คุณโชติศักดิ์ อาสภวิริยะ มอบเงินบริจาคให้โรงพยาบาลสงฆ์ จำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท รับมอบโดย นพ.ชำนิ จิตตรีประเสริฐ ผู้อำนวยการ

วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓ คุณโชติศักดิ์ อาสภวิริยะ มอบเงินบริจาคให้โรงพยาบาลสงฆ์ จำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท รับมอบโดย นพ.ชำนิ จิตตรีประเสริฐ ผู้อำนวยการ

กลุ่มธุรกิจ TCP มอบเงินสมทบทุนโรงพยาบาลสงฆ์ จำนวนเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท รับมอบโดย นพ.ชำนิ จิตตรีประเสริฐ ผู้อำนวยการ

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ กลุ่มธุรกิจ TCP มอบเงินสมทบทุนโรงพยาบาลสงฆ์ จำนวนเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท รับมอบโดย นพ.ชำนิ จิตตรีประเสริฐ ผู้อำนวยการ

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 10 บริจาค แอลกอฮอล์ทางการแพทย์ ให้โรงพยาบาลสงฆ์ รับมอบโดย นพ.ชำนิ จิตตรีประเสริฐ ผู้อำนวยการ

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 10 บริจาค แอลกอฮอล์ทางการแพทย์ ให้โรงพยาบาลสงฆ์ รับมอบโดย นพ.ชำนิ จิตตรีประเสริฐ ผู้อำนวยการ

บริษัทกสิสุรีย์ / กลุ่ม TEPCOT3 / กลุ่มสามแยก มอบชุด PPE ชุดอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย ช่วยป้องกันบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเสี่ยงติดเชื้อ โควิด-19 จำนวน ๒๐๐ ชุด รับมอบโดย นพ.รัฐดำรง ธรรมโชติ รองผู้อำนวยการ

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ บริษัทกสิสุรีย์ / กลุ่ม TEPCOT3 / กลุ่มสามแยก มอบชุด PPE ชุดอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย ช่วยป้องกันบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเสี่ยงติดเชื้อ โควิด-19 จำนวน ๒๐๐ ชุด รับมอบโดย นพ.รัฐดำรง ธรรมโชติ รองผู้อำนวยการ

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด ( มหาชน ) บริจาค มาม่าคัพ จำนวน 20 กล่อง รับมอบโดย คุณจิราภรณ์ ศรไชย รองผู้อำนวยการ

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด ( มหาชน ) บริจาค มาม่าคัพ จำนวน 20 กล่อง รับมอบโดย คุณจิราภรณ์ ศรไชย รองผู้อำนวยการ

SCG และ สว.ทช. บริจาคเจลล้างมือให้โรงพยาบาลสงฆ์ รับมอบโดย คุณไชยยงค์ อรุณสุริยศักดิ์ รองผู้อำนวยการ

วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ SCG และ สว.ทช. บริจาคเจลล้างมือให้โรงพยาบาลสงฆ์ รับมอบโดย คุณไชยยงค์ อรุณสุริยศักดิ์ รองผู้อำนวยการ

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด ( มหาชน ) มอบกระเช้าให้โรงพยาบาลสงฆ์ รับมอบโดย นพ.รัฐดำรง ธรรมโชติ รองผู้อำนวยการ

วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด ( มหาชน ) มอบกระเช้าให้โรงพยาบาลสงฆ์ รับมอบโดย คุณไชยยงค์ อรุณสุริยศักดิ์ รองผู้อำนวยการ

เครือเวทโปรดักส์ บริจาค สเปร์ , เจล , แอลกอฮอล์ความเข้มข้น 70% ให้โรงพยาบาลสงฆ์ รับมอบโดย นพ.รัฐดำรง ธรรมโชติ รองผู้อำนวยการ

วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ เครือเวทโปรดักส์ บริจาค สเปร์ , เจล , แอลกอฮอล์ความเข้มข้น 70% ให้โรงพยาบาลสงฆ์ รับมอบโดย นพ.รัฐดำรง ธรรมโชติ รองผู้อำนวยการ

ดีเจบุ๊คโกะ มอบหน้ากากอนามัยให้โรงพยาบาลสงฆ์ รับมอบโดย พอ.นพ.มนต์ชัย ชุมนุมนาวิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ ดีเจบุ๊คโกะ มอบหน้ากากอนามัยให้โรงพยาบาลสงฆ์ รับมอบโดย พอ.นพ.มนต์ชัย ชุมนุมนาวิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

บริษัทศรีสมบูรณ์ ธุรกิจเซ็นเตอร์ จำกัด มอบหน้ากากอนามัยให้โรงพยาบาลสงฆ์ จำนวน ๒,๖๕๐ ชิ้น รับมอบโดย นายไชยยงค์ อรุณสุริยศักดิ์ รองผู้อำนวยการ

วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓ บริษัทศรีสมบูรณ์ ธุรกิจเซ็นเตอร์ จำกัด มอบหน้ากากอนามัยให้โรงพยาบาลสงฆ์ จำนวน ๒,๖๕๐ ชิ้น รับมอบโดย นายไชยยงค์ อรุณสุริยศักดิ์ รองผู้อำนวยการ

พล.ต.ท.กรไชย คล้ายคลึง จเรตำรวจ ( สบ ๘ ) มอบกระเช้าผลไม้เพื่อนำไปถวายพระภิกษุอาพาธ รับมอบโดย นพ.รัฐดำรง ธรรมโชติ รองผู้อำนวยการ

วันที่ ๑๗ ก.พ. ๒๕๖๓ พล.ต.ท.กรไชย คล้ายคลึง จเรตำรวจ ( สบ ๘ ) มอบกระเช้าผลไม้เพื่อนำไปถวายพระภิกษุอาพาธ รับมอบโดย นพ.รัฐดำรง ธรรมโชติ รองผู้อำนวยการ

สำนักงานเขตทวีวัฒนา หมู่บ้านลดาวัลย์ ปิ่นเกล้า บริษัท ตีระอินเตอร์เนชั่นแนล คอมเมอรร์เชี่ยล จำกัด บริษัท ภุมรา ทราเวิล จำกัด และผู้มีจิตศรัทรา มอบผ้าอ้อมสำหรับผู้ป่วยติดเตียง รับมอบโดย นพ.รัฐดำรง ธรรมโชติ รองผู้อำนวยการ

วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ สำนักงานเขตทวีวัฒนา หมู่บ้านลดาวัลย์ ปิ่นเกล้า บริษัท ตีระอินเตอร์เนชั่นแนล คอมเมอร์เชี่ยล จำกัด บริษัท ภุมรา ทราเวิล จำกัด และผู้มีจิตศรัทรา มอบผ้าอ้อมสำหรับผู้ป่วยติดเตียง รับมอบโดย นพ.รัฐดำรง ธรรมโชติ รองผู้อำนวยการ

มูลนิธิโพธิวัณณา นำโดย ดร.แม่ชีณัฐญาวรรณ - ดร.จันทร์เพ็ญ - คุณนิภา พร้อมคณะญาติมิตรมูลนิธิโพธิวัณณา ร่วมบริจาคเงินให้โรงพยาบาลสงฆ์ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท รับมอบโดย นายแพทย์ชำนิ จิตตรีประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์

วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ มูลนิธิโพธิวัณณา นำโดย ดร.แม่ชีณัฐญาวรรณ - ดร.จันทร์เพ็ญ - คุณนิภา พร้อมคณะญาติมิตรมูลนิธิโพธิวัณณา ร่วมบริจาคเงินให้โรงพยาบาลสงฆ์ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท รับมอบโดย นายแพทย์ชำนิ จิตตรีประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์

