ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) ด้านคลินิกเลิกบุหรี่มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อดูแล พัฒนาระบบ และปรับปรุงงานคลินิกเลิกบุหรี่ โรงพยาบาลสงฆ์

วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี ( สบยช. ) ด้านคลินิกเลิกบุหรี่มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อดูแล พัฒนาระบบ และปรับปรุงงานคลินิกเลิกบุหรี่โรงพยาบาลสงฆ์

โดย เวชนิทัศน์ เมื่อ อังคารที่ 04 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 15:02:02 น. เข้าดู 150 ครั้ง