หมวด : จัดชื้อจัดจ้าง

ตารางแสดงวงเงินราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เวชภัณฑ์ (ยา) จำนวน 12 รายการ

จำนวน 12 รายการ

สร้างโดย กลุ่มงานเภสัชกรรม เมื่อจันทร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 14:24:39 น. เข้าดู 0 ครั้ง

ตารางแสดงวงเงินราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เวชภัณฑ์ (ยา) จำนวน 3 รายการ

จำนวน 3 รายการ

สร้างโดย กลุ่มงานเภสัชกรรม เมื่อจันทร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 10:48:06 น. เข้าดู 0 ครั้ง

ร่างเอกสารประกวดราคา Gliclazide 60 mg modified-release tablet

1.ร่างประกาศประกวดราคา

2.ร่างเอกสารประกวดราคา

3.ตารางแสดงวงเงินราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

4.รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

สร้างโดย กลุ่มงานเภสัชกรรม เมื่อจันทร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 10:06:11 น. เข้าดู 0 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องดมยาสลบอิเล็กทรอนิกส์ชนิด 3 แก๊ส จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องดมยาสลบอิเล็กทรอนิกส์ชนิด 3 แก๊ส จำนวน 1 เครื่อง

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อศุกร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 16:47:36 น. เข้าดู 3 ครั้ง

ประกาศยกเลิกประเชิญชวนซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตตั้ง จำนวน 1 รายการ

ประกาศยกเลิกประเชิญชวนซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตตั้ง จำนวน 1 รายการ

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 18:43:37 น. เข้าดู 7 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพัฒนาปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายสำหรับห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพัฒนาปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายสำหรับห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Data Center)  จำนวน 1 รายการ 

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อจันทร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 18:11:45 น. เข้าดู 17 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ Intelligent Network จำนวน 1 ระบบ

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ Intelligent Network  จำนวน 1 ระบบ  

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อจันทร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 18:07:39 น. เข้าดู 15 ครั้ง

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานเวรเปลโรงพยาบาลสงฆ์ จำนวน 1 รายการ

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานเวรเปลโรงพยาบาลสงฆ์ จำนวน 1 รายการ

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อจันทร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 18:04:48 น. เข้าดู 17 ครั้ง

ประกาศประกวดราคาจ้างตรวจด้วยเครื่องมือพิเศษภายนอก จำนวน 2 ประเภท

ประกาศประกวดราคาจ้างตรวจด้วยเครื่องมือพิเศษภายนอก จำนวน 2 ประเภท

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อศุกร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 18:42:23 น. เข้าดู 10 ครั้ง

ประกาศประกวดราคาจ้างซัก อบ รีด จำนวน 1 รายการ

ประกาศประกวดราคาจ้างซัก อบ รีด จำนวน 1 รายการ

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพุธที่ 09 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 19:13:41 น. เข้าดู 31 ครั้ง

ประกาศประกวดราคาจ้างตรวจสิ่งส่งตรวจภายนอก จำนวน 195 รายการ

ประกาศประกวดราคาจ้างตรวจสิ่งส่งตรวจภายนอก จำนวน 195 รายการ

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพุธที่ 09 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 19:12:36 น. เข้าดู 24 ครั้ง

ประกาศประกวดราคาจ้างดูแลรักษาความสะอาด จำนวน 1 รายการ

ประกาศประกวดราคาจ้างดูแลรักษาความสะอาด  จำนวน 1 รายการ

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพุธที่ 09 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 19:11:19 น. เข้าดู 32 ครั้ง

ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 55 รายการ

ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจทางห้องปฏิบัติการ  จำนวน 55 รายการ

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพุธที่ 09 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 12:15:41 น. เข้าดู 23 ครั้ง

ประกาศเผยแพร่ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานเวรเปล จำนวน 1 รายการ

