ข่าวสารกิจกรรม


โรงพยาบาลสงฆ์ จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการด้านสุขภาพแก่พระสงฆ์-สามเณร "โครงการถวายการตรวจสุขภาพพระสงฆ์ที่เอื้อต่อพระธรรมวินัย" เขตสุขภาพที่ ๙ จังหวัดชัยภูมิ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิด "โครงการถวายการตรวจสุขภาพพระสงฆ์ที่เอื้อต่อพระธรรมวินัย" เขตสุขภาพที่ ๙ จังหวัดชัยภูมิ วันที่ 21 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ โรงพยาบาลสงฆ์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข โดย นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ คณะผู้บริหาร และนายแพทย์ชำนิ จิตตรีประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ พร้อมทีมแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล สหสาขาวิชาชีพ จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการด้านสุขภาพแก่พระสงฆ์-สามเณรเพื่อช่วยให้เข้าถึงบริการและป้องกันโรค หากพบเจ็บป่วยจะรักษาทันที ไม่ให้เข้าสู่ภาวะเสี่ยงหรือภาวะ แทรกซ้อนของโรค สำหรับบริการประกอบด้วย - ตรวจรักษาโรค - ตรวจเอ็กซเรย์ทรวงอก - ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ - ตรวจตา จอประสาทตา ขั้วประสาทตา ต้อหิน ต้อกระจก ถวายแว่นสายตาและแว่นกันแดด - ตรวจสุขภาพช่องปาก ทันตกรรม ถอนฟันขูดหินปูน - การฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ - ตรวจสุขภาพเท้าและถวายรองเท้าเพื่อสุขภาพ - ตรวจรักษาโดยการฝังเข็ม นอกจากนี้ จะรวบรวมข้อมูลมาจัดทําสมุดสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ ใช้เป็นฐานข้อมูลด้านสุขภาพพระสงฆ์นำมาวางแผนเชิงนโยบายในการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ โรงพยาบาลสงฆ์จัดตั้งกองทุนดูแลสุขภาพพระสงฆ์ นับเป็นการปวารณาของ กระทรวงสาธารณสุขในการดูแลอุปัฏฐากพระสงฆ์ - สามเณร อาพาธ

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ และผู้บริหารกรมการแพทย์ ร่วมพิธีฉลององค์กฐินสามัคคีกรมการแพทย์ ประจำปี ๒๕๖๓ ณ โรงพยาบาลสงฆ์

วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ พระมหาทวี โพธิเมธี เจ้าอาวาสวัดพุทธปัญญา ร่วมในพิธีฉลององค์กฐินสามัคคีกรมการแพทย์ ประจำปี 2563 โดยในปีนี้จัดทอดกฐินสามัคคีที่วัดศรีสว่างวนาราม บ้านฟ้าห่วน ในวันที่ 17 ตุลาคม 2563 โดยมีนายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธาน และมีนายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมด้วยนายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ รองอธิบดีกรมการแพทย์ และคณะผู้บริหารกรมการแพทย์ ร่วมพิธี ณ โรงพยาบาลสงฆ์

ศ.(พิเศษ) ดร.นพ.สำเริง แหยงกระโทก ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการถวายการตรวจสุขภาพ พระสงฆ์ -สามเณร ที่เอื้อต่อพระธรรมวินัย “ จำนวน ๒๐๐ รูป ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓

วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ ศ.(พิเศษ) ดร.นพ.สำเริง แหยงกระโทก ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิด “ โครงการถวายการตรวจสุขภาพ พระสงฆ์ - สามเณร ที่เอื้อต่อพระธรรมวินัย “ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลสงฆ์ กรมการแพทย์ ด้านการอุปัฏฐากพระสงฆ์อาพาธ มีพระสงฆ์ตรวจสุภาพ จำนวน ๒๐๐ รูป กิจกรรมประกอบด้วย - ถวายการตรวจโรคทั่วไป - โรคทางจักษุ - ทันตกรรม - ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ - การตรวจสุขภาพเท้า พร้อมทั้งถวาย - เครื่องวัดความดันโลหิต - ยาสามัญประจำวัด โดย นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ นายแพทย์นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา นายแพทย์ชำนิ จิตตรีประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ พร้อมทีมแพทย์ พยาบาล สหสาขาวิชาชีพ ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดนครราชสีมา

โรงพยาบาลสงฆ์ จัดประชุมโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สู่การปฎิบัติโรงพยาบาลสงฆ์ ประจำปี2564

โรงพยาบาลสงฆ์ กรมการแพทย์ จัดประชุมโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สู่การปฎิบัติโรงพยาบาลสงฆ์ ประจำปี2564 เพื่อกำหนดทิศทางและการดำเนินงานการจัดทำ แผนปฎิบัติการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาล นโยบายการดำเนินการของกรมการแพทย์ และสถานการณ์ปัจจุบัน โดย นายแพทย์ชำนิ จิตตรีประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯและบรรยาย เรื่อง “ทิศทางการพัฒนาโรงพยาบาลสงฆ์ ในปี2564” วันที่ 17-18 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมซีฮอร์ส โรงแรมแคนทารี เบย์ ระยอง จังหวัดระยอง

