ผู้บริหารบริษัท CBRE Thailand นำเงินมาบริจาคให้โรงพยาบาลสงฆ์ จำนวน 50,000 บาท รับมอบโดย นายแพทย์รัฐดำรง ธรรมโชติ รองผู้อำนวยการ

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ผู้บริหารบริษัท CBRE Thailand นำเงินมาบริจาคให้โรงพยาบาลสงฆ์ จำนวน 50,000 บาท รับมอบโดย นายแพทย์รัฐดำรง ธรรมโชติ รองผู้อำนวยการ

กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมบริจาคเงินให้โรงพยาบาลสงฆ์ จำนวน 5,000 บาท

วันที่ 2 ตุลาคม 2562 กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมบริจาคเงินให้โรงพยาบาลสงฆ์ จำนวน 5,000 บาท

โรงพยาบาลสงฆ์สนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์ ให้ตึกสงฆ์อาพาธโรงพยาบาลเครือข่าย

โรงพยาบาลสงฆ์สนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์ ให้ตึกสงฆ์อาพาธโรงพยาบาลเครือข่าย "การอุปัฏฐากพระสงฆ์อาพาธ ภายใต้หลักพระธรรมวินัย" โดย นายแพทย์ชำนิ จิตตรีประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562 ณ วิหาร โรงพยาบาลสงฆ์

บริจาคเครื่องมือแพทย์

คุณกิตตินันท์ สำรวจรวมผล และครอบครัว บริจาคเครื่องมือแพทย์และของใช้ สำหรับพระสงฆ์ แด่พระภิกษุอาพาธ เครื่องผลิตออกซิเจน จำนวน 1 เครื่อง เตียงผู้ป่วยปรับระบบไฟฟ้า จำนวน 6 เตียง ผ้าไตรจีวร คละสี /ขนาด จำนวน 20ผืน ที่วางล้างคู่พร้อมอ่าง จำนวน 2 ชุด โดย นพ.รัฐดำรง ธรรมโชติ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์พร้อมคณะ เป็นตัวแทนรับมอบ เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562

มออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลพิธีบรมราชาภิเษก

นพ.ชำนิ จิตตรีประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ นำคณะแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีพระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกาเข้ารับการตรวจรักษาโรคทั่วไป (วัดBP ตรวจ DTX) -ตรวจคัดกรองทางจักษุ -ตรวจทางทันตกรรม -สาธิตและฝึกปฏิบัติ CPR เบื้องต้น -ให้คำปรึกษาด้านโภชนาการ -ถวายถังขยะลดโลกร้อน จำนวน ๔ ใบ -ถวายเครื่องวัดความดันโลหิต จำนวน ๑ เครื่องไว้ประจำวัด และร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจทำความสะอาด และดูแลสิ่งแวดล้อมบริเวณโดยรอบวัดในเขตสังฆาวาส เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๒ ณ วัดชนะสงคราม(บางลำพู) กรุงเทพมหานคร

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสาเยี่ยมพระสงฆ์อาพาธ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยเยี่ยมและถวายน้ำปานะแก่พระสงฆ์อาพาธ

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสาเยี่ยมพระสงฆ์อาพาธ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยเยี่ยมและถวายน้ำปานะแก่พระสงฆ์อาพาธ พร้อมทั้งเยี่ยมชมหออภิบาลคุณภาพชีวิต สำหรับดูแลพระสงฆ์ในบั้นปลายของชีวิต >>>โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์พร้อมด้วยผู้บริหารกรมการแพทย์ นายแพทย์ชำนิ จิตตรีประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ พร้อมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ รพ.สงฆ์ ต้อนรับ ณ โรงพยาบาลสงฆ์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 facebook

คณะผู้บริหารข้าราชการ เจ้าหน้าที่ บุคลากรทุกฝ่าย ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นพ.ชำนิ จิตตรีประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ พร้อมคณะผู้บริหารข้าราชการ เจ้าหน้าที่ บุคลากรทุกฝ่าย ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน ณ ลานอเนกประสงค์ข้างหอฉัน โรงพยาบาลสงฆ์

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด ร่วมบริจาคเงินให้ โรงพยาบาลสงฆ์ จำนวน ๔๑,๐๐๐ บาท

วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด ร่วมบริจาคเงินให้ โรงพยาบาลสงฆ์ จำนวน ๔๑,๐๐๐ บาท พร้อมของอุปโภค-บริโภค รับมอบโดย นพ.รัฐดำรง ธรรมโชติ รองผู้อำนวยการ