จ้างเหมาบริการพนักงานเวรเปล จำนวน 1 รายการ

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่ออังคารที่ 08 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 19:19:33 น. เข้าดู 23 ครั้ง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จ้างเหมาบริการพนักงานเวรเปล จำนวน 1 รายการ

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่ออังคารที่ 08 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 19:13:51 น. เข้าดู 23 ครั้ง

ประกาศประกวดราคาจ้างดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน และแบบ CHILLER จำนวน 2 ระบบ

ประกาศประกวดราคาจ้างดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน และแบบ CHILLER จำนวน 2 ระบบ

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพุธที่ 02 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 19:04:57 น. เข้าดู 35 ครั้ง

ประกาศประกวดราคาซื้ออาหารคนไข้ งวดที่ 1/2564 จำนวน 6 หมวด

ประกาศประกวดราคาซื้ออาหารคนไข้ งวดที่ 1/2564 จำนวน 6 หมวด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพุธที่ 02 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 18:38:08 น. เข้าดู 26 ครั้ง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

สร้างโดย กลุ่มงานเภสัชกรรม เมื่อพุธที่ 02 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 14:44:20 น. เข้าดู 43 ครั้ง

ประกาศประกวดราคาจ้างดูแลรักษารักษาความปลอดกัย จำนวน 1 รายการ

ประกาศประกวดราคาจ้างดูแลรักษารักษาความปลอดกัย  จำนวน 1 รายการ

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่ออังคารที่ 01 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 20:00:43 น. เข้าดู 28 ครั้ง

ประกาศประกวดราคาซื้อก๊าซออกซิเจนเหลว จำนวน 150,000 ลูกบาศก์เมตร

ซื้อก๊าซออกซิเจนเหลว จำนวน 150,000 ลูกบาศก์เมตร

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่ออังคารที่ 01 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 19:58:37 น. เข้าดู 33 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อชุดเครื่องตรวจใส่เครื่องช่วยฟัง จำวน 1 ชุด

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อชุดเครื่องตรวจใส่เครื่องช่วยฟัง จำวน 1 ชุด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อศุกร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 20:04:34 น. เข้าดู 28 ครั้ง

ประกาศเผยแพร่ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างดูแลรักษาความสะอาด จำนวน 1 รายการ

ประกาศเผยแพร่ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างดูแลรักษาความสะอาด  จำนวน 1 รายการ

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อศุกร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 19:52:42 น. เข้าดู 30 ครั้ง

ประกาศเผยแพร่ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 55 รายการ

ประกาศเผยแพร่ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจทางห้องปฏิบัติการ  จำนวน 55 รายการ

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อศุกร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 19:40:03 น. เข้าดู 30 ครั้ง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่ออังคารที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 18:31:39 น. เข้าดู 52 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ Femtosecond Laser patient interface จำนวน 1 กล่อง (10 อัน)

ได้แก่ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่ออังคารที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 17:22:35 น. เข้าดู 31 ครั้ง

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ Intelligent Network จำนวน 1 ระบบ ครั้งที่ 2

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ Intelligent Network  จำนวน 1 ระบบ  

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพุธที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 16:03:00 น. เข้าดู 53 ครั้ง

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนว

เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 36 ชุด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อจันทร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 15:12:07 น. เข้าดู 48 ครั้ง

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 รายการ

ซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 รายการ

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 15:51:34 น. เข้าดู 62 ครั้ง

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายสำหรับห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Data Center)

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายสำหรับห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Data Center) จำนวน 1 รายการ

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อจันทร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 14:25:01 น. เข้าดู 60 ครั้ง

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเครื่องตรวจใส่เครื่องช่วยฟัง จำนวน 1 ชุด ครั้งที่ 2

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเครื่องตรวจใส่เครื่องช่วยฟัง จำนวน 1 ชุด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อศุกร์ที่ 07 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 11:21:07 น. เข้าดู 56 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องช่วยใสท่อช่วยหายใจชนิดวีดิทัศน์แบบหน้าจอแยกจากด้าม Blade พร้อม B