โรงพยาบาลสงฆ์ กรมการแพทย์ นำทีมแพทย์ พยาบาล ออกหน่วยคัดกรองวัดไข้ ตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19

โรงพยาบาลสงฆ์ กรมการแพทย์ นำทีมแพทย์ พยาบาล ออกหน่วยคัดกรองวัดไข้ ตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 แด่พระสงฆ์ และ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะรัฐมนตรีและ หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ที่มาร่วมงานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2563 ณ บริเวณพิธีท้องสนามหลวง เมื่อวัน 12 สิงหาคม 2563

นายแพทย์ชำนิ จิตตรีประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ เป็นประธานพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓

นายแพทย์ชำนิ จิตตรีประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ เป็นประธานพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ พร้อมด้วยผู้บริหาร,ข้าราชการ และบุคลากรโรงพยาบาลสงฆ์ เข้าร่วมพิธี ณ ลานเอนกประสงค์ ตึกกัลยาณิวัฒนา โรงพยาบาลสงฆ์ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) ด้านคลินิกเลิกบุหรี่มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อดูแล พัฒนาระบบ และปรับปรุงงานคลินิกเลิกบุหรี่ โรงพยาบาลสงฆ์

วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี ( สบยช. ) ด้านคลินิกเลิกบุหรี่มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อดูแล พัฒนาระบบ และปรับปรุงงานคลินิกเลิกบุหรี่โรงพยาบาลสงฆ์

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๕๘ มอบ แอลกอฮอล์เจล จำนวน ๔๐ แกลลอน และ แอลกอฮอล์สเปย์ ๒๘ แกลลอน แอลกอฮอล์เจลล้างมือ ๑๒๐ ขวด น้ำผลไม้ จำนวน ๔๘๐ กล่อง รับมอบโดย นพ.อนุตพงษ์ ชูจันทร์ รองผู้อำนวยการ

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๕๘ มอบ แอลกอฮอล์เจล จำนวน ๔๐ แกลลอน และ แอลกอฮอล์สเปย์ ๒๘ แกลลอน แอลกอฮอล์เจลล้างมือ ๑๒๐ ขวด น้ำผลไม้ จำนวน ๔๘๐ กล่อง รับมอบโดย นายแพทย์อนุตพงษ์ ชูจันทร์ รองผู้อำนวยการ

สำนักบริหารกลาง สำนักงานศาลปกครอง มอบ ข้าวสาร นม อาหารเสริม อาหารแห้ง น้ำผลไม้ ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ กระดาษชำระ ให้โรงพยาบาลสงฆ์ รับมอบโดย นพ.อนุตพงษ์ ชูจันทร์ รองผู้อำนวยการ

วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ สำนักบริหารกลาง สำนักงานศาลปกครอง มอบ ข้าวสาร อาหารแห้ง นม อาหารเสริม น้ำผลไม้ ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ กระดาษชำระ ให้โรงพยาบาลสงฆ์ รับมอบโดย นพ.อนุตพงษ์ ชูจันทร์ รองผู้อำนวยการ

"โครงการตรวจคัดกรองสุขภาพพระสงฆ์และสามเณร” และเก็บข้อมูลพื้นฐานด้านสุขภาพสำหรับ “โครงการวิจัยสถานการณ์สุขภาพพระสงฆ์และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะสุขภาพพระสงฆ์ทั่วประเทศ"

นายแพทย์ชำนิ จิตตรีประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ นำทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรด้านสาธารณสุข โดย กลุ่มงานการพยาบาลส่งเสริมคุณภาพชีวิต และ กลุ่มงานวิจัย ถ่ายทอดและสนับสนุนวิชาการ จัด"โครงการ ตรวจคัดกรองสุขภาพพระสงฆ์และสามเณร” และเก็บข้อมูลพื้นฐานด้านสุขภาพสำหรับ “โครงการวิจัยสถานการณ์สุขภาพพระสงฆ์และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะสุขภาพพระสงฆ์ทั่วประเทศ “ เพื่อเป็นต้นแบบ สำหรับเขตพื้นที่สุขภาพทั่วประเทศ โดยเริ่ม นำร่องที่ เขตสุขภาพที่ 13 กรุงเทพฯ ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานแจกันดอกไม้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่บุคลากรทางแพทย์ โรงพยาบาลสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดย นพ.ชำนิ จิตตรีประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ รพ.สงฆ์