การอภิปรายกลุ่ม เรื่อง “ การใช้กัญชาทางการแพทย์ ” โดย โรงพยาบาลสงฆ์

โรงพยาบาลสงฆ์ จัดอบรมการอภิปรายกลุ่ม เรื่อง “ การใช้กัญชาทางการแพทย์ ” โดย รศ.ดร.มนุพัศ โลหิตนาวี และ ผศ.อรรัตน์ โลหิตนาวี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ดำเนินการอภิปราย โดย ภญ.ปริญดา พีรธรรมมานนท์ หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลสงฆ์ ณ ห้องประชุมสลากกินแบ่งรัฐบาล ชั้น 9 โรงพยาบาลสงฆ์ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม มอบเงินให้โรงพยาบาลสงฆ์ จำนวน 439,743.68 บาท

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม " โครงการเทศน์มหาชาติ เนื่องในโอกาสครบ 60ปี แห่งการสถาปนาโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย" มอบเงินให้โรงพยาบาลสงฆ์ เพื่อนำไปใช้กับผู้ป่วยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษา จำนวน 439,743.68 บาท โดยคุณจิราภรณ์ ศรไชย รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาลเป็นตัวแทนของโรงพยาบาลสงฆ์รับมอบเงิน เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562

ประชุมวิชาการโรงพยาบาลสงฆ์ ประจำปี 2562 "การอุปัฏฐากพระสงฆ์อาพาธถายใต้หลักพระธรรมวินัย" ระหว่างวันที่ 3-5 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวน

ประชุมวิชาการโรงพยาบาลสงฆ์ ประจำปี 2562 "การอุปัฏฐากพระสงฆ์อาพาธถายใต้หลักพระธรรมวินัย" ระหว่างวันที่ 3-5 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวน www.facebook

กลุ่มงานเภสัชกรรม และประชาชนทั่วไป ร่วมกันสวดมนต์เจริญภาวนา ทุกวันพระ ณ วิหาร โรงพยาบาลสงฆ์

เมื่อวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562 นพ.ชำนิ จิตตรีประเสริฐ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานเภสัชกรรม และประชาชนทั่วไป ร่วมกันสวดมนต์เจริญภาวนา ทุกวันพระ ณ วิหาร โรงพยาบาลสงฆ์

เมื่อ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นางสาวจิราภรณ์ ศรไชย รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาลโรงพยาบาลสงฆ์ พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานตึกสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาลสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

เมื่อ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นางสาวจิราภรณ์ ศรไชย รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาลโรงพยาบาลสงฆ์ พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานตึกสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาลสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดย นพ.เฉลียว สัตมัย รองผู้อำนวยการด้านกิจกรรมพิเศษ โรงพยาบาลสุรินทร์ พร้อมคณะให้การต้อนรับ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกันในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ ด้านการดูแลสุขภาพพระภิกษุสามเณรอาพาธภายใต้หลักพระธรรมวินัย และเพื่อเป็นการสร้างภาคีเครือข่ายการดูแลสุขภาพพระสงฆ์สามเณรทั่วประเทศ ณ โรงพยาบาลสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

กลุ่มใจประสานใจ โดยครูต้อย (จักริน พรหมมินทร์) ครูโอปอ (พชรพล ไขแสง) และนทพ.ประชา เลาหชัยได้ร่วมกัน จัดคอนเสิร์ตการกุศล เพื่อ จัดตั้งกองทุน "จับไมค์ได้บุญ" เพื่อพระสงฆ์-สามเณรอาพาธ

วันที่ 19 เมษายน 2562 กลุ่มใจประสานใจ โดยครูต้อย (จักริน พรหมมินทร์) ครูโอปอ (พชรพล ไขแสง) และนทพ.ประชา เลาหชัยได้ร่วมกัน จัดคอนเสิร์ตการกุศล เพื่อ จัดตั้งกองทุน "จับไมค์ได้บุญ" เพื่อพระสงฆ์-สามเณรอาพาธ ได้รับยอดเงินบริจาคโดยไม่หักค่าใช้จ่ายจำนวน 185,000 บาท และนำมามอบแก่โรงพยาบาลสงฆ์ โดย นายแพทย์ทัศนพงศ์ ไพรินทร์ รองผู้อำนวยการ เป็นผู้รับมอบ