บริษัท ทริปเปิลที อินเตอร์เน็ต จำกัด มอบเงินให้โรงพยาบาลสงฆ์ เป็นจำนวนเงิน ๒๗๗,๔๕๐ บาท

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ บริษัท ทริปเปิลที อินเตอร์เน็ต จำกัด มอบเงินให้โรงพยาบาลสงฆ์ เป็นจำนวนเงิน ๒๗๗,๔๕๐ บาท

ทีมcopd ตรวจเยี่ยมพระภิกษุอาพาธ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง และถวายความรู้เรื่องผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่น PM 2.5 การเลิกบุหรี่

พญ.จารุภัทร อัศวพลังกูล อายุรแพทย์ระบบทางเดินหายใจ พร้อมด้วยทีมcopd ตรวจเยี่ยมพระภิกษุอาพาธ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ณ วัดลำผักชี และวัดพลมานีย์ เขตลาดกะบัง กรุงเทพมหานคร และถวายความรู้เรื่องผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่น PM 2.5 การเลิกบุหรี่ รณรงค์การใช้ผ้าปิดปากป้องกันฝุ่นละออง รวมทั้งสำรวจปัจจัยที่มีผลกระทบต่อโรคถุงลมอุดกั้นเรื้อรังในชุมชนวัด เช่น ควันจากบุหรี่, ฝุ่นละออง เป็นต้น เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563

พล.ร.ต.พิสิฎ ฤกษ์งาม ผอ.สปก. และคณะ ร่วมบริจาคเงินให้แก่โรงพยาบาลสงฆ์ จำนวนเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท

วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓ พล.ร.ต.พิสิฎ ฤกษ์งาม ผอ.สปก. และคณะ ร่วมบริจาคเงินให้แก่โรงพยาบาลสงฆ์ จำนวนเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท

นักเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่น ๕๐ มอบเงินบริจาคให้แก่โรงพยาบาลสงฆ์ จำนวนเงิน 24,028 บาท

วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓ นักเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่น ๕๐ มอบเงินบริจาคให้แก่โรงพยาบาลสงฆ์ จำนวนเงิน 24,028 บาท

"Open house ธรรมนำสุขภาพ"

ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดโครงการ "Open house ธรรมนำสุขภาพ"โดยมีนพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวรายงานภายในงานจัดให้มีการแสดงพระธรรมเทศนาเรื่อง "พระคิลานุปัฏฐาก"พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๙ รูปเจริญพระพุทธมนต์ รวมทั้งการถวายใบปวารณาซึ่งมีพระเดชพระคุณพระธรรมปริยัติโมลี กรรมการมหาเถรสมาคมเป็นตัวแทนคณะสงฆ์รับมอบ เยี่ยมชมนิทรรศการความรู้ทางธรรมนำสุขภาพ การปวารณา การอุปัฏฐากพระสงฆ์ตามหลักธรรมวินัย และทีมสหสาขาวิชาชีพซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันของทีมแพทย์พยาบาลในการดูแลสุขภาพพระคุณเจ้า ณ ห้องประชุมสลากกินแบ่งรัฐบาล ชั้น ๙ ตึกกัลยาณิวัฒนา โรงพยาบาลสงฆ์ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ นำคณะแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีพระเทพวิสุทธิเมธี เจ้าอาวาสนำพระภิกษุ สามเณรเข้ารับการตรวจรักษาโรคทั่วไป

เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ นพ.ชำนิ จิตตรีประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ นำคณะแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีพระเทพวิสุทธิเมธี เจ้าอาวาสนำพระภิกษุ สามเณรเข้ารับการตรวจรักษาโรคทั่วไป (วัดBP ตรวจ DTX)
- ตรวจคัดกรองทาง จักษุ
- ตรวจทางทันตกรรม
- สาธิตและฝึกปฏิบัติ CPR เบื้องต้น
- ให้คำปรึกษาด้านโภชนาการ
- ถวายถังขยะลดโลก ร้อน จำนวน ๔ ใบ
- ถวายเครื่องสังฆทาน
- ถวายเครื่องวัดความดันโลหิต จำนวน ๑ เครื่องไว้ประจำวัด และรับการถวายอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจโดยทำความสะอาด และดูแลสิ่งแวดล้อมบริเวณโดยรอบวัด ณ วัดเทพธิดาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ร่วมงานวันต่อต้านคอรัปชันสากล (ประเทศไทย) ประจำปี ๒๕๖๒ โดยรัฐบาลและสำนักงาน ป.ป.ช. ได้กำหนดให้หน่วยงานทุกองค์กรจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ ภายใต้แนวคิด Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต

เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ นพ.ชำนิ จิตตรีประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ร่วมงานวันต่อต้านคอรัปชันสากล (ประเทศไทย) ประจำปี ๒๕๖๒ โดยรัฐบาลและสำนักงาน ป.ป.ช. ได้กำหนดให้หน่วยงานทุกองค์กรจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ ภายใต้แนวคิด Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” เพื่อร่วมกันแสดงเจตนารมณ์ของผู้บริหารทุกระดับร่วมกับภาคีทุกภาคส่วน ในการมุ่งมั่นและตั้งใจแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างต่อเนื่อง และร่วมเดินรณรงค์เป็นการปลุกกระแสสังคมที่ไม่ให้ทนต่อการทุจริตคอรัปชั่น ณ ห้องประชุมสลากกินแบ่งรัฐบาล ชั้น ๙ ตึกกัลยาณิวัฒนา โรงพยาบาลสงฆ์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานเลี้ยงภัตตาหารเพลแด่พระภิกษสามเณรอาพาธ โรงพยาบาลสงฆ์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์ พระราชทานเลี้ยงภัตตาหารเพลแด่พระภิกษสามเณรอาพาธ โรงพยาบาลสงฆ์ เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดย นายแพทย์ชำนิ จิตตรีประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ เป็นตัวแทนรับมอบ ณ ห้องประชุมสลากกินแบ่งรัฐบาล ชั้น 9 โรงพยาบาลสงฆ์ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2562

นพ.ชำนิ จิตตรีประเสริฐ ผอ.รพ.สงฆ์นำคณะแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีพระธรรมปริยัติโมลี เจ้าอาวาสนำพระภิกษุ สามเณรเข้ารับการตรวจรักษาโรคทั่วไป

วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 นพ.ชำนิ จิตตรีประเสริฐ ผอ.รพ.สงฆ์นำคณะแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีพระธรรมปริยัติโมลี เจ้าอาวาสนำพระภิกษุ สามเณรเข้ารับการตรวจรักษาโรคทั่วไป
-โรคทั่วไป (วัดBP ตรวจ DTX)
- ตรวจคัดกรองทางจักษุ
- ตรวจทางทันตกรรม
- สาธิตและฝึกปฏิบัติ CPR เบื้องต้น
- ให้คำปรึกษาด้านโภชนาการ
- ถวายถังขยะลดโลก ร้อน จำนวน ๔ ใบ
- ถวายเครื่องสังฆทาน
- ถวายเครื่องวัดความดันโลหิต จำนวน ๑ เครื่องไว้ประจำวัด และรับการถวายอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจทำความสะอาด และดูแลสิ่งแวดล้อมบริเวณโดยรอบวัด เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ วัดบพิตรภิมุข เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร facebook

ผู้บริหารบริษัท CBRE Thailand นำเงินมาบริจาคให้โรงพยาบาลสงฆ์ จำนวน 50,000 บาท รับมอบโดย นายแพทย์รัฐดำรง ธรรมโชติ รองผู้อำนวยการ