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานแจกันดอกไม้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่บุคลากรทางแพทย์ โรงพยาบาลสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดย นายแพทย์ชำนิ จิตตรีประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลสงฆ์เป็นผู้แทนรับพระราชทาน ณ โรงพยาบาลสงฆ์ เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓

ผศ.ภก.ดร.บดินทร์ ติวสุวรรณ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ อาหารเหลว Ensure มูลค่ารวมทั้งสิ้น 35,000 บาท รับมอบโดย นายไชยยงค์ อรุณสุริยศักดิ์ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ และ ภกญ.ปริญดา พีรธรรมานนท์ หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม

วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ผศ.ภก.ดร.บดินทร์ ติวสุวรรณ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ อาหารเหลว Ensure มูลค่ารวมทั้งสิ้น 35,000 บาท รับมอบโดย นายไชยยงค์ อรุณสุริยศักดิ์ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ และ ภกญ.ปริญดา พีรธรรมานนท์ หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม

คุณทัศนีย์ กาญจนวสะ และเพื่อนๆ มอบ เตียงระบบไฟฟ้า ให้โรงพยาบาลสงฆ์ เพื่อช่วยรักษาพระภิกษุสงฆ์อาพาธ รับมอบโดย นพ.ชำนิ จิตตรีประเสริฐ ผู้อำนวยการ และคณะผู้บริหาร

๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ คุณทัศนีย์ กาญจนวสะ และเพื่อนๆ มอบเตียงระบบไฟฟ้า ให้โรงพยาบาลสงฆ์เพื่อช่วยรักษาพระภิกษุสงฆ์อาพาธ รับมอบโดย นพ.ชำนิ จิตตรีประเสริฐ ผู้อำนวยการ และคณะผู้บริหาร

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นายแพทย์ชำนิ จิตตรีประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2563 และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ณ บริเวณหน้าตึกกัลยาณิวัฒนา โรงพยาบาลสงฆ์ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2563

อาสากาชาด สภากาชาดไทย กลุ่มงานสิ่งประดิษฐ์เพิ่มมูลค่า มอบเครื่องวัดความดัน , แผ่นกรองฝุ่นและเชื้อโรค จำนวน ๑,๖๐๐ แผ่น , หน้ากากอนามัยผ้า จำนวน ๒๕๕ ชิ้น , ผ้าไตร , เครื่องสังฆทาน , นม ให้แก่โรงพยาบาลสงฆ์

วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ อาสากาชาด สภากาชาดไทย กลุ่มงานสิ่งประดิษฐ์เพิ่มมูลค่า มอบเครื่องวัดความดัน ๑๐ เครื่อง , แผ่นกรองฝุ่นและเชื้อโรค จำนวน ๑,๖๐๐ แผ่น , หน้ากากอนามัยผ้า จำนวน ๒๕๕ ชิ้น , ผ้าไตร , เครื่องสังฆทาน , นม ให้แก่โรงพยาบาลสงฆ์

นพ.สุวิช รัตนศิรินทรวุธ กลุ่มงานจักษุวิทยา โรงพยาบาลสงฆ์ มอบแว่นตา จำนวน ๗๐ อัน เพื่อนำไปถวายพระภิกษุสงฆ์ รับมอบโดย คุณจิราภรณ์ ศรไชย รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล

วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นพ.สุวิช รัตนศิรินทรวุธ กลุ่มงานจักษุวิทยา โรงพยาบาลสงฆ์ มอบแว่นตา จำนวน ๗๐ อัน เพื่อนำไปถวายพระภิกษุสงฆ์ รับมอบโดย คุณจิราภรณ์ ศรไชย รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล

ไลออน พงศ์ศักดิ์ เกตุสวัสดิวงศ์ และ คุณทัศนีย์ กาญจนวสะ และกลุ่มเพื่อน A Group มอบเตียงระบบไฟฟ้า จำนวน ๒ เตียง ให้โรงพยาบาลสงฆ์ เพื่อช่วยรักษาพระภิกษุสงฆ์อาพาธ

วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ไลออน พงศ์ศักดิ์ เกตุสวัสดิวงศ์ และคุณทัศนีย์ กาญจนวสะ และกลุ่มเพื่อน A Group มอบเตียงระบบไฟฟ้า จำนวน ๒ เตียง ให้โรงพยาบาลสงฆ์ เพื่อช่วยรักษาพระภิกษุสงฆ์อาพาธ

คุณสุพร วัธนเวคิน ประธานกรรมการมูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบ เตียงไฟฟ้า และ เครื่องจ่ายแอลกอฮอล์ ให้โรงพยาบาลสงฆ์ รับมอบโดย นพ.รัฐดำรง ธรรมโชติ รองผู้อำนวยการ

วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ คุณสุพร วัธนเวคิน ประธานกรรมการมูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบ เตียงไฟฟ้า และ เครื่องจ่ายแอลกอฮอล์ มูลค่า ๑๗๙,๓๘๕ บาท ให้โรงพยาบาลสงฆ์ รับมอบโดย นพ.รัฐดำรง ธรรมโชติ รองผู้อำนวยการ

