คุณสุพร วัธนเวคิน ประธานกรรมการมูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบ เตียงไฟฟ้า และ เครื่องจ่ายแอลกอฮอล์ ให้โรงพยาบาลสงฆ์ รับมอบโดย นพ.รัฐดำรง ธรรมโชติ รองผู้อำนวยการ

วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ คุณสุพร วัธนเวคิน ประธานกรรมการมูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบ เตียงไฟฟ้า และ เครื่องจ่ายแอลกอฮอล์ มูลค่า ๑๗๙,๓๘๕ บาท ให้โรงพยาบาลสงฆ์ รับมอบโดย นพ.รัฐดำรง ธรรมโชติ รองผู้อำนวยการ

โดย เวชนิทัศน์ เมื่อ พุธที่ 08 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 16:03:29 น. เข้าดู 123 ครั้ง