วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๕๘ มอบ แอลกอฮอล์เจล จำนวน ๔๐ แกลลอน และ แอลกอฮอล์สเปย์ ๒๘ แกลลอน แอลกอฮอล์เจลล้างมือ ๑๒๐ ขวด น้ำผลไม้ จำนวน ๔๘๐ กล่อง รับมอบโดย นพ.อนุตพงษ์ ชูจันทร์ รองผู้อำนวยการ

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๕๘ มอบ แอลกอฮอล์เจล จำนวน ๔๐ แกลลอน และ แอลกอฮอล์สเปย์ ๒๘ แกลลอน แอลกอฮอล์เจลล้างมือ ๑๒๐ ขวด น้ำผลไม้ จำนวน ๔๘๐ กล่อง รับมอบโดย นายแพทย์อนุตพงษ์ ชูจันทร์ รองผู้อำนวยการ

โดย เวชนิทัศน์ เมื่อ พฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13:29:11 น. เข้าดู 116 ครั้ง