คุณอำไพ ปทุมเจริญผล ร่วมบริจาคเงินบำรุงโรงพยาบาลสงฆ์

วันพุธที่ 24 เมษายน 2562 คุณอำไพ ปทุมเจริญผล ร่วมบริจาคเงินให้โรงพยาบาลสงฆ์ จำนวน 1,000,000 บาท รับมอบโดย นายแพทย์สมเกียรติ เกษมธรรมคุณหัวหน้ากลุ่มงานศัลยศาสตร์

บริษัทสินทรัพย์ประกันภัย ร่วมบริจาคน้ำดื่ม ให้แก่โรงพยาบาลสงฆ์

วันที่ 9 เมษายน 2562 บริษัทสินทรัพย์ประกันภัย ร่วมบริจาคน้ำดื่ม ให้แก่โรงพยาบาลสงฆ์ จำนวน 2,400 ขวด รับมอบโดย นพ.ทัศนพงศ์ ไพรินทร์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์

รายการคุยเฟื่องเรื่องโอสถ ร่วมกับ เวชพงศ์โอสถ มอบยาแก้ไอพร้อมเงินสมทบทุนให้แก่โรงพยาบาลสงฆ์

วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562 รายการคุยเฟื่องเรื่องโอสถ ร่วมกับ เวชพงศ์โอสถ ได้มอบยาแก้ไอผสมมะขามป้อมมาลัคคาแสงสว่างตราค้างคาว จำนวน 3,000 ขวด พร้อมเงินสมทบทุน 30,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลสงฆ์ โดยมี นายแพทย์ชำนิ จิตตรีประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ เป็นผู้รับมอบ

บริษัท ยูนิ.ชาร์ม (ประเทศไทย) จำกัด มอบ Gift Set ผ้าอ้อมสำเร็จรูป

วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562 บริษัท ยูนิ.ชาร์ม (ประเทศไทย) จำกัด มอบ Gift Set ผ้าอ้อมสำเร็จรูป ให้แก่โรงพยาบาลสงฆ์ โดยมี นายแพทย์ชำนิ จิตตรีประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ เป็นผู้รับมอบ

โรงพยาบาลสงฆ์ ได้ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจรักษาโรคและตรวจคัดกรองต้อกระจก ต้อหิน ให้กับคณะเจ้าอาวาสใหม่ คณะสงฆ์หนกลาง รุ่นที่ 23 ประจำปี 2562 ณ วัดพิชยญาติการาม เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

วันที่ 8-15 มีนาคม 2562 โรงพยาบาลสงฆ์ ได้ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ตรวจรักษาโรค และตรวจคัดกรองต้อกระจก ต้อหิน ให้กับคณะเจ้าอาวาสใหม่ คณะสงฆ์หนกลาง รุ่นที่ 23 ประจำปี 2562 จำนวน 285 รูป ณ วัดพิชยญาติการาม เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

คณะเจ้าอาวาสใหม่ คณะสงฆ์หนกลาง รุ่นที่23 ปี 2562 ได้มอบเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ (AED) และเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) รวมราคา 194,300 บาท ให้กับโรงพยาบาลสงฆ์ ณ.วัดพิชยญาติการาม เขตคลองสาน กรุงเทพฯ

วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 คณะเจ้าอาวาสใหม่ คณะสงฆ์หนกลาง รุ่นที่23 ปี 2562 ได้มอบเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ (AED) และเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) รวมราคา 194,300 บาท ให้กับโรงพยาบาลสงฆ์ ณ.วัดพิชยญาติการาม เขตคลองสาน กรุงเทพฯ

กิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อสังคม SCG Smiling มอบหมอนโดนัท ให้แก่โรงพยาบาลสงฆ์

วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 กิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อสังคม SCG Smiling ได้มอบ หมอนโดนัทป้องกันแผลกดทับ 100 ชิ้น ให้แก่โรงพยาบาลสงฆ์

มูลนิธิเขมไชย รสานนท์ มอบเครื่องวัดความดันอัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง ให้แก่โรงพยาบาลสงฆ์

วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 มูลนิธิเขมไชย รสานนท์ มอบเครื่องวัดความดันอัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง ให้แก่โรงพยาบาลสงฆ์ รับมอบโดย นายแพทย์สุพจน์ ตันติสุวณิชย์กุล หัวหน้ากลุ่มงานอายุรศาสตร์

คุณประสิทธิ พรหมณะและคุณสุปาณี ศรศาสตร์ ร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุน บำรุงภัตตาหาร,เวชภัณฑ์,โลหิต,ค่ายา,ทั่วไป แด่พระภิกษุ – สามเณร อาพาธ

วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 คุณประสิทธิ พรหมณะและคุณสุปาณี ศรศาสตร์ ร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุน บำรุงภัตตาหาร,เวชภัณฑ์,โลหิต,ค่ายา,ทั่วไป แด่พระภิกษุ – สามเณร อาพาธ จำนวนเงิน 500,000 บาท โดยนายแพทย์ทัศนพงศ์ ไพรินทร์ รองผู้อำนวยการ เป็นตัวแทนในการรับมอบ

ศูนย์วิปัสสนามูลนิธิโพธิวัณณา นำโดย ดร.แม่ชีณัฐญาวรรณ – ดร.จันทร์เพ็ญ – คุณนิภา พร้อมคณะญาติมิตรมูลนิธิโพธิวัณณา

วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ศูนย์วิปัสสนามูลนิธิโพธิวัณณา นำโดย ดร.แม่ชีณัฐญาวรรณ – ดร.จันทร์เพ็ญ – คุณนิภา พร้อมคณะญาติมิตรมูลนิธิโพธิวัณณา ร่วมทำบุญให้โรงพยาบาลสงฆ์ จำนวนเงิน 100,000 บาท

สมาคมเพื่อนไทย – อิตาลี ร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนค่ารักษาพยาบาล พระภิกษุ – สามเณร อาพาธ

วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562 สมาคมเพื่อนไทย – อิตาลี ร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนค่ารักษาพยาบาล พระภิกษุ – สามเณร อาพาธ แก่โรงพยาบาลสงฆ์ จำนวน 100,000 บาท

สหกรณ์ออมทรัพย์เอไอเอส จำกัด ร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนค่ารักษาพยาบาล พระภิกษุ-สามเณร อาพาธ

วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์เอไอเอส จำกัด ร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนค่ารักษาพยาบาล พระภิกษุ-สามเณร อาพาธ แก่โรงพยาบาลสงฆ์ จำนวน 107,199.25 บาท รับมอบโดย รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์

อธิบดีกรมปศุสัตว์ ถวายกระเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์อาพาธ

วันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ถวายกระเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์อาพาธ

บริษัท ฉัตรหลวง2005 จำกัด และ บริษัในเครือ

วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561 บริษัท ฉัตรหลวง2005 จำกัด และ บริษัในเครือ บริจาคเงิน 1,000,000 บาท รับมอบโดย นายแพทย์ทัศนพงศ์ ไพรินทร์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์

บริษัท อินสตาวอช (ประเทศไทย) จำกัด และผู้ร่วมบริจาค โครงการ อินสตาวอช ชวนทำดี “ ล้างรถ ได้บุญ “

วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2561 บริษัท อินสตาวอช (ประเทศไทย) จำกัด และผู้ร่วมบริจาค โครงการ อินสตาวอช ชวนทำดี “ ล้างรถ ได้บุญ “ มอบเงินบริจาคให้ โรงพยาบาลสงฆ์ จำนวนเงิน 17,660 บาท

พล.ต.ท.นเรศ นันทโชติ รองจเรตำรวจแห่งชาติบริจาคเงินให้โรงพยาบาลสงฆ์

วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2561 พล.ต.ท.นเรศ นันทโชติ รองจเรตำรวจแห่งชาติบริจาคเงินให้โรงพยาบาลสงฆ์ 20,000 บาท รับมอบโดย นายแพทย์สมเกียรติ เกษมธรรมคุณหัวหน้ากลุ่มงานศัลยศาสตร์

บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ บริจาคเงินและผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ให้โรงพยาบาลสงฆ์

วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ บริจาคเงินและผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ให้โรงพยาบาลสงฆ์ รวมเป็นเงินจำนวน 50,000 บาท

โครงการมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางธุรกิจ โดย คุณนาค ศิริระพร และคุณสุทัศน์ เลิศรัตนชัยกิจ ได้บริจาคเงินเพื่อสมทบทุนซื้อเครื่อมือแพทย์ให้โรงพยาบาลสงฆ์

วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 โครงการมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางธุรกิจ โดย คุณนาค ศิริระพร และคุณสุทัศน์ เลิศรัตนชัยกิจ ได้บริจาคเงินเพื่อสมทบทุนซื้อเครื่อมือแพทย์ให้โรงพยาบาลสงฆ์ จำนวน 100,000 บาท โรงพยาบาลสงฆ์ ขออนุโมธนาบุญ

