• perm_phone_msg+(02) 6409537

พิธีมงคลสมรสหมู่ (เวลาเช้า 06.30 - 09.00 น.)

พิธีมงคลสมรสหมู่ (เวลาเช้า 06.30 - 09.00 น.)
- ให้บริการวันละ 20 คู่
- ให้บริการพิธีหลั่งน้ำสังข์ วันละ 6 คู่
อัตราค่าบริการพิธีมงคลสมรสหมู่
- ค่าภัตตาหารพระ 9 รูป ค่าสถานที่ 2,000 บาท (ไม่หลั่งน้ำสังข์)
- ค่าภัตตาหารพระ 9 รูป ค่าสถานที่ 4,900 บาท (มีหลั่งน้ำสังข์ที่หอฉัน+อุปกรณ์)
- ค่าภัตตาหารพระ 9 รูป ค่าสถานที่ 6,400 บาท (มีหลั่งน้ำสังข์ที่ห้องพิธีสงฆ์+อุปกรณ์)
- ค่าสั่งดอกไม้ถวายพระ 9 กำราคา 450 บาท
อุปกรณ์พิธีมงคลสมรสที่บ่าว-สาวต้องเตรียม
- ดอกไม้, ธูป, เทียน ซองปัจจัยถวายพระสงฆ์ อย่างละ 9 ชุด
อาหารเช้าสำหรับจัดเลี้ยง
- มีเฉพาะกาแฟหรือโอวัลติน และขนม 2 อย่าง ชุดละ 50 บาท (สั่งจองล่วงหน้า 15 วัน)
ขั้นตอนพิธีมงคลสมรสหมู่ (เวลา เช้า 06.30)
07.00 น.
- พระสงฆ์มาถึงหอฉัน เจ้าบ่าว-เจ้าสาว ถวายภัตตาหารพระสงฆ์
07.30 น.– 08.00 น.
- เจ้าบ่าว-เจ้าสาว รับศีล
- เจ้าบ่าว-เจ้าสาว ถวายดอกไม้ธูปเทียนและปัจจัยแด่พระสงฆ์ 9 รูป
- พระสงฆ์ให้พร ประพรมน้ำมนต์พระพุทธมนต์ เจ้าบ่าว-เจ้าสาวทีละคู่
- เจ้าบ่าว-เจ้าสาว ที่ทำพิธีหลั่งน้ำสังข์ให้ทำพิธีตามห้องที่จองไว้
09.00 น.
- เสร็จพิธีมงคลสมรสเช้า
ขั้นตอนพิธีมงคลสมรสเดี่ยว (เวลา เช้า 06.30)
09.30 น.
- เจ้าบ่าว-เจ้าสาว มาถีงห้องพิธี (ถ้ามีพิธีหมั้นต้องทำให้เสร็จก่อนเวลา 10.15 น.)
10.30 น.
- พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
11.00 น.
- เจ้าบ่าว-เจ้าสาว ถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ 9 รูป เสร็จแล้วถวายดอกไม้ธูป เทียน จตุปัจจัยไทยธรรม พระสงฆ์ให้พร ประพรมน้ำพระพุทธมนต์
11.30 น.
- ทำพิธีหลั่งน้ำสังข์ เสร็จพิธีเวลา 12.00 น.