โครงการมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางธุรกิจ โดย คุณนาค ศิริระพร และคุณสุทัศน์ เลิศรัตนชัยกิจ ได้บริจาคเงินเพื่อสมทบทุนซื้อเครื่อมือแพทย์ให้โรงพยาบาลสงฆ์

วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 โครงการมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางธุรกิจ โดย คุณนาค ศิริระพร และคุณสุทัศน์ เลิศรัตนชัยกิจ ได้บริจาคเงินเพื่อสมทบทุนซื้อเครื่อมือแพทย์ให้โรงพยาบาลสงฆ์ จำนวน 100,000 บาท โรงพยาบาลสงฆ์ ขออนุโมธนาบุญ

โดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ เมื่อ พุธที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 12:03:47 น. เข้าดู 510 ครั้ง