บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม ร่วมกับ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด(มหาชน) และ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มอบ ตู้ตรวจเชื้อ แบบความดันลบ รับมอบโดย นพ.สมเกียรติ เกษมธรรมคุณ หัวหน้ากลุ่มงานศัลยศาสตร์

วันที่ ๒๙ มิ.ย. ๖๓ บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม ร่วมกับ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) และ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มอบ ตู้ตรวจเชื้อ ( Swab Test ) แบบความดันลบ ( Negative Pressure ) รับมอบโดย นพ.สมเกียรติ เกษมธรรมคุณ หัวหน้ากลุ่มงานศัลยศาสตร์

โดย เวชนิทัศน์ เมื่อ อังคารที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 10:42:33 น. เข้าดู 138 ครั้ง