เครื่องช่วยใสท่อช่วยหายใจชนิดวีดิทัศน์แบบหน้าจอแยกจากด้าม Blade พร้อม Blade หลายขนาดชนิดใช้ครั้งเดียว  จำนวน 1 เครื่อง

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่ออังคารที่ 04 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10:54:13 น. เข้าดู 55 ครั้ง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ประจำปี 2563

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ประจำปี 2563

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อจันทร์ที่ 03 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 17:46:51 น. เข้าดู 65 ครั้ง

ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ Intelligent Network จำนวน 1 ระบบ

ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ Intelligent Network  จำนวน 1 ระบบ  

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 17:40:04 น. เข้าดู 65 ครั้ง

ประกาศเผยแพร่ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างพัฒนาปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายสำหรับห้องคอมพิวเตอร์

ประกาศเผยแพร่ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างพัฒนาปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายสำหรับห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Data Center) จำนวน 1 รายการ

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 16:37:08 น. เข้าดู 57 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ Private Cloud และ VDI 20 license จำนวน 1 ระบบ

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ Private Cloud และ VDI 20 license  จำนวน 1 ระบบ 

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 16:17:46 น. เข้าดู 66 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 8 รายการ

ได้แก่ บริษัท คอสม่า เทรดดิ้ง จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 16:45:33 น. เข้าดู 84 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานโต๊ะทำงานแบบมีลิ้นชัก จำนวน 20 ตัว

ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส เค เพาเวอร์ ทู

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 16:38:13 น. เข้าดู 65 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพุธที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 17:06:47 น. เข้าดู 98 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้ยาระงับปวดด้วยตัวผู้ป่วยเอง (Patient-Controlled Anai

เครื่องควบคุมการให้ยาระงับปวดด้วยตัวผู้ป่วยเอง (Patient-Controlled Anaigesia) จำนวน ๑ เครื่อง

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อศุกร์ที่ 05 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 17:21:37 น. เข้าดู 115 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดค่าสายตา NON CONTACT แบบ MOBILE จำนวน 1 เครื่อง

เครื่องวัดค่าสายตา NON CONTACT แบบ MOBILE  จำนวน 1 เครื่อง  

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อศุกร์ที่ 05 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 17:17:17 น. เข้าดู 110 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องมือตรวจจอประสาทตา indirect ophthalmoscope จำนวน 1 เครื่อง

เครื่องมือตรวจจอประสาทตา indirect ophthalmoscope จำนวน 1 เครื่อง

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อศุกร์ที่ 05 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 17:14:49 น. เข้าดู 132 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพชนิดซับซ้อน จำนวน 1 เครื่อ

เครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพชนิดซับซ้อน จำนวน 1 เครื่อง

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพฤหัสบดีที่ 04 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 17:20:05 น. เข้าดู 106 ครั้ง

ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ น้ำยาไตเทียม จำนวน 2 รายการ

วัสดุการแพทย์ น้ำยาไตเทียม จำนวน 2 รายการ

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพฤหัสบดีที่ 04 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 17:16:16 น. เข้าดู 95 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เลนส์ส่องตรวจแบบ HOPKINS จำนวน 4 ชิ้น

ได้แก่ บริษัท โกสินทร์เวชภัณฑ์ จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพุธที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10:52:33 น. เข้าดู 102 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ

ได้แก่ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพุธที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10:46:50 น. เข้าดู 103 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการคัดเลือกการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้อง Negative Pressure จำนวน 1 รายการ

ผู้ชนะการคัดเลือกการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้อง Negative Pressure จำนวน 1 รายการ

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่ออังคารที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09:10:14 น. เข้าดู 115 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ ถุงมือไนไตร จำนวน 3 ขนาด

ได้แก่ บริษัท โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 15:18:47 น. เข้าดู 104 ครั้ง

ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อชุดโต๊ะตรวจหู คอ จมูก จำนวน 1 ชุด

ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อชุดโต๊ะตรวจหู คอ จมูก  จำนวน 1 ชุด  

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 11:54:54 น. เข้าดู 110 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดแปลงสัญญาณภาพเอ็กซเรย์เป็นภาพดิจิตอล ชนิดไร้สาย จำนวน 1 ชุด

ชุดแปลงสัญญาณภาพเอ็กซเรย์เป็นภาพดิจิตอล ชนิดไร้สาย จำนวน 1 ชุด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่ออังคารที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 16:38:22 น. เข้าดู 132 ครั้ง

ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อชุดเครื่องตรวจใส่เคร่องช่วยฟัง จำนวน 1 ชุด

ชุดเครื่องตรวจใส่เคร่องช่วยฟัง จำนวน 1 ชุด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่ออังคารที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13:25:08 น. เข้าดู 117 ครั้ง

ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ น้ำยาไตเทียม จำนวน 2 รายการ

ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ น้ำยาไตเทียม จำนวน 2 รายการ  

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 17:21:07 น. เข้าดู 118 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 16 รายการ

ได้แก่ บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อศุกร์ที่ 08 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 16:11:59 น. เข้าดู 147 ครั้ง

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ Intelligent Network จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อศุกร์ที่ 08 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 15:33:32 น. เข้าดู 133 ครั้ง

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อ ประจำปี 2563

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อน้ำยาไตเทียม จำนวน 2 รายการ

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่ออังคารที่ 05 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 18:41:10 น. เข้าดู 158 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการสอบเทียบและบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ค่าบริการสอบเทียบและบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 18:21:05 น. เข้าดู 141 ครั้ง

ประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ผ่าตัดท่อน้ำตาด้านใน (ENDO DACROCYSTORHINOSTOMY) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีประกว

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพุธที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 15:25:43 น. เข้าดู 153 ครั้ง

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ Private Cloud และ VDI 20 license จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีประกวดร

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพุธที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 15:16:14 น. เข้าดู 145 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจการทำงานของหัวใจพร้อมเชื่อมกับ e-phis จำนวน 1 เค

ได้แก่ บริษัท เอ็มดี เฮลท์แคร์ จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่ออังคารที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 14:05:06 น. เข้าดู 146 ครั้ง

ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิยวเตอร์ Private Cloud และ VDI 20 license จำนวน 1 ระบบ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อจันทร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 10:39:59 น. เข้าดู 125 ครั้ง

ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิยวเตอร์ Intelligent Network จำนวน 1 ระบบ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อจันทร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 10:25:44 น. เข้าดู 139 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 13 รายการ

ได้แก่  บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อศุกร์ที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 16:38:33 น. เข้าดู 143 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ TOTAL PLUS 25+10K VALVE WD จำนวน 10 ชิ้น

ได้แก่ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อศุกร์ที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 16:27:13 น. เข้าดู 116 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ

ได้แก่ บริษัท เดอะ อินฟินิตี้ ดาต้า จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 11:52:28 น. เข้าดู 138 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) Canagliflozin 100 mg film-coated tablet

ได้แก่บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด

สร้างโดย กลุ่มงานเภสัชกรรม เมื่อพุธที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 14:03:19 น. เข้าดู 130 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเตียงไฟฟ้า จำนวน 6 เตียง

เตียงไฟฟ้า จำนวน 6 เตียง 

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อจันทร์ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 13:41:57 น. เข้าดู 154 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็

ได้แก่ บริษัท เน็กซ์ วิชั่น เทคโนโลยี จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อจันทร์ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 10:35:45 น. เข้าดู 196 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำรวม ชั้น 1 และ ชั้น 2 อาคาร 90 ปี สมเด็จพระบรมราชชนนี โรงพยาบ

ได้แก่ บริษัท เอกฤดี จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อจันทร์ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 09:57:19 น. เข้าดู 189 ครั้ง