นายกสโมสรไลออนส์ทวีวัฒนา กรุงเทพ ภาค 310 ดี พร้อมผู้บริหารสโมสรไลออนส์ มอบ เตียงผู้ป่วยระบบไฟฟ้า ๑ เตียง และ เครื่องวัดความดันโลหิตแบบพกพา จำนวน ๕๐ เครื่อง ให้โรงพยาบาลสงฆ์ เพื่อช่วยรักษาพระภิกษุสงฆ์อาพาธ รับมอบโดย นพ.ชำนิ จิตตรีประเสริฐ ผู้อำนวยการ

วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นายกสโมสรไลออนส์ทวีวัฒนา กรุงเทพ ภาค 310 ดี พร้อมผู้บริหารสโมสรไลออนส์ มอบ เตียงผู้ป่วยระบบไฟฟ้า ๑ เตียง และ เครื่องวัดความดันโลหิตแบบพกพา จำนวน ๕๐ เครื่อง ให้โรงพยาบาลสงฆ์ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการรักษาพระภิกษุสงฆ์อาพาธ รับมอบโดย นพ.ชำนิ จิตตรีประเสริฐ ผู้อำนวยการ

บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม ร่วมกับ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด(มหาชน) และ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มอบ ตู้ตรวจเชื้อ แบบความดันลบ รับมอบโดย นพ.สมเกียรติ เกษมธรรมคุณ หัวหน้ากลุ่มงานศัลยศาสตร์

วันที่ ๒๙ มิ.ย. ๖๓ บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม ร่วมกับ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) และ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มอบ ตู้ตรวจเชื้อ ( Swab Test ) แบบความดันลบ ( Negative Pressure ) รับมอบโดย นพ.สมเกียรติ เกษมธรรมคุณ หัวหน้ากลุ่มงานศัลยศาสตร์

ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสงฆ์ ตามโครงการตรวจเยี่ยมหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2563

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ และนายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ รองอธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมคณะผู้บริหารกรมการแพทย์ ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสงฆ์ ตามโครงการตรวจเยี่ยมหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อให้ผู้บริหารของกรมการแพทย์และหน่วยงานส่วนกลางที่ทำหน้าที่สนับสนุนการพัฒนาระบบการแพทย์ใหม่ (New normal of medical service)ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา โดยมีนายแพทย์ชำนิ จิตตรีประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากรโรงพยาบาลสงฆ์ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563

การประปาส่วนภูมิภาค สังกัด กระทรวงมหาดไทย มอบ น้ำดื่ม และ ไข่ไก่ โรงพยาบาลสงฆ์ ขออนุโมทนาบุญ...ทุกๆท่าน

วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ การประปาส่วนภูมิภาค สังกัด กระทรวงมหาดไทย มอบ น้ำดื่ม และ ไข่ไก่ โรงพยาบาลสงฆ์ ขออนุโมทนาบุญ...ทุกๆท่าน

คริสโตเฟอร์ เบญจกุล , ริชาร์ดสัน , เค็นจิ , คุณสุนทร มูลนิธิ APCD มอบขนมปัง ยามาซากิ / น้ำส้มคั้น / ช็อกโกแลต รับมอบโดย นพ.สมเกียรติ เกษมธรรมคุณ หัวหน้ากลุ่มงานศัลยศาสตร์

วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ คริสโตเฟอร์ เบญจกุล , ริชาร์ดสัน , เค็นจิ , คุณสุนทร มูลนิธิ APCD มอบ ขนมปัง ยามาซากิ / น้ำส้มคั้น / ช็อกโกแลต รับมอบโดย นพ.สมเกียรติ เกษมธรรมคุณ หัวหน้ากลุ่มงานศัลยศาสตร์

คุณสายธาร (ต่าย) นิยมการณ์ เป็นตัวแทนมอบ น้ำแร่ ตรา อีส จำนวน ๑,๔๔๐ ขวด รับมอบโดย นพ.รัฐดำรง ธรรมโชติ รองผู้อำนวยการ

วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ ผอ.ตรีทิพย์ พ่วงลา , คุณนิตยา กุลธีรวัฒน์ , คุณประยุทธกลึงทอง , คุณสายธาร (ต่าย) นิยมการณ์ , คุณกู๊ดดี๊ , ครูหมู H Project , คุณปราโมทย์ วิเลปะนะ , บริษัทผลิตน้ำแร่ ศรีชนะชล ผู้ผลิตน้ำแร่ธรรมชาติ ตรา อีส จำนวน ๑,๔๔๐ ขวด รับมอบโดย นพ.รัฐดำรง ธรรมโชติ รองผู้อำนวยการ

