอดภัย งวดที่ 2 /2563  จำนวน 71 รายการ

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 19:18:46 น. เข้าดู 74 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ HARMONIC ACE PLUS 36 CM จำนวน 5 ชิ้น/กล่อง

ได้แก่ บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 15:18:54 น. เข้าดู 71 ครั้ง

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 14:32:26 น. เข้าดู 73 ครั้ง

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพุธที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10:44:42 น. เข้าดู 81 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้ออาหารคนไข้ งวดที่ 2/2563 จำนวน 6 หมวด

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้ออาหารคนไข้ งวดที่ 2/2563 จำนวน 6 หมวด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่ออังคารที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 17:52:28 น. เข้าดู 89 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องเลเซอร์รักษาโรคต้อหินทั้งชนิดมุมปิดและมุมเปิด พร้อมฟังก์ชั่นยิ

เครื่องเลเซอร์รักษาโรคต้อหินทั้งชนิดมุมปิดและมุมเปิด พร้อมฟังก์ชั่นยิงรักษาตะกอนน้ำวุ้นตาได้ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร  จำนวน 1 เครื่อง  

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่ออังคารที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 16:00:42 น. เข้าดู 74 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) Metformin hydrochloride 500 mg film-coated tablet

ได้แก่บริษัท พรอสฟาร์มา จำกัด

สร้างโดย กลุ่มงานเภสัชกรรม เมื่ออังคารที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 15:06:02 น. เข้าดู 85 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาโปรแกรม Antivirus จำนวน 1 รายการ

จ้างบำรุงรักษาโปรแกรม Antivirus จำนวน 1 รายการ

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 19:19:56 น. เข้าดู 65 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อรถเข็นอาหารสแตนเลสติดตั้งมอเตอร์แบบชุดเพลาข้าง จำนวน 10 คัน

ได้แก่ บริษัท เคพี ดีไวส์ เซอร์วิส จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 16:30:54 น. เข้าดู 65 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 17 รายการ

ได้แก่ บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อศุกร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10:39:14 น. เข้าดู 83 ครั้ง

ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศยกเลิกประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สร้างโดย กลุ่มงานเภสัชกรรม เมื่อพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10:54:04 น. เข้าดู 86 ครั้ง

ประกาศประกวดราคาซื้อเตียงไฟฟ้า จำนวน 6 เตียง

ประกาศประกวดราคาซื้อเตียงไฟฟ้า จำนวน 6 เตียง

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพุธที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 17:40:36 น. เข้าดู 63 ครั้ง

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 37 รายการ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม

ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 37 รายการ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่ออังคารที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 18:54:56 น. เข้าดู 116 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องกำจัดจุลชีพและกลิ่นจากการตรวจอุจจาระ (Sto

ได้แก่ บริษัท ซายน์เทค จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อศุกร์ที่ 06 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10:00:47 น. เข้าดู 82 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องขูดหินปูนไฟฟ้า จำนวน 4 เครื่อง และ ชุดอุด

ได้แก่ 

1. บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 

2. บริษัท แอคคอร์ดคอร์ปอเรชั่น จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อศุกร์ที่ 06 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09:24:59 น. เข้าดู 68 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น จำนวน 1 ตัว

ได้แก่ บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อศุกร์ที่ 06 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09:00:30 น. เข้าดู 94 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารชนิดช่องใส่เครื่องมือขนาดใหญ่และให้ภาพรายละเอียดสูง

ได้แก่ บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อศุกร์ที่ 06 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08:55:56 น. เข้าดู 67 ครั้ง

ประกาศประกวดราคาซื้ออาหารคนไข้ งวดที่ 2/2563 จำนวน 6 หมวด

ประกาศประกวดราคาซื้ออาหารคนไข้ งวดที่ 2/2563 จำนวน 6 หมวด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพฤหัสบดีที่ 05 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 15:13:34 น. เข้าดู 98 ครั้ง

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถเข็นอาหารสแตนเลสติดตั้งมอเตอร์แบบชุดเพลาข้าง จำนวน 10 คัน ด้วยวิธีประกว

ตามเอกสารแนบ

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพุธที่ 04 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 11:00:11 น. เข้าดู 94 ครั้ง

ประกาศประกวดราคาพร้อมเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) Metformin โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

1.ประกาศประกวดราคา

2.เอกสารประกสดราคา

3.รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

4.ตารางแสดงวงเงิน

สร้างโดย กลุ่มงานเภสัชกรรม เมื่อพุธที่ 04 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10:50:39 น. เข้าดู 112 ครั้ง

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 37 รายการ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 16:03:43 น. เข้าดู 122 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์จอประสาทตาสำหรับต่อกล้องจุลทรรศน์ จำนวน 1 เครื่อง

เครื่องตรวจวิเคราะห์จอประสาทตาสำหรับต่อกล้องจุลทรรศน์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร  จำนวน 1 เครื่อง

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่ออังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 13:48:31 น. เข้าดู 97 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต จำนวน 1 คัน

ซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต จำนวน 1 คัน

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่ออังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 13:44:47 น. เข้าดู 86 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ ความสว่างสูง (Laser Projector WUXGA 10000 Lumens) จำนว

ได้แก่ บริษัท สหธุรกิจ จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่ออังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 11:08:51 น. เข้าดู 104 ครั้ง

ประกาศประกวดราคาซื้อระบบจัดเก็บและส่งภาพทางการแพทย์ (PACS) จำนวน 1 รายการ ครั้งที่ 2

ซื้อระบบจัดเก็บและส่งภาพทางการแพทย์ (PACS) จำนวน 1 รายการ ครั้งที่ 2

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 13:01:27 น. เข้าดู 83 ครั้ง

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือช่วยถ่างแผลสำหรับผ่าตัด จำนวน 1 ชุด

ชุดเครื่องมือช่วยถ่างแผลสำหรับผ่าตัด จำนวน 1 ชุด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 14:49:18 น. เข้าดู 88 ครั้ง

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องจี้และตัดด้วยก๊าซอาร์กอน จำนวน 1 เครื่อง

เครื่องจี้และตัดด้วยก๊าซอาร์กอน จำนวน 1 เครื่อง 

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 14:46:52 น. เข้าดู 97 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) Fenofibric acid 135 mg prolonged-release capsule

ได้แก่ บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด

สร้างโดย กลุ่มงานเภสัชกรรม เมื่อพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 10:28:02 น. เข้าดู 85 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ (เข็มแทงหลอดเลือดให้สารน้ำ) จำนวน 5 รายการ

ได้แก่ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 07:34:14 น. เข้าดู 96 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ แถบตรวจน้ำตาลในเลือด จำนวน 1 รายการ

วัสดุการแพทย์ แถบตรวจน้ำตาลในเลือด จำนวน 1 รายการ

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 10:59:05 น. เข้าดู 86 ครั้ง

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาเวชภัณฑ์ (ยา) Metformin hydrochloride 500 mg film-coated tablet

1.ร่างประกาศประกวดราคา

2.ร่างเอกสารประกวดราคา

3.รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

4.ตารางแสดงวงเงินราคากลาง

สร้างโดย กลุ่มงานเภสัชกรรม เมื่อพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 09:47:42 น. เข้าดู 108 ครั้ง

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเลเซอร์รักษาโรคต้อหินทั้งชนิดมุมปิดและมุมเปิด พร้อมฟังชั่นก์ยิงรักษาตะกอน

เครื่องเลเซอร์รักษาโรคต้อหินทั้งชนิดมุมปิดและมุมเปิด พร้อมฟังชั่นก์ยิงรักษาตะกอน    น้ำวุ้นตาได้ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่ออังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 16:09:05 น. เข้าดู 101 ครั้ง

ประกาศประกวดราคาซื้อรถเข็นอาหารสแตนเลสติดตั้งมอเตอร์แบบชุดเพลาข้าง จำนวน 10 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่ออังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 15:42:33 น. เข้าดู 124 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ

ได้แก่ บริษัท บอร์เนียว เมดิคัล จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่ออังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 07:34:57 น. เข้าดู 129 ครั้ง

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อระบบจัดเก็บและส่งภาพทางการแพทย์ (PACS) จำนวน 1 รายการ ครั้งที่ 2

ระบบจัดเก็บและส่งภาพทางการแพทย์ (PACS) จำนวน 1 รายการ

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 15:36:12 น. เข้าดู 89 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดแขวนเพดานชนิดหลอดแอลอีดีแบบโคมคู่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอน

ได้แก่ บริษัท เกท์ทิงเก (ไทยแลนด์) จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 13:22:48 น. เข้าดู 86 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องถ่ายภาพมุมตา 360 องศา แบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง

เครื่องถ่ายภาพมุมตา 360 องศา แบบอัตโนมัติ  จำนวน 1 เครื่อง

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 12:49:14 น. เข้าดู 101 ครั้ง

ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถเข็นอาหารสแตนเลสติดตั้งมอเตอร์แบบชุดเพลาข้าง จำนวน 10 คัน ด้วยวิธีประกวด

เนื่องจากไม่มีผู้เสนอราคารายใดผ่านคุณสมบัติตามที่ทางราชการกำหนด (ตามเอกสารแนบ)

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 16:03:27 น. เข้าดู 72 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 30 รายการ

ได้แก่ บริษัท ไบโอมีเดีย (ประเทศไทย) จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่ออังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 09:51:29 น. เข้าดู 87 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ (ถุงมือผ่าตัดชนิดปลอดเชื้อ) จำนวน 4 รายการ

ได้แก่ บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่ออังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 09:43:39 น. เข้าดู 71 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ

ได้แก่ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่ออังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 09:35:36 น. เข้าดู 80 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ

ได้แก่ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่ออังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 09:18:40 น. เข้าดู 71 ครั้ง

ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อระบบจัดเก็บเเละส่งภาพทางการแพทย์ (PACS) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อระบบจัดเก็บเเละส่งภาพทางการแพทย์ (PACS) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ จำนวน 1 รายการ

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อจันทร์ที่ 03 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 16:11:17 น. เข้าดู 69 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างดูแลรักษาความสะอาด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding

ได้แก่บริษัท มัดชา เซอร์วิส จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อจันทร์ที่ 03 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 12:01:34 น. เข้าดู 105 ครั้ง

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ ความสว่างสูง (Laser Projector WUXGA 10000 Lumens) จำนวน 1

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ ความสว่างสูง (Laser Projector WUXGA 10000 Lumens) จำนวน 1 เครื่อง

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 10:28:02 น. เข้าดู 112 ครั้ง

ประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จำน

ประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คัน ครั้งที่ 2  

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพุธที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 16:32:37 น. เข้าดู 70 ครั้ง

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ แถบตรวจน้ำตาลในเลือด จำนวน 1 รายการ

วัสดุการแพทย์ แถบตรวจน้ำตาลในเลือด จำนวน 1 รายการ

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่ออังคารที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 09:28:41 น. เข้าดู 81 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (ชุดป้องกันรังสี พร้อมไทรอยด์คอลล่า แบบแยกชิ้น จ

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (ชุดป้องกันรังสี พร้อมไทรอยด์คอลล่า แบบแยกชิ้น จำนวน 4 ชุด และ ชุดป้องกันรังสี พร้อมไทรอยด์คอลล่า แบบชุดยาว จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่ออังคารที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 09:14:25 น. เข้าดู 89 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ (สารหนืดสำหรับผ่าตัดตัดตาต้อกระจกชนิดแผลใหญ่) จำนวน 150 กล่อง

ได้แก่ บริษัท ทีอาร์บี เซอร์เม็ดดิก้า (ประเทศไทย) จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่ออังคารที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 08:48:18 น. เข้าดู 86 ครั้ง

ประกวดราคาซื้อรถเข็นอาหารสแตนเลสติดตั้งมอเตอร์แบบชุดเพลาข้าง จำนวน 10 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อจันทร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 16:21:37 น. เข้าดู 92 ครั้ง

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจวิเคราะห์จอประสาทตาสำหรับต่อกล้องจุลทรรศน์ แขวงทุ่ง

ครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจวิเคราะห์จอประสาทตาสำหรับต่อกล้องจุลทรรศน์  แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร  จำนวน 1 เครื่อง

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อศุกร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 09:15:23 น. เข้าดู 122 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดูแลบำรุงษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนและแบบ CHILLER จำนวน 2 ระบบ โดยวิธีค

ได้แก่ บริษัท อรุณสวัสดิ์ เอ็กซเพรส จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อศุกร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 08:34:17 น. เข้าดู 111 ครั้ง

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องถ่ายภาพมุมตา 360 องศา แบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง

เครื่องถ่ายภาพมุมตา 360 องศา  แบบอัตโนมัติ  จำนวน 1 เครื่อง

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 16:09:44 น. เข้าดู 163 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมความดันและเวลาชนิดไม่สอดใส่ท่อฯ

เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมความดันและเวลาชนิดไม่สอดใส่ท่อฯ

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 14:55:38 น. เข้าดู 98 ครั้ง

ประกาศประกวดราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดแขวนเพดานชนิดหลอดแอลอีดีแบบโคมคู่ จำนวน 2 ชุด

โคมไฟผ่าตัดแขวนเพดานชนิดหลอดแอลอีดีแบบโคมคู่ จำนวน 2 ชุด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 14:49:26 น. เข้าดู 131 ครั้ง

ประกาศประกวดราคาพร้อมเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1.ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) Coenzyme Q10 (Ubidecrenone) 100 mg capsule

2.เอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) Coenzyme Q10 (Ubidecrenone) 100 mg capsule

3.ตารางแสดงวงเงินราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

4.รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเวชภัณฑ์ (ยา) Coenzyme Q10 (Ubidecrenone) 100 mg capsule

สร้างโดย กลุ่มงานเภสัชกรรม เมื่อพุธที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 08:37:53 น. เข้าดู 79 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนสลิงฉุดลิฟท์ จำนวน 2 รายการ

จ้างเปลี่ยนสลิงฉุดลิฟท์ จำนวน 2 รายการ

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่ออังคารที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 13:51:37 น. เข้าดู 119 ครั้ง

ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถรถพยาบาลฉุกเฉิน พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กร

รถพยาบาลฉุกเฉิน พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี        กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คัน  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่ออังคารที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 09:44:44 น. เข้าดู 98 ครั้ง

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อวัสดุการแพทย์ แถบตรวจน้ำตาลในเลือด จำนวน 1 รายการ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อจันทร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 15:22:17 น. เข้าดู 104 ครั้ง

ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ ความสว่างสูง (Laser Projector WUXGA 1000 Lumens) จำน

เนื่องจากชื่อโครงการผิดจาก เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ ความสว่างสูง (Laser Projector WUXGA 1000 Lumens) จำนวน 1 เครื่อง เป็น เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ ความสว่างสูง (Laser Projector WUXGA 10000 Lumens) จำนวน 1 เครื่อง

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อจันทร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 15:13:57 น. เข้าดู 86 ครั้ง