คุณวงค์ศิริ ทัดท่าทราย ได้บริจาคเงินเพื่อรักษาพระภิกษุ-สามเณรอาพาธ

วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561 จำนวน 1,000,000บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) รับมอบโดย นายแพทย์ชำนิ จิตตรีประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์

ผศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี พร้อมคณะอาจารย์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ร่วมบริจาคทำบุญเพื่อพระภิกษุสามเณรอาพาธโรงพยาบาลสงฆ์

วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ผศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี พร้อมคณะอาจารย์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ร่วมบริจาคทำบุญเพื่อพระภิกษุสามเณรอาพาธโรงพยาบาลสงฆ์ เป็นจำนวนเงิน 20,000 บาทถ้าน ในโอกาสวันคล้ายวันเกิด

พระครูมงคลขันตยาลังการ (หงษ์ )วัดบ้านเก่า ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี มอบเงินให้โรงพยาบาลสงฆ์

วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561 พระครูมงคลขันตยาลังการ (หงษ์ )วัดบ้านเก่า ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี มอบเงินให้โรงพยาบาลสงฆ์ เป็นเงิน จำนวน 100,000 บาท ( หนึ่งแสนบาทถ้วน ) นายแพทย์ชำนิ จิตตรีประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ เป็นผู้รับมอบ

ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) ได้บริจาคเงินเพื่อรักษาพระภิกษุ-สามเณร

วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) ได้บริจาคเงินเพื่อรักษาพระภิกษุ-สามเณร อาพาธจำนวน 14,000 บาท ( หนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน ) โดย นายแพทย์รัฐดำรง ธรรมโชติ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ เป็นผู้รับมอบ

รับบริจาคเงินสมทบทุน " ทุนพระยาสุนทรลิขิต และ คุณหญิงระเบียบ โปตระนันทน์ ณ.โรงพยาบาลสงฆ์

วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 นางพัดชา โอภาสทิพากร สมทบ " ทุนพระยาสุนทรลิขิต และ คุณหญิงระเบียบ โปตระนันทน์ " จำนวนเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท นางสาวยิ่งพรรณ พฤกษยาชีวะ สมทบ " ทุนพระยาสุนทรลิขิต และ คุณหญิงระเบียบ โปตระนันทน์ " จำนวนเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท รับมอบโดย นายแพทย์ชำนิ จิตตรีประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์

นักศึกษาหลักสูตร AEC2 และคณะ ร่วมบริจาคเงินพร้อมปัจจัย ให้แก่โรงพยาบาลสงฆ์ เพื่อสาธารณกุศล

วันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2561 นักศึกษาหลักสูตร AEC2 และคณะ ร่วมบริจาคเงิน ๖๙,๐๐๐ บาท พร้อมปัจจัย ให้แก่โรงพยาบาลสงฆ์ เพื่อสาธารณกุศล รับมอบโดย นายแพทย์ทัศนพงศ์ ไพรินทร์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์

มูลนิธิ กิตติ จิตรา ชินธรรมมิตร ได้ร่วมบริจาคเงินบำรุงโรงพยาบาลสงฆ์

วันอังคาร ที่ 9 ตุลาคม 2561 มูลนิธิ กิตติ จิตรา ชินธรรมมิตร ได้ร่วมบริจาคเงิน จำนวน 200.000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) ให้แก่โรงพยาบาลสงฆ์ โดย นายแพทย์สมเกียรติ เกษมธรรมคุณ เป็นตัวแทนรับมอบ ณ โรงพยาบาลสงฆ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ พร้อมคณะเข้ากราบถวายเครื่องสักการะเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์

วันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2561 นายแพทย์ชำนิ จิตตรีประเสริฐ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ พร้อมคณะเข้ากราบถวายเครื่องสักการะเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม ประธานอำนวยการสงฆ์โรงพยาบาลสงฆ์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ณ วัดไตรมิตรวิทยาราม กรุงเทพมหานคร

พร้อมคณะผู้บริหาร บุคลากรร่วมกันทำกิจกรรมตามโครงการจิตอาสา

วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561 นายแพทย์ชำนิ จิตตรีประเสริฐ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ พร้อมคณะผู้บริหาร บุคลากรร่วมกันทำกิจกรรมตามโครงการจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจพร้อมกับโรงพยาบาลทั่วประเทศ ณ บริเวณพื้นที่รอบ โรงพยาบาลสงฆ์