มูลนิธิพระยาสุริยานุวัตร บริจาคหน้ากาก Face Shield ให้แพทย์ พยาบาล จำนวน ๑๐๐ ชุด รับมอบโดย นพ.ชำนิ จิตตรีประเสริฐ ผู้อำนวยการ

วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ มูลนิธิพระยาสุริยานุวัตร บริจาคหน้ากาก Face Shield ให้แพทย์ พยาบาล จำนวน ๑๐๐ ชุด รับมอบโดย นพ.ชำนิ จิตตรีประเสริฐ ผู้อำนวยการ

โรงพยาบาลสงฆ์ ขอขอบคุณทุกท่าน ทุกกำลังใจ ❤️ ที่ร่วมสนับสนุน มอบเจลล้างมือ แอลกอฮอล์ล้างมือ รถเข็นนอนแบบตู้คนไข้ ข้าวสาร อาหารแห้ง อาหารสด นม น้ำดื่ม ไข่ไก่ ขนม ผลไม้ต่างๆและสิ่งของอื่นๆ ฯลฯ ให้บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลสงฆ์ ขออนุโมทนาบุญ...ทุกๆท่าน

ระหว่างวันที่ ๒๕-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โรงพยาบาลสงฆ์ ขอขอบคุณทุกท่าน ทุกกำลังใจ ❤️ ที่ร่วมสนับสนุน มอบเจลล้างมือ แอลกอฮอล์ล้างมือ รถเข็นนอนแบบตู้คนไข้ ข้าวสาร อาหารแห้ง อาหารสด นม น้ำดื่ม ไข่ไก่ ขนม ผลไม้ต่างๆและสิ่งของอื่นๆ ฯลฯ ให้บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลสงฆ์ ขออนุโมทนาบุญ...ทุกๆท่าน

ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง , ดร.ชญาน์ จันทวสุ บริษัท GC และ คุณกมลนัย ชัยเฉนียน ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ThaiBev มอบผลิตภัณฑ์เจลแอลกอฮอล์ ให้แก่โรงพยาบาลสงฆ์ จำนวน ๒,๕๐๐ ลิตร รับมอบโดย นพ.รัฐดำรง ธรรมโชติ รองผู้อำนวยการ

วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าที่บริหาร และ ดร.ชญาน์ จันทวสุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานความยั่งยืนและภาพลักษณ์องค์กร บริษัท GC และ คุณกมลนัย ชัยเฉนียน ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ThaiBev มอบผลิตภัณฑ์เจลแอลกอฮอล์ ให้แก่โรงพยาบาลสงฆ์ จำนวน ๒,๕๐๐ ลิตร รับมอบโดย นพ.รัฐดำรง ธรรมโชติ รองผู้อำนวยการ

คุณเดียว วรตั้งตระกูล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ช่องวัน 31 มอบอุปกรณ์การแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลสงฆ์ รับมอบโดย นพ.รัฐดำรง ธรรมโชติ รองผู้อำนวยการ

วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ คุณเดียว วรตั้งตระกูล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ช่องวัน 31 มอบอุปกรณ์การแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลสงฆ์ รับมอบโดย นพ.รัฐดำรง ธรรมโชติ รองผู้อำนวยการ

FWD WEALTHY PLUS TEAM บริจาค มอบเงินบริจาคให้โรงพยาบาลสงฆ์ จำนวนเงิน ๒๒,๒๐๐ บาท และ แอลกอฮอล์ล้างมือ รับมอบโดย นพ.ชำนิ จิตตรีประเสริฐ ผู้อำนวยการ

วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ FWD WEALTHY PLUS TEAM บริจาค มอบเงินบริจาคให้โรงพยาบาลสงฆ์ จำนวนเงิน ๒๒,๒๐๐ บาท และ แอลกอฮอล์ล้างมือ รับมอบโดย นพ.ชำนิ จิตตรีประเสริฐ ผู้อำนวยการ

ขอขอบคุณเจ้าภาพ❤️ ที่ร่วมสนับสนุน มอบข้าวกล่อง อาหารญี่ปุ่น และ กาแฟ ให้บุคลากรทางการแพทย์ รับมอบโดย นพ.มนต์ชัย ชุมนุมนาวิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ขอขอบคุณเจ้าภาพ❤️ ที่ร่วมสนับสนุน มอบข้าวกล่อง อาหารญี่ปุ่น และ กาแฟ ให้บุคลากรทางการแพทย์ รับมอบโดย นพ.มนต์ชัย ชุมนุมนาวิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร มอบ นมรสจืด นมถั่วเหลือง อาหารเสริมเอนชัวร์ ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ดระดาษชำระอเนกประสงค์ แอลกอฮอล์ รับมอบโดย นพ.สมเกียรติ เกษมธรรมคุณ หัวหน้ากลุ่มงานศัลยศาสตร์

วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร มอบ นมรสจืด นมถั่วเหลือง อาหารเสริมเอนชัวร์ ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ดระดาษชำระอเนกประสงค์ แอลกอฮอล์ รับมอบโดย นพ.สมเกียรติ เกษมธรรมคุณ หัวหน้ากลุ่มงานศัลยศาสตร์

บจก. จิน เหิง ไท่ มอบหน้ากากอนามัย 3 ชั้น จำนวน 3,400 ชิ้น รับมอบโดย นพ.มนต์ชัย ชุมนุมนาวิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ บจก. จิน เหิง ไท่ มอบหน้ากากอนามัย 3 ชั้น จำนวน 3,400 ชิ้น รับมอบโดย นพ.มนต์ชัย ชุมนุมนาวิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

คุณบุญพร บริบูรณ์ส่งศิลป์ ( บล.หยวนต้าประเทศไทย จำกัด ) มอบ แอลกอฮอล์ , หน้ากากอนามัย , แพมเพิสไลลี่ ให้แด่โรงพยาบาลสงฆ์ รับมอบโดย นพ.มนต์ชัย ชุมนุมนาวิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ คุณบุญพร บริบูรณ์ส่งศิลป์ ( บล.หยวนต้าประเทศไทย จำกัด ) มอบ แอลกอฮอล์ จำนวน 5 แกลอน , หน้ากากอนามัย จำนวน 24 กล่อง , แพมเพิสไลลี่ 8 กล่อง ให้โรงพยาบาลสงฆ์ รับมอบโดย นพ.มนต์ชัย ชุมนุมนาวิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

โรงพยาบาลสงฆ์ ขอขอบคุณทุกท่าน ทุกกำลังใจ ❤️ ที่ร่วมสนับสนุน มอบ ข้าวสาร อาหารแห้ง อาหารสด นม น้ำดื่ม ไข่ไก่ ขนม ผลไม้ต่างๆและสิ่งของอื่นๆ ฯลฯ ให้บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลสงฆ์ ขออนุโมทนาบุญ...ทุกๆท่าน

วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โรงพยาบาลสงฆ์ ขอขอบคุณทุกท่าน ทุกกำลังใจ ❤️ ที่ร่วมสนับสนุน มอบ ข้าวสาร อาหารแห้ง อาหารสด นม น้ำดื่ม ไข่ไก่ ขนม ผลไม้ต่างๆและสิ่งของอื่นๆ ฯลฯ ให้บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลสงฆ์ ขออนุโมทนาบุญ...ทุกๆท่าน

โรงพยาบาลสงฆ์ ขอขอบคุณทุกท่าน ทุกกำลังใจ ❤️ ที่ร่วมสนับสนุน มอบ ข้าวสาร อาหารแห้ง อาหารสด นม น้ำดื่ม ไข่ไก่ ขนม ผลไม้ต่างๆและสิ่งของอื่นๆ ฯลฯ ให้บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลสงฆ์ ขออนุโมทนาบุญ...ทุกๆท่าน

วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โรงพยาบาลสงฆ์ ขอขอบคุณทุกท่าน ทุกกำลังใจ ❤️ ที่ร่วมสนับสนุน มอบ ข้าวสาร อาหารแห้ง อาหารสด นม น้ำดื่ม ไข่ไก่ ขนม ผลไม้ต่างๆและสิ่งของอื่นๆ ฯลฯ ให้บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลสงฆ์ ขออนุโมทนาบุญ...ทุกๆท่าน

โรงพยาบาลสงฆ์ ขอขอบคุณทุกท่าน ทุกกำลังใจ ❤️ ที่ร่วมสนับสนุน มอบ ข้าวสาร อาหารแห้ง อาหารสด นม น้ำดื่ม ไข่ไก่ ขนม ผลไม้ต่างๆและสิ่งของอื่นๆ ฯลฯ ให้บุคลากรทางการแพทย์

วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ โรงพยาบาลสงฆ์ ขอขอบคุณทุกท่าน ทุกกำลังใจ ❤️ ที่ร่วมสนับสนุน มอบ ข้าวสาร อาหารแห้ง อาหารสด นม น้ำดื่ม ไข่ไก่ ขนม ผลไม้ต่างๆและสิ่งของอื่นๆ ฯลฯ ให้บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลสงฆ์ ขออนุโมทนาบุญ...ทุกๆท่าน

รศ.ดร.ภญ.สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มอบ alcohol gel จำนวน ๒,๐๐๐ ขวด โดยสถานที่ผลิตยาของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อถวายแด่พระภิกษุ สามเณร ทั่วประเทศ รับมอบโดย นพ.ชำนิ จิตตรีประเสริฐ ผู้อำนวยการ

วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ รศ.ดร.ภญ.สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มอบ alcohol gel จำนวน ๒,๐๐๐ ขวด โดยสถานที่ผลิตยาของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อถวายแด่พระภิกษุ สามเณร ทั่วประเทศ รับมอบโดย นพ.ชำนิ จิตตรีประเสริฐ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสงฆ์ ขออนุโมทนาบุญ