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ผู้บริหารบริษัท CBRE Thailand นำเงินมาบริจาคให้โรงพยาบาลสงฆ์ จำนวน 50,000 บาท รับมอบโดย นายแพทย์รัฐดำรง ธรรมโชติ รองผู้อำนวยการ

กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมบริจาคเงินให้โรงพยาบาลสงฆ์ จำนวน 5,000 บาท

วันที่ 2 ตุลาคม 2562 กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมบริจาคเงินให้โรงพยาบาลสงฆ์ จำนวน 5,000 บาท

โรงพยาบาลสงฆ์สนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์ ให้ตึกสงฆ์อาพาธโรงพยาบาลเครือข่าย

โรงพยาบาลสงฆ์สนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์ ให้ตึกสงฆ์อาพาธโรงพยาบาลเครือข่าย "การอุปัฏฐากพระสงฆ์อาพาธ ภายใต้หลักพระธรรมวินัย" โดย นายแพทย์ชำนิ จิตตรีประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562 ณ วิหาร โรงพยาบาลสงฆ์

บริจาคเครื่องมือแพทย์

คุณกิตตินันท์ สำรวจรวมผล และครอบครัว บริจาคเครื่องมือแพทย์และของใช้ สำหรับพระสงฆ์ แด่พระภิกษุอาพาธ เครื่องผลิตออกซิเจน จำนวน 1 เครื่อง เตียงผู้ป่วยปรับระบบไฟฟ้า จำนวน 6 เตียง ผ้าไตรจีวร คละสี /ขนาด จำนวน 20ผืน ที่วางล้างคู่พร้อมอ่าง จำนวน 2 ชุด โดย นพ.รัฐดำรง ธรรมโชติ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์พร้อมคณะ เป็นตัวแทนรับมอบ เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562

มออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลพิธีบรมราชาภิเษก

นพ.ชำนิ จิตตรีประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ นำคณะแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีพระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกาเข้ารับการตรวจรักษาโรคทั่วไป (วัดBP ตรวจ DTX) -ตรวจคัดกรองทางจักษุ -ตรวจทางทันตกรรม -สาธิตและฝึกปฏิบัติ CPR เบื้องต้น -ให้คำปรึกษาด้านโภชนาการ -ถวายถังขยะลดโลกร้อน จำนวน ๔ ใบ -ถวายเครื่องวัดความดันโลหิต จำนวน ๑ เครื่องไว้ประจำวัด และร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจทำความสะอาด และดูแลสิ่งแวดล้อมบริเวณโดยรอบวัดในเขตสังฆาวาส เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๒ ณ วัดชนะสงคราม(บางลำพู) กรุงเทพมหานคร

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสาเยี่ยมพระสงฆ์อาพาธ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยเยี่ยมและถวายน้ำปานะแก่พระสงฆ์อาพาธ

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสาเยี่ยมพระสงฆ์อาพาธ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยเยี่ยมและถวายน้ำปานะแก่พระสงฆ์อาพาธ พร้อมทั้งเยี่ยมชมหออภิบาลคุณภาพชีวิต สำหรับดูแลพระสงฆ์ในบั้นปลายของชีวิต >>>โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์พร้อมด้วยผู้บริหารกรมการแพทย์ นายแพทย์ชำนิ จิตตรีประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ พร้อมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ รพ.สงฆ์ ต้อนรับ ณ โรงพยาบาลสงฆ์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 facebook

คณะผู้บริหารข้าราชการ เจ้าหน้าที่ บุคลากรทุกฝ่าย ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นพ.ชำนิ จิตตรีประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ พร้อมคณะผู้บริหารข้าราชการ เจ้าหน้าที่ บุคลากรทุกฝ่าย ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน ณ ลานอเนกประสงค์ข้างหอฉัน โรงพยาบาลสงฆ์

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด ร่วมบริจาคเงินให้ โรงพยาบาลสงฆ์ จำนวน ๔๑,๐๐๐ บาท

วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด ร่วมบริจาคเงินให้ โรงพยาบาลสงฆ์ จำนวน ๔๑,๐๐๐ บาท พร้อมของอุปโภค-บริโภค รับมอบโดย นพ.รัฐดำรง ธรรมโชติ รองผู้อำนวยการ

การอภิปรายกลุ่ม เรื่อง “ การใช้กัญชาทางการแพทย์ ” โดย โรงพยาบาลสงฆ์

โรงพยาบาลสงฆ์ จัดอบรมการอภิปรายกลุ่ม เรื่อง “ การใช้กัญชาทางการแพทย์ ” โดย รศ.ดร.มนุพัศ โลหิตนาวี และ ผศ.อรรัตน์ โลหิตนาวี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ดำเนินการอภิปราย โดย ภญ.ปริญดา พีรธรรมมานนท์ หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลสงฆ์ ณ ห้องประชุมสลากกินแบ่งรัฐบาล ชั้น 9 โรงพยาบาลสงฆ์ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม มอบเงินให้โรงพยาบาลสงฆ์ จำนวน 439,743.68 บาท

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม " โครงการเทศน์มหาชาติ เนื่องในโอกาสครบ 60ปี แห่งการสถาปนาโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย" มอบเงินให้โรงพยาบาลสงฆ์ เพื่อนำไปใช้กับผู้ป่วยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษา จำนวน 439,743.68 บาท โดยคุณจิราภรณ์ ศรไชย รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาลเป็นตัวแทนของโรงพยาบาลสงฆ์รับมอบเงิน เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562

ประชุมวิชาการโรงพยาบาลสงฆ์ ประจำปี 2562 "การอุปัฏฐากพระสงฆ์อาพาธถายใต้หลักพระธรรมวินัย" ระหว่างวันที่ 3-5 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวน

ประชุมวิชาการโรงพยาบาลสงฆ์ ประจำปี 2562 "การอุปัฏฐากพระสงฆ์อาพาธถายใต้หลักพระธรรมวินัย" ระหว่างวันที่ 3-5 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวน www.facebook

กลุ่มงานเภสัชกรรม และประชาชนทั่วไป ร่วมกันสวดมนต์เจริญภาวนา ทุกวันพระ ณ วิหาร โรงพยาบาลสงฆ์

เมื่อวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562 นพ.ชำนิ จิตตรีประเสริฐ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานเภสัชกรรม และประชาชนทั่วไป ร่วมกันสวดมนต์เจริญภาวนา ทุกวันพระ ณ วิหาร โรงพยาบาลสงฆ์

เมื่อ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นางสาวจิราภรณ์ ศรไชย รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาลโรงพยาบาลสงฆ์ พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานตึกสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาลสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

เมื่อ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นางสาวจิราภรณ์ ศรไชย รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาลโรงพยาบาลสงฆ์ พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานตึกสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาลสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดย นพ.เฉลียว สัตมัย รองผู้อำนวยการด้านกิจกรรมพิเศษ โรงพยาบาลสุรินทร์ พร้อมคณะให้การต้อนรับ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกันในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ ด้านการดูแลสุขภาพพระภิกษุสามเณรอาพาธภายใต้หลักพระธรรมวินัย และเพื่อเป็นการสร้างภาคีเครือข่ายการดูแลสุขภาพพระสงฆ์สามเณรทั่วประเทศ ณ โรงพยาบาลสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

กลุ่มใจประสานใจ โดยครูต้อย (จักริน พรหมมินทร์) ครูโอปอ (พชรพล ไขแสง) และนทพ.ประชา เลาหชัยได้ร่วมกัน จัดคอนเสิร์ตการกุศล เพื่อ จัดตั้งกองทุน "จับไมค์ได้บุญ" เพื่อพระสงฆ์-สามเณรอาพาธ