ประกวดราคาซื้อชุดโต๊ะตรวจหู คอ จมูก จำนวน 1 ชุด

ชุดโต๊ะตรวจหู คอ จมูก จำนวน 1 ชุด  ชุด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อจันทร์ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 09:53:57 น. เข้าดู 167 ครั้ง

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเครื่องตรวจใส่เครื่องช่วยฟัง จำนวน 1 ชุด

ชุดเครื่องตรวจใส่เครื่องช่วยฟัง จำนวน 1 ชุด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อศุกร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 17:38:49 น. เข้าดู 148 ครั้ง

ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 37 รายการ

ยกเลิกประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์  จำนวน 37 รายการ

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพฤหัสบดีที่ 02 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 15:24:30 น. เข้าดู 173 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเก้าอี้พนักพิงทรงสูง จำนวน 7 ตัว

ซื้อเก้าอี้พนักพิงทรงสูง จำนวน 7 ตัว

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่ออังคารที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 18:15:34 น. เข้าดู 157 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ เจลล้างมือชนิดไม่ต้องใช้น้ำ (1 ขวด บรรจุ 1,000 ml) จำนวน 200 ข

ได้แก่ บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่ออังคารที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 16:29:40 น. เข้าดู 173 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อระบบจัดเก็บและส่งภาพทางการแพทย์ (PACS) จำนวน 1 รายการ

ผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อระบบจัดเก็บและส่งภาพทางการแพทย์ (PACS) จำนวน 1 รายการ

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่ออังคารที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 15:01:23 น. เข้าดู 180 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจติดตามการทำงานของหัวใจ 48 ชั่วโมง จำน

ได้แก่ บริษัท เมดิทอป จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่ออังคารที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10:24:09 น. เข้าดู 165 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงแบบหิ้วถือ จำนวน 1 เครื่อ

เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงแบบหิ้วถือ จำนวน 1 เครื่อง

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อศุกร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 17:31:25 น. เข้าดู 167 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือช่วยถ่างแผลสำหรับการผ่าตัด จำนวน 1 ชุด

ชุดเครื่องมือช่วยถ่างแผลสำหรับการผ่าตัด จำนวน 1 ชุด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อศุกร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 16:57:25 น. เข้าดู 159 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องจี้และตัดด้วยก๊าซอาร์กอน จำนวน 1 เครื่อง

เครื่องจี้และตัดด้วยก๊าซอาร์กอน  จำนวน 1 เครื่อง  

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อศุกร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 16:23:07 น. เข้าดู 151 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผักและผลไม้ปลอดภัย งวดที่ 2 /2563 จำนวน 71 รายการ

ผักและผลไม้ปลอดภัย งวดที่ 2 /2563  จำนวน 71 รายการ

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 19:18:46 น. เข้าดู 153 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ HARMONIC ACE PLUS 36 CM จำนวน 5 ชิ้น/กล่อง

ได้แก่ บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 15:18:54 น. เข้าดู 168 ครั้ง

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 14:32:26 น. เข้าดู 164 ครั้ง

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพุธที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10:44:42 น. เข้าดู 166 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้ออาหารคนไข้ งวดที่ 2/2563 จำนวน 6 หมวด

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้ออาหารคนไข้ งวดที่ 2/2563 จำนวน 6 หมวด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่ออังคารที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 17:52:28 น. เข้าดู 187 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องเลเซอร์รักษาโรคต้อหินทั้งชนิดมุมปิดและมุมเปิด พร้อมฟังก์ชั่นยิ

เครื่องเลเซอร์รักษาโรคต้อหินทั้งชนิดมุมปิดและมุมเปิด พร้อมฟังก์ชั่นยิงรักษาตะกอนน้ำวุ้นตาได้ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร  จำนวน 1 เครื่อง  

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่ออังคารที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 16:00:42 น. เข้าดู 163 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) Metformin hydrochloride 500 mg film-coated tablet