พญ.รังสิมา แสงหิรัญวัฒนา กรรมการแพทยสมาคม ที่ปรึกษาสมาคมแพทย์สตรี มอบ หน้ากากผ้าสำหรับพระภิกษุ และ อาหารสด เช่น กล้วย ลูกตาลเสวย ไข่ อาหารแห้ง เช่น ข้าวสารหอมมะลิ ไข่เค็ม ปลาเค็ม น้ำตาลทราย ฯลฯ รับมอบโดย นพ.ชำนิ จิตตรีประเสริฐ ผู้อำนวยการ

วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓ พญ.รังสิมา แสงหิรัญวัฒนา กรรมการแพทยสมาคม ที่ปรึกษาสมาคมแพทย์สตรี มอบ หน้ากากผ้าสำหรับพระภิกษุ และ อาหารสด เช่น กล้วย ลูกตาลเสวย ไข่ อาหารแห้ง เช่น ข้าวสารหอมมะลิ ไข่เค็ม ปลาเค็ม น้ำตาลทราย รับมอบโดย นพ.ชำนิ จิตตรีประเสริฐ ผู้อำนวยการ

บริษัท ซีเอ็นซี เทค จำกัด และ Butterfly มอบ Anti-Fog Face Shield ให้แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ รับมอบโดย นพ.ชำนิ จิตตรีประเสริฐ ผู้อำนวยการ

วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ บริษัท ซีเอ็นซี เทค จำกัด และ Butterfly มอบ Anti-Fog Face Shield ให้แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ รับมอบโดย นพ.ชำนิ จิตตรีประเสริฐ ผู้อำนวยการ

นางวรวรรณ ชิตอรุณ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และคณะ มอบหน้ากากอนามัย ชนิดผ้า จำนวน ๒,๐๐๐ ชิ้น และ แอลกอฮอล์ ๒๐๐ ลิตร รับมอบโดย นพ.รัฐดำรง ธรรมโชติ รองผู้อำนวยการ

วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓ นางวรวรรณ ชิตอรุณ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และคณะ มอบหน้ากากอนามัย ชนิดผ้า จำนวน ๒,๐๐๐ ชิ้น และ แอลกอฮอล์ ๒๐๐ ลิตร ให้โรงพยาบาลสงฆ์ รับมอบโดย นพ.รัฐดำรง ธรรมโชติ รองผู้อำนวยการ

กระทรวงการคลัง โดย กรมสรรพสามิต มอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ให้โรงพยาบาลสงฆ์ รับมอบโดย นพ.รัฐดำรง ธรรมโชติ รองผู้อำนวยการ

วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ กระทรวงการคลัง โดย กรมสรรพสามิต มอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ให้แก่โรงพยาบาลสงฆ์ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 รับมอบโดย นพ.รัฐดำรง ธรรมโชติ รองผู้อำนวยการ

กลุ่มบริษัทอังกฤษตรางู มูลนิธิว่องวานิช ครอบครัวโชคชัยณรงค์ มอบผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้โรงพยาบาลสงฆ์ รับมอบโดย นพ.รัฐดำรง ธรรมโชติ รองผู้อำนวยการ

วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ กลุ่มบริษัทอังกฤษตรางู มูลนิธิว่องวานิช ครอบครัวโชคชัยณรงค์ มอบผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้โรงพยาบาลสงฆ์ รับมอบโดย นพ.รัฐดำรง ธรรมโชติ รองผู้อำนวยการ

ชมรมตารางเก้าช่องครูอั๋น และ คุณศิริวรรณ สิทธิโยธาการ มอบ หน้ากากผ้าสำหรับพระสงฆ์ นมไวตามิลค์ ทิชชูทำความสะอาดอเนกประสงค์ ให้โรงพยาบาลสงฆ์ รับมอบโดย นพ.มนต์ชัย ชุมนุมนาวิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ ชมรมตารางเก้าช่องครูอั๋น และ คุณศิริวรรณ สิทธิโยธาการ มอบ หน้ากากผ้าสำหรับพระสงฆ์ นมไวตามิลค์ ทิชชูทำความสะอาดอเนกประสงค์ ให้โรงพยาบาลสงฆ์ รับมอบโดย นพ.มนต์ชัย ชุมนุมนาวิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

นักเรียนนายทหารหลักสูตรข้าราชการกลาโหมพลเรือน ชั้นสัญญาบัตรรุ่นที่ 104 ร่วมบริจาค ข้าวสาร อาหารแห้งและสิ่งของต่างๆ ให้โรงพยาบาลสงฆ์ รับมอบโดย นพ.รัฐดำรง ธรรมโชติ รองผู้อำนวยการ

วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ นักเรียนนายทหารหลักสูตรข้าราชการกลาโหมพลเรือน ชั้นสัญญาบัตรรุ่นที่ 104 ร่วมบริจาค ข้าวสาร อาหารแห้งและสิ่งของต่างๆ ให้โรงพยาบาลสงฆ์ รับมอบโดย นพ.รัฐดำรง ธรรมโชติ รองผู้อำนวยการ

#craftedwithcare #fightcovid19 "ปรุงอย่างใส่ใจ แทนความห่วงใย" มอบอาหารให้ทีม แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลสงฆ์ รับมอบโดย นพ.อนุพงษ์ ชูจันทร์ รองผู้อำนวยการ และ คุณไชยยงค์ อรุณสุริยศักดิ์ รองผู้อำนวยการ

วันที่ ๒๑ - ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ #craftedwithcare #fightcovid19 "ปรุงอย่างใส่ใจ แทนความห่วงใย" มอบอาหารให้ทีม แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลสงฆ์ รับมอบโดย นพ.อนุพงษ์ ชูจันทร์ รองผู้อำนวยการ และ คุณไชยยงค์ อรุณสุริยศักดิ์ รองผู้อำนวยการ

คณะศิษยานุศิษย์ครูบาน้อย ( พระญาณวิไชย ภิกขุ ) มอบหน้ากากอนามัยให้โรงพยาบาลสงฆ์ จำนวน ๑,๐๐๐ ชิ้น รับมอบโดย คุณไชยยงค์ อรุณสุริยศักดิ์

วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓ คณะศิษยานุศิษย์ครูบาน้อย ( พระญาณวิไชย ภิกขุ ) มอบหน้ากากอนามัยให้โรงพยาบาลสงฆ์ จำนวน ๑,๐๐๐ ชิ้น รับมอบโดย คุณไชยยงค์ อรุณสุริยศักดิ์

มูลนิธิ โอ.เค ไลฟ์ โดย คุณธนอรรถ ตรีธิติธัญ และ คุณวิณพา รัตนากิตติ์ มอบน้ำดื่ม ๑,๐๐๐ ขวด รับมอบโดย คุณไชยยงค์ อรุณสุริยศักดิ์

มูลนิธิ โอ.เค ไลฟ์ โดย คุณธนอรรถ ตรีธิติธัญ และ คุณวิณพา รัตนากิตติ์ มอบน้ำดื่ม ๑,๐๐๐ ขวด ให้โรงพยาบาลสงฆ์ รับมอบโดย คุณไชยยงค์ อรุณสุริยศักดิ์

กรมศาสนา มอบหน้ากากอนามัย และ บจก.โปรเกรส อีเล็คโทรนิค มอบตู้อบลมร้อนฆ่าเชื้ออเนกประสงค์ รับมอบโดย คุณไชยยงค์ อรุณสุริยศักดิ์ รองผู้อำนวยการ

วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓ กรมศาสนา ร่วมกับ มูลนิธิพุทธจักษุวิชชาลัย อารามวัตรมหายาน หน่วยเผยแพร่ศีลธรรมในความอุปถัมภ์ของกรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม มอบหน้ากากอนามัย จำนวน ๑,๐๐๐ ชุด และ บจก.โปรเกรส อีเล็คโทรนิค มอบตู้อบลมร้อนฆ่าเชื้ออเนกประสงค์ รับมอบโดย คุณไชยยงค์ อรุณสุริยศักดิ์ รองผู้อำนวยการ

กองทุนกองหนุนร่วมใจต้านภัยโควิด-19 มอบอาหารให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสงฆ์ รับมอบโดย คุณจิราภรณ์ ศรไชย รองผู้อำนวยการ

กองทุนกองหนุนร่วมใจต้านภัยโควิด ร่วมกับ คุณพ่อทรวง - คุณแม่พรทิพย์ ทองไทย - คุณอรัญญา เหรียญประยูร - อ.ประชา บุญศิริกุล - คุณเอ็กซ์ จามีกร - คุณสจีพร นพปฏลมงคล และครอบครัว - คุณชูสิทธิ์ สิทธิวรรณ - คุณมณีรักษ์ เจียรเกียติ และครอบครัว - ร้านT&N สเต็กพี่โหน่ง สเต็กเจ้าเก่าย่านเกษตร มอบอาหาร ให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสงฆ์ รับมอบโดย คุณจิราภรณ์ ศรไชย รองผู้อำนวยการ

ครอบครัว อังสุโรจน์ บริจาคเงินให้โรงพยาบาลสงฆ์ จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท รับมอบโดย คุณจิราภรณ์ ศรไชย รองผู้อำนวยการ

วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓ ครอบครัว อังสุโรจน์ บริจาคเงินให้โรงพยาบาลสงฆ์ จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท รับมอบโดย คุณจิราภรณ์ ศรไชย รองผู้อำนวยการ