วันที่ 19 เมษายน 2562 กลุ่มใจประสานใจ โดยครูต้อย (จักริน พรหมมินทร์) ครูโอปอ (พชรพล ไขแสง) และนทพ.ประชา เลาหชัยได้ร่วมกัน จัดคอนเสิร์ตการกุศล เพื่อ จัดตั้งกองทุน "จับไมค์ได้บุญ" เพื่อพระสงฆ์-สามเณรอาพาธ ได้รับยอดเงินบริจาคโดยไม่หักค่าใช้จ่ายจำนวน 185,000 บาท และนำมามอบแก่โรงพยาบาลสงฆ์ โดย นายแพทย์ทัศนพงศ์ ไพรินทร์ รองผู้อำนวยการ เป็นผู้รับมอบ

คุณอำไพ ปทุมเจริญผล ร่วมบริจาคเงินบำรุงโรงพยาบาลสงฆ์

วันพุธที่ 24 เมษายน 2562 คุณอำไพ ปทุมเจริญผล ร่วมบริจาคเงินให้โรงพยาบาลสงฆ์ จำนวน 1,000,000 บาท รับมอบโดย นายแพทย์สมเกียรติ เกษมธรรมคุณหัวหน้ากลุ่มงานศัลยศาสตร์

บริษัทสินทรัพย์ประกันภัย ร่วมบริจาคน้ำดื่ม ให้แก่โรงพยาบาลสงฆ์

วันที่ 9 เมษายน 2562 บริษัทสินทรัพย์ประกันภัย ร่วมบริจาคน้ำดื่ม ให้แก่โรงพยาบาลสงฆ์ จำนวน 2,400 ขวด รับมอบโดย นพ.ทัศนพงศ์ ไพรินทร์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์

รายการคุยเฟื่องเรื่องโอสถ ร่วมกับ เวชพงศ์โอสถ มอบยาแก้ไอพร้อมเงินสมทบทุนให้แก่โรงพยาบาลสงฆ์

วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562 รายการคุยเฟื่องเรื่องโอสถ ร่วมกับ เวชพงศ์โอสถ ได้มอบยาแก้ไอผสมมะขามป้อมมาลัคคาแสงสว่างตราค้างคาว จำนวน 3,000 ขวด พร้อมเงินสมทบทุน 30,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลสงฆ์ โดยมี นายแพทย์ชำนิ จิตตรีประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ เป็นผู้รับมอบ

บริษัท ยูนิ.ชาร์ม (ประเทศไทย) จำกัด มอบ Gift Set ผ้าอ้อมสำเร็จรูป

วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562 บริษัท ยูนิ.ชาร์ม (ประเทศไทย) จำกัด มอบ Gift Set ผ้าอ้อมสำเร็จรูป ให้แก่โรงพยาบาลสงฆ์ โดยมี นายแพทย์ชำนิ จิตตรีประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ เป็นผู้รับมอบ

โรงพยาบาลสงฆ์ ได้ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจรักษาโรคและตรวจคัดกรองต้อกระจก ต้อหิน ให้กับคณะเจ้าอาวาสใหม่ คณะสงฆ์หนกลาง รุ่นที่ 23 ประจำปี 2562 ณ วัดพิชยญาติการาม เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

วันที่ 8-15 มีนาคม 2562 โรงพยาบาลสงฆ์ ได้ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ตรวจรักษาโรค และตรวจคัดกรองต้อกระจก ต้อหิน ให้กับคณะเจ้าอาวาสใหม่ คณะสงฆ์หนกลาง รุ่นที่ 23 ประจำปี 2562 จำนวน 285 รูป ณ วัดพิชยญาติการาม เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

คณะเจ้าอาวาสใหม่ คณะสงฆ์หนกลาง รุ่นที่23 ปี 2562 ได้มอบเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ (AED) และเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) รวมราคา 194,300 บาท ให้กับโรงพยาบาลสงฆ์ ณ.วัดพิชยญาติการาม เขตคลองสาน กรุงเทพฯ

วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 คณะเจ้าอาวาสใหม่ คณะสงฆ์หนกลาง รุ่นที่23 ปี 2562 ได้มอบเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ (AED) และเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) รวมราคา 194,300 บาท ให้กับโรงพยาบาลสงฆ์ ณ.วัดพิชยญาติการาม เขตคลองสาน กรุงเทพฯ

กิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อสังคม SCG Smiling มอบหมอนโดนัท ให้แก่โรงพยาบาลสงฆ์

วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 กิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อสังคม SCG Smiling ได้มอบ หมอนโดนัทป้องกันแผลกดทับ 100 ชิ้น ให้แก่โรงพยาบาลสงฆ์

มูลนิธิเขมไชย รสานนท์ มอบเครื่องวัดความดันอัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง ให้แก่โรงพยาบาลสงฆ์

วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 มูลนิธิเขมไชย รสานนท์ มอบเครื่องวัดความดันอัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง ให้แก่โรงพยาบาลสงฆ์ รับมอบโดย นายแพทย์สุพจน์ ตันติสุวณิชย์กุล หัวหน้ากลุ่มงานอายุรศาสตร์

คุณประสิทธิ พรหมณะและคุณสุปาณี ศรศาสตร์ ร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุน บำรุงภัตตาหาร,เวชภัณฑ์,โลหิต,ค่ายา,ทั่วไป แด่พระภิกษุ – สามเณร อาพาธ

วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 คุณประสิทธิ พรหมณะและคุณสุปาณี ศรศาสตร์ ร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุน บำรุงภัตตาหาร,เวชภัณฑ์,โลหิต,ค่ายา,ทั่วไป แด่พระภิกษุ – สามเณร อาพาธ จำนวนเงิน 500,000 บาท โดยนายแพทย์ทัศนพงศ์ ไพรินทร์ รองผู้อำนวยการ เป็นตัวแทนในการรับมอบ

ศูนย์วิปัสสนามูลนิธิโพธิวัณณา นำโดย ดร.แม่ชีณัฐญาวรรณ – ดร.จันทร์เพ็ญ – คุณนิภา พร้อมคณะญาติมิตรมูลนิธิโพธิวัณณา

วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ศูนย์วิปัสสนามูลนิธิโพธิวัณณา นำโดย ดร.แม่ชีณัฐญาวรรณ – ดร.จันทร์เพ็ญ – คุณนิภา พร้อมคณะญาติมิตรมูลนิธิโพธิวัณณา ร่วมทำบุญให้โรงพยาบาลสงฆ์ จำนวนเงิน 100,000 บาท

สมาคมเพื่อนไทย – อิตาลี ร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนค่ารักษาพยาบาล พระภิกษุ – สามเณร อาพาธ

วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562 สมาคมเพื่อนไทย – อิตาลี ร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนค่ารักษาพยาบาล พระภิกษุ – สามเณร อาพาธ แก่โรงพยาบาลสงฆ์ จำนวน 100,000 บาท

สหกรณ์ออมทรัพย์เอไอเอส จำกัด ร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนค่ารักษาพยาบาล พระภิกษุ-สามเณร อาพาธ

วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์เอไอเอส จำกัด ร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนค่ารักษาพยาบาล พระภิกษุ-สามเณร อาพาธ แก่โรงพยาบาลสงฆ์ จำนวน 107,199.25 บาท รับมอบโดย รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์

อธิบดีกรมปศุสัตว์ ถวายกระเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์อาพาธ

วันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ถวายกระเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์อาพาธ

บริษัท ฉัตรหลวง2005 จำกัด และ บริษัในเครือ

วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561 บริษัท ฉัตรหลวง2005 จำกัด และ บริษัในเครือ บริจาคเงิน 1,000,000 บาท รับมอบโดย นายแพทย์ทัศนพงศ์ ไพรินทร์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์