ได้แก่บริษัท พรอสฟาร์มา จำกัด

สร้างโดย กลุ่มงานเภสัชกรรม เมื่ออังคารที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 15:06:02 น. เข้าดู 176 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาโปรแกรม Antivirus จำนวน 1 รายการ

จ้างบำรุงรักษาโปรแกรม Antivirus จำนวน 1 รายการ

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 19:19:56 น. เข้าดู 134 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อรถเข็นอาหารสแตนเลสติดตั้งมอเตอร์แบบชุดเพลาข้าง จำนวน 10 คัน

ได้แก่ บริษัท เคพี ดีไวส์ เซอร์วิส จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 16:30:54 น. เข้าดู 139 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 17 รายการ

ได้แก่ บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อศุกร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10:39:14 น. เข้าดู 156 ครั้ง

ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศยกเลิกประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สร้างโดย กลุ่มงานเภสัชกรรม เมื่อพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10:54:04 น. เข้าดู 149 ครั้ง

ประกาศประกวดราคาซื้อเตียงไฟฟ้า จำนวน 6 เตียง

ประกาศประกวดราคาซื้อเตียงไฟฟ้า จำนวน 6 เตียง

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพุธที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 17:40:36 น. เข้าดู 143 ครั้ง

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 37 รายการ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม

ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 37 รายการ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่ออังคารที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 18:54:56 น. เข้าดู 202 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องกำจัดจุลชีพและกลิ่นจากการตรวจอุจจาระ (Sto

ได้แก่ บริษัท ซายน์เทค จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อศุกร์ที่ 06 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10:00:47 น. เข้าดู 159 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องขูดหินปูนไฟฟ้า จำนวน 4 เครื่อง และ ชุดอุด

ได้แก่ 

1. บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 

2. บริษัท แอคคอร์ดคอร์ปอเรชั่น จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อศุกร์ที่ 06 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09:24:59 น. เข้าดู 142 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น จำนวน 1 ตัว

ได้แก่ บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อศุกร์ที่ 06 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09:00:30 น. เข้าดู 183 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารชนิดช่องใส่เครื่องมือขนาดใหญ่และให้ภาพรายละเอียดสูง

ได้แก่ บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อศุกร์ที่ 06 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08:55:56 น. เข้าดู 134 ครั้ง

ประกาศประกวดราคาซื้ออาหารคนไข้ งวดที่ 2/2563 จำนวน 6 หมวด

ประกาศประกวดราคาซื้ออาหารคนไข้ งวดที่ 2/2563 จำนวน 6 หมวด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพฤหัสบดีที่ 05 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 15:13:34 น. เข้าดู 183 ครั้ง

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถเข็นอาหารสแตนเลสติดตั้งมอเตอร์แบบชุดเพลาข้าง จำนวน 10 คัน ด้วยวิธีประกว

ตามเอกสารแนบ

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพุธที่ 04 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 11:00:11 น. เข้าดู 175 ครั้ง

ประกาศประกวดราคาพร้อมเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) Metformin โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

1.ประกาศประกวดราคา

2.เอกสารประกสดราคา

3.รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

4.ตารางแสดงวงเงิน

สร้างโดย กลุ่มงานเภสัชกรรม เมื่อพุธที่ 04 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10:50:39 น. เข้าดู 198 ครั้ง

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 37 รายการ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 16:03:43 น. เข้าดู 202 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์จอประสาทตาสำหรับต่อกล้องจุลทรรศน์ จำนวน 1 เครื่อง

เครื่องตรวจวิเคราะห์จอประสาทตาสำหรับต่อกล้องจุลทรรศน์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร  จำนวน 1 เครื่อง

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่ออังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 13:48:31 น. เข้าดู 169 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต จำนวน 1 คัน

ซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต จำนวน 1 คัน

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่ออังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 13:44:47 น. เข้าดู 164 